Μετακινηθείτε προς τα κάτω

Κ 15-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Κ (3516)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

καβαλικευόμαστε (28)καβαλικευόσαστε (26)καβατζαρίσματος (33)καβατζαρισμάτων (36)καβουκωνόμασταν (28)καβουκωνόσασταν (26)καβουρδιζόμαστε (38)καβουρδιζόσαστε (36)καβουρδισμένους (29)καβουρδιστήκαμε (30)καβουρδιστήκατε (28)καβουρντίζονται (33)καβουρντίζονταν (33)καβουρντίζοντας (32)καβουρντίσματος (25)καβουρντίστηκαν (25)καβουρντίστηκες (24)καβουρντιζόμουν (36)καβουρντιζόσουν (34)καβουρντισμάτων (28)καβουρντισμένες (25)καβουρντισμένης (25)καβουρντισμένοι (26)καβουρντισμένος (25)καβουρντισμένου (27)καβουρντισμένων (28)καβουρντιστήρια (25)καβουρντιστείτε (24)καβουρντιστούμε (26)καγκελοφράζεσαι (38)καγκελοφράζεστε (38)καγκελοφράζεται (38)καγκελοφράζομαι (40)καγκελοφραζόταν (38)καγκελωνόμασταν (25)καγκελωνόσασταν (23)καγκελόφραχτους (36)καδρονιαζόμαστε (30)καδρονιαζόσαστε (28)καδρονιασμένους (21)καζανιαζόμασταν (35)καζανιαζόσασταν (33)καζικωνόντουσαν (28)καθαγιαζόμασταν (38)καθαγιαζόσασταν (36)καθαγνιζόμασταν (38)καθαγνιζόσασταν (36)καθαρευουσιάνας (26)καθαρευουσιάνες (26)καθαρευουσιάνοι (27)καθαρευουσιάνος (26)καθαρευουσιάνου (28)καθαρευουσιάνων (29)καθαριζόντουσαν (35)καθαρογράφονται (36)καθαρογράφονταν (36)καθαρογραφήσεις (35)καθαρογραφήσεων (38)καθαρογραφήσεως (37)καθαρογραφούσαν (36)καθαρογραφούσες (35)καθαρογραφόμουν (39)καθαρογραφόσουν (37)καθελκυόντουσαν (29)καθετηριάζονται (34)καθετηριάζονταν (34)καθετηριάζοντας (33)καθετηριαζόμουν (37)καθετηριαζόσουν (35)καθετηριασμένες (26)καθετηριασμένης (26)καθετηριασμένοι (27)καθετηριασμένος (26)καθετηριασμένου (28)καθετηριασμένων (29)καθετοποιημένες (26)καθετοποιημένης (26)καθετοποιημένοι (27)καθετοποιημένος (26)καθετοποιημένου (28)καθετοποιημένων (29)καθηκοντολογίας (29)καθηκοντολογίες (29)καθηκοντολογιών (30)καθηλωνόντουσαν (29)καθημερινοτήτων (29)καθημερινότητάς (25)καθημερινότητας (26)καθημερινότητες (26)καθησυχαζόμαστε (43)καθησυχαζόσαστε (41)καθησυχαστικούς (32)καθιδρυόντουσαν (30)καθιερωνόμασταν (29)καθιερωνόσασταν (27)καθοδηγούμασταν (32)καθοδηγούσασταν (30)καθολικευμένους (30)καθολικευόμαστε (30)καθολικευόσαστε (28)καθοριζόντουσαν (35)καθοριστικότατα (26)καθοριστικότατε (26)καθοριστικότατη (26)καθοριστικότατο (26)καθοριστικότερα (27)καθοριστικότερε (27)καθοριστικότερη (27)καθοριστικότερο (27)καθορμιζόμασταν (38)καθορμιζόσασταν (36)καθοσιωνόμασταν (28)καθοσιωνόσασταν (26)καθρεπτιζόμαστε (37)καθρεπτιζόσαστε (35)καθρεφτιζόμαστε (43)καθρεφτιζόμουνα (44)καθρεφτιζόντανε (41)καθρεφτιζόσαστε (41)καθρεφτιζόσουνα (42)καθρεφτισμένους (34)καθρεφτιστήκαμε (35)καθρεφτιστήκανε (33)καθρεφτιστήκατε (33)καθυβριζόμασταν (44)καθυβριζόσασταν (42)καθυποτάσσονται (26)καθυποτάσσονταν (26)καθυποτάσσοντας (25)καθυποτασσόμουν (29)καθυποτασσόσουν (27)καθυποχρεωνόταν (36)καθυποχρεώνεσαι (34)καθυποχρεώνεστε (34)καθυποχρεώνεται (34)καθυποχρεώνομαι (36)καθυστερημένους (28)καθυστερουμένου (30)καθυστερουμένων (31)καθυστερούμενες (27)καθυστερούμενοι (28)καθυστερούμενος (27)καθυστερούμενου (29)καθυστερούμενων (30)καθωσπρεπισμούς (30)καιροσκοπήσουμε (21)καιροσκοπισμούς (19)καιροσκοπούσαμε (20)καιροσκοπούσατε (18)καιροφυλάκτησαν (27)καιροφυλάκτησες (26)καιροφυλακτήσει (27)καιροφυλακτήστε (27)καιροφυλακτείτε (27)καιροφυλακτούμε (29)καιροφυλακτούσα (27)καιροφυλακτούσε (27)καισαροπαπισμοί (20)καισαροπαπισμού (20)καισαροπαπισμός (19)καισαροπαπισμών (20)κακανθρωπίσματα (31)κακοαναθρέφεσαι (33)κακοαναθρέφεστε (33)κακοαναθρέφεται (33)κακοαναθρέφομαι (35)κακοαναθρεμμένα (30)κακοαναθρεμμένε (30)κακοαναθρεμμένη (30)κακοαναθρεμμένο (30)κακοαναθρεφόταν (33)κακοανατρέφεσαι (24)κακοανατρέφεστε (24)κακοανατρέφεται (24)κακοανατρέφομαι (26)κακοανατρεφόταν (24)κακοβαζόντουσαν (33)κακοβανόντουσαν (24)κακογραφόμασταν (29)κακογραφόσασταν (27)κακοδενόντουσαν (20)κακοδεχόντουσαν (27)κακοδιαβάζονται (35)κακοδιαβάζονταν (35)κακοδιαβαζόμουν (38)κακοδιαβαζόσουν (36)κακοδιαλέγονται (24)κακοδιαλέγονταν (24)κακοδιαλεγόμουν (27)κακοδιαλεγόσουν (25)κακοδιαχείρισης (26)κακοδιοικήθηκαν (30)κακοδιοικήθηκες (29)κακοδιοικήσουμε (23)κακοδιοικηθείτε (29)κακοδιοικηθούμε (31)κακοδιοικημένες (21)κακοδιοικημένης (21)κακοδιοικημένοι (22)κακοδιοικημένος (21)κακοδιοικημένου (23)κακοδιοικημένων (24)κακοδιοικούνται (20)κακοδιοικούνταν (20)κακοδιοικούσαμε (22)κακοδιοικούσατε (20)κακοδιοικούσουν (21)κακοδιπλωνόμουν (27)κακοδιπλωνόσουν (25)κακοδιπλώνονται (22)κακοδιπλώνονταν (22)κακοδιωχνόμαστε (30)κακοδιωχνόσαστε (28)κακοδουλεμένους (24)κακοδουλευόμουν (26)κακοδουλευόσουν (24)κακοδουλεύονται (22)κακοδουλεύονταν (22)κακοερχόντουσαν (25)κακοζυγιάζονται (38)κακοζυγιάζονταν (38)κακοζυγιαζόμουν (41)κακοζυγιαζόσουν (39)κακοζυγιζόμαστε (40)κακοζυγιζόσαστε (38)κακοθανατίζουμε (37)κακοθανατίσουμε (28)κακοκαρδίζονται (30)κακοκαρδίζονταν (30)κακοκαρδίζοντας (29)κακοκαρδίστηκαν (22)κακοκαρδίστηκες (21)κακοκαρδιζόμουν (33)κακοκαρδιζόσουν (31)κακοκαρδισμένες (22)κακοκαρδισμένης (22)κακοκαρδισμένοι (23)κακοκαρδισμένος (22)κακοκαρδισμένου (24)κακοκαρδισμένων (25)κακοκαρδιστείτε (21)κακοκαρδιστούμε (23)κακοκτενίζονται (26)κακοκτενίζονταν (26)κακοκτενιζόμουν (29)κακοκτενιζόσουν (27)κακοκτιζόμασταν (28)κακοκτιζόσασταν (26)κακολογούμασταν (23)κακολογούσασταν (21)κακομελετήσουμε (23)κακομελετούσαμε (22)κακομελετούσατε (20)κακομεταχείρισή (25)κακομεταχείριση (26)κακομοιριασμένα (21)κακομοιριασμένε (21)κακομοιριασμένη (21)κακομοιριασμένο (21)κακομούτσουνους (19)κακοξυριζόμαστε (38)κακοξυριζόσαστε (36)κακοπαιζόμασταν (28)κακοπαιζόσασταν (26)κακοπαιρνόμαστε (20)κακοπαιρνόσαστε (18)κακοπαντρέψουμε (30)κακοπαντρεμένες (19)κακοπαντρεμένης (19)κακοπαντρεμένοι (20)κακοπαντρεμένος (19)κακοπαντρεμένου (21)κακοπαντρεμένων (22)κακοπαντρευτείς (18)κακοπαντρευτούν (19)κακοπαντρευόταν (19)κακοπαντρεύεσαι (18)κακοπαντρεύεστε (18)κακοπαντρεύεται (18)κακοπαντρεύομαι (20)κακοπαντρεύουμε (21)κακοπαντρεύτηκα (19)κακοπαντρεύτηκε (19)κακοπελεκίζεσαι (29)κακοπελεκίζεστε (29)κακοπελεκίζεται (29)κακοπελεκίζομαι (31)κακοπελεκιζόταν (29)κακοπιανόμασταν (19)κακοπιανόσασταν (17)κακοπλενόμασταν (21)κακοπλενόσασταν (19)κακοπληρωθήκαμε (34)κακοπληρωθήκατε (32)κακοπληρωμένους (24)κακοπληρωνόμουν (25)κακοπληρωνόσουν (23)κακοπληρώνονται (20)κακοπληρώνονταν (20)κακοπληρώνοντας (19)κακοποιούμασταν (19)κακοποιούσασταν (17)κακοπορευόμαστε (21)κακοπορευόσαστε (19)κακοπροαίρετους (19)κακοραβόντουσαν (25)κακοσημαδευόταν (22)κακοσημαδεύεσαι (21)κακοσημαδεύεστε (21)κακοσημαδεύεται (21)κακοσημαδεύομαι (23)κακοσκαλίζονται (28)κακοσκαλίζονταν (28)κακοσκαλιζόμουν (31)κακοσκαλιζόσουν (29)κακοστρωνόμαστε (21)κακοστρωνόσαστε (19)κακοσυνηθίζεσαι (35)κακοσυνηθίζεστε (35)κακοσυνηθίζεται (35)κακοσυνηθίζομαι (37)κακοσυνηθίζουμε (38)κακοσυνηθίσουμε (29)κακοσυνηθιζόταν (35)κακοσυνηθισμένα (28)κακοσυνηθισμένε (28)κακοσυνηθισμένη (28)κακοσυνηθισμένο (28)κακοσυστήνονται (17)κακοσυστήνονταν (17)κακοσυσταίνεσαι (17)κακοσυσταίνεστε (17)κακοσυσταίνεται (17)κακοσυσταίνομαι (19)κακοσυσταινόταν (17)κακοσυστηνόμουν (20)κακοσυστηνόσουν (18)κακοσχεδιάζεσαι (35)κακοσχεδιάζεστε (35)κακοσχεδιάζεται (35)κακοσχεδιάζομαι (37)κακοσχεδιαζόταν (35)κακοσχεδιασμένο (28)κακοταιριάζεσαι (26)κακοταιριάζεστε (26)κακοταιριάζεται (26)κακοταιριάζομαι (28)κακοταιριαζόταν (26)κακοτηγανίζεσαι (28)κακοτηγανίζεστε (28)κακοτηγανίζεται (28)κακοτηγανίζομαι (30)κακοτηγανιζόταν (28)κακοτιναζόμαστε (27)κακοτιναζόσαστε (25)κακοτυλιγόμαστε (24)κακοτυλιγόσαστε (22)κακοτυπωνόμαστε (22)κακοτυπωνόσαστε (20)κακοτυχιζόμαστε (35)κακοτυχιζόσαστε (33)κακοτυχισμένους (26)κακοτυχιστήκαμε (27)κακοτυχιστήκατε (25)κακουργηματικές (23)κακουργηματικού (24)κακουργηματικών (24)κακουργιοδικεία (25)κακουργιοδικείο (25)κακοφανιζόμαστε (34)κακοφανιζόσαστε (32)κακοφερνόμασταν (26)κακοφερνόσασταν (24)κακοφημιζόμαστε (36)κακοφημιζόσαστε (34)κακοφορμίζοντας (34)κακοφορμισμένες (27)κακοφορμισμένης (27)κακοφορμισμένοι (28)κακοφορμισμένος (27)κακοφορμισμένου (29)κακοφορμισμένων (30)κακοφροντίζεσαι (33)κακοφροντίζεστε (33)κακοφροντίζεται (33)κακοφροντίζομαι (35)κακοφροντιζόταν (33)κακοφτιανόμαστε (25)κακοφτιανόσαστε (23)κακοφωτιζόμαστε (36)κακοφωτιζόσαστε (34)κακοφωτισμένους (27)κακοχτενίζονται (32)κακοχτενίζονταν (32)κακοχτενιζόμουν (35)κακοχτενιζόσουν (33)κακοχτιζόμασταν (34)κακοχτιζόσασταν (32)κακοχωνευόμαστε (28)κακοχωνευόσαστε (26)κακοψηνόντουσαν (26)καλαθιαζόμασταν (37)καλαθιαζόσασταν (35)καλαθοπλεκτικές (30)καλαθοπλεκτικής (30)καλαθοπλεκτικών (31)καλαθοσφαίρισης (33)καλαθοσφαιριστή (34)καλακουγόμασταν (24)καλακουγόσασταν (22)καλακουόντουσαν (20)καλαλεθόντουσαν (29)καλαμιζόντουσαν (29)καλαμποκάλευρου (26)καλαμποκάλευρων (27)καλαμπουρίζεσαι (31)καλαμπουρίζεστε (31)καλαμπουρίζεται (31)καλαμπουρίζομαι (33)καλαμπουρίζουμε (34)καλαμπουρίσουμε (25)καλαμπουριζόταν (31)καλαμπουρτζήδες (33)καλαμπουρτζήδων (36)καλαποδιάζονται (30)καλαποδιάζονταν (30)καλαποδιαζόμουν (33)καλαποδιαζόσουν (31)καλαρχινίζονται (34)καλαρχινίζονταν (34)καλαρχινιζόμουν (37)καλαρχινιζόσουν (35)καλαφατιζόμαστε (35)καλαφατιζόσαστε (33)καλαφατισμένους (26)καλαϊντιζόμαστε (27)καλαϊντιζόσαστε (25)καλειδοσκοπικές (22)καλειδοσκοπικής (22)καλειδοσκοπικοί (23)καλειδοσκοπικού (23)καλειδοσκοπικός (22)καλειδοσκοπικών (23)καλημεριζόμαστε (31)καλημεριζόσαστε (29)καλημερισμένους (22)καλημεριστήκαμε (23)καλημεριστήκατε (21)καληνυκτίζονται (28)καληνυκτίζονταν (28)καληνυκτιζόμουν (31)καληνυκτιζόσουν (29)καληνυχτίζονται (34)καληνυχτίζονταν (34)καληνυχτίζοντας (33)καληνυχτίσματος (26)καληνυχτίστηκαν (26)καληνυχτίστηκες (25)καληνυχτιζόμουν (37)καληνυχτιζόσουν (35)καληνυχτισμάτων (29)καληνυχτισμένες (26)καληνυχτισμένης (26)καληνυχτισμένοι (27)καληνυχτισμένος (26)καληνυχτισμένου (28)καληνυχτισμένων (29)καληνυχτιστείτε (25)καληνυχτιστούμε (27)καληνωριζόμαστε (31)καληνωριζόσαστε (29)καλησπερίζονται (28)καλησπερίζονταν (28)καλησπερίζοντας (27)καλησπερίσματος (20)καλησπερίστηκαν (20)καλησπερίστηκες (19)καλησπεριζόμουν (31)καλησπεριζόσουν (29)καλησπερισμάτων (23)καλησπεριστείτε (19)καλησπεριστούμε (21)καλικαντζαρούδι (31)καλλιγραφήθηκαν (40)καλλιγραφήθηκες (39)καλλιγραφήσουμε (33)καλλιγραφηθείτε (39)καλλιγραφηθούμε (41)καλλιγραφημένες (31)καλλιγραφημένης (31)καλλιγραφημένοι (32)καλλιγραφημένος (31)καλλιγραφημένου (33)καλλιγραφημένων (34)καλλιγραφούνται (30)καλλιγραφούνταν (30)καλλιγραφούσαμε (32)καλλιγραφούσατε (30)καλλιγραφούσουν (31)καλλιεργήσιμους (25)καλλιεργηθήκαμε (35)καλλιεργηθήκανε (33)καλλιεργηθήκατε (33)καλλιεργηθείσης (31)καλλιεργημένους (25)καλλιεργησίμους (25)καλλιεργητικούς (23)καλλιεργούμαστε (25)καλλιεργούμενες (24)καλλιεργούμενης (24)καλλιεργούμενος (24)καλλιεργούμενου (26)καλλιεργούμενων (27)καλλιτεχνήματος (27)καλλιτεχνημάτων (30)καλλωπιζόμασταν (33)καλλωπιζόσασταν (31)καλοακουγόμαστε (24)καλοακουγόσαστε (22)καλοακουόμασταν (21)καλοακουόσασταν (19)καλοαναθρεμμένα (31)καλοαναθρεμμένε (31)καλοαναθρεμμένη (31)καλοαναθρεμμένο (31)καλοανατρέφεσαι (25)καλοανατρέφεστε (25)καλοανατρέφεται (25)καλοανατρέφομαι (27)καλοανατρεφόταν (25)καλοαρεσόμασταν (20)καλοαρεσόσασταν (18)καλοβιδωνόμαστε (31)καλοβιδωνόσαστε (29)καλοβολευόμαστε (29)καλοβολευόσαστε (27)καλοβραζόμασταν (36)καλοβραζόσασταν (34)καλοβρισκόμαστε (28)καλοβρισκόσαστε (26)καλογδυνόμασταν (26)καλογδυνόσασταν (24)καλογεμιζόμαστε (33)καλογεμιζόσαστε (31)καλογερίστικους (22)καλογερευόμαστε (24)καλογερευόσαστε (22)καλογιαννοπούλα (23)καλογινόντουσαν (21)καλογνεθόμασταν (31)καλογνεθόσασταν (29)καλογνωρίζονται (32)καλογνωρίζονταν (32)καλογνωριζόμουν (35)καλογνωριζόσουν (33)καλογυαλίζονται (32)καλογυαλίζονταν (32)καλογυαλίζοντας (31)καλογυαλίστηκαν (24)καλογυαλίστηκες (23)καλογυαλιζόμουν (35)καλογυαλιζόσουν (33)καλογυαλισμένες (24)καλογυαλισμένης (24)καλογυαλισμένοι (25)καλογυαλισμένος (24)καλογυαλισμένου (26)καλογυαλισμένων (27)καλογυαλιστείτε (23)καλογυαλιστούμε (25)καλογυμνάζονται (32)καλογυμνάζονταν (32)καλογυμναζόμουν (35)καλογυμναζόσουν (33)καλογυμνασμένες (24)καλογυμνασμένης (24)καλογυμνασμένοι (25)καλογυμνασμένος (24)καλογυμνασμένου (26)καλογυμνασμένων (27)καλογυρισμένους (24)καλογωνιάζονται (31)καλογωνιάζονταν (31)καλογωνιαζόμουν (34)καλογωνιαζόσουν (32)καλοδενόντουσαν (21)καλοδεχούμενους (29)καλοδεχόντουσαν (28)καλοδιαβάζονται (36)καλοδιαβάζονταν (36)καλοδιαβαζόμουν (39)καλοδιαβαζόσουν (37)καλοδιαβασμένες (28)καλοδιαβασμένης (28)καλοδιαβασμένοι (29)καλοδιαβασμένος (28)καλοδιαβασμένου (30)καλοδιαβασμένων (31)καλοδιαλέγονται (25)καλοδιαλέγονταν (25)καλοδιαλεγόμουν (28)καλοδιαλεγόσουν (26)καλοδιατηρημένα (23)καλοδιατηρημένε (23)καλοδιατηρημένη (23)καλοδιατηρημένο (23)καλοδιπλωνόμουν (28)καλοδιπλωνόσουν (26)καλοδιπλώνονται (23)καλοδιπλώνονταν (23)καλοδουλεμένους (25)καλοδουλευόμουν (27)καλοδουλευόσουν (25)καλοδουλεύονται (23)καλοδουλεύονταν (23)καλοεξετάζονται (35)καλοεξετάζονταν (35)καλοεξετάζοντας (34)καλοεξετάστηκαν (27)καλοεξετάστηκες (26)καλοεξεταζόμουν (38)καλοεξεταζόσουν (36)καλοεξετασμένες (27)καλοεξετασμένης (27)καλοεξετασμένοι (28)καλοεξετασμένος (27)καλοεξετασμένου (29)καλοεξετασμένων (30)καλοεξεταστείτε (26)καλοεξεταστούμε (28)καλοζυγιάζονται (39)καλοζυγιάζονταν (39)καλοζυγιάζοντας (38)καλοζυγιάστηκαν (31)καλοζυγιάστηκες (30)καλοζυγιαζόμουν (42)καλοζυγιαζόσουν (40)καλοζυγιασμένες (31)καλοζυγιασμένης (31)καλοζυγιασμένοι (32)καλοζυγιασμένος (31)καλοζυγιασμένου (33)καλοζυγιασμένων (34)καλοζυγιαστείτε (30)καλοζυγιαστούμε (32)καλοζυγιζόμαστε (41)καλοζυγιζόσαστε (39)καλοζυγισμένους (32)καλοζυγιστήκαμε (33)καλοζυγιστήκατε (31)καλοζυμωνόμαστε (33)καλοζυμωνόσαστε (31)καλοθρεφόμασταν (36)καλοθρεφόσασταν (34)καλοκαθαρίζεσαι (37)καλοκαθαρίζεστε (37)καλοκαθαρίζεται (37)καλοκαθαρίζομαι (39)καλοκαθαριζόταν (37)καλοκαθόντουσαν (28)καλοκαιριάτικες (19)καλοκαιριάτικης (19)καλοκαιριάτικοι (20)καλοκαιριάτικος (19)καλοκαιριάτικου (21)καλοκαιριάτικων (22)καλοκαρδίζονται (31)καλοκαρδίζονταν (31)καλοκαρδίζοντας (30)καλοκαρδίσματος (23)καλοκαρδίστηκαν (23)καλοκαρδίστηκες (22)καλοκαρδιζόμουν (34)καλοκαρδιζόσουν (32)καλοκαρδισμάτων (26)καλοκαρδισμένες (23)καλοκαρδισμένης (23)καλοκαρδισμένοι (24)καλοκαρδισμένος (23)καλοκαρδισμένου (25)καλοκαρδισμένων (26)καλοκαρδιστείτε (22)καλοκαρδιστούμε (24)καλοκλαδευόμουν (27)καλοκλαδευόσουν (25)καλοκλαδεύονται (23)καλοκλαδεύονταν (23)καλοκλειδωνόταν (25)καλοκλειδώνεσαι (23)καλοκλειδώνεστε (23)καλοκλειδώνεται (23)καλοκλειδώνομαι (25)καλοκοβόντουσαν (26)καλοκοιτάζονται (27)καλοκοιτάζονταν (27)καλοκοιτάζοντας (26)καλοκοιταζόμουν (30)καλοκοιταζόσουν (28)καλοκουρδίζεσαι (32)καλοκουρδίζεστε (32)καλοκουρδίζεται (32)καλοκουρδίζομαι (34)καλοκουρδιζόταν (32)καλοκουρευόμουν (24)καλοκουρευόσουν (22)καλοκουρεύονται (20)καλοκουρεύονταν (20)καλοκρινόμασταν (21)καλοκρινόσασταν (19)καλοκτενίζονται (27)καλοκτενίζονταν (27)καλοκτενιζόμουν (30)καλοκτενιζόσουν (28)καλοκτιζόμασταν (29)καλοκτιζόσασταν (27)καλομελετήσουμε (24)καλομελετούσαμε (23)καλομελετούσατε (21)καλομεταχείριση (27)καλομορφωνόμουν (32)καλομορφωνόσουν (30)καλομορφώνονται (27)καλομορφώνονταν (27)καλονοιαζόμαστε (28)καλονοιαζόσαστε (26)καλοντυνόμασταν (20)καλοντυνόσασταν (18)καλονυχτωνόμουν (30)καλονυχτωνόσουν (28)καλονυχτώνονται (25)καλονυχτώνονταν (25)καλοξεταζόμαστε (37)καλοξεταζόσαστε (35)καλοξημερωνόταν (31)καλοξημερώνεσαι (29)καλοξημερώνεστε (29)καλοξημερώνεται (29)καλοξημερώνομαι (31)καλοξυριζόμαστε (39)καλοξυριζόσαστε (37)καλοπαντρέψουμε (31)καλοπαντρεμένες (20)καλοπαντρεμένης (20)καλοπαντρεμένοι (21)καλοπαντρεμένος (20)καλοπαντρεμένου (22)καλοπαντρεμένων (23)καλοπαντρευτείς (19)καλοπαντρευτούν (20)καλοπαντρευόταν (20)καλοπαντρεύεσαι (19)καλοπαντρεύεστε (19)καλοπαντρεύεται (19)καλοπαντρεύομαι (21)καλοπαντρεύουμε (22)καλοπαντρεύτηκα (20)καλοπαντρεύτηκε (20)καλοπιανόμασταν (20)καλοπιανόσασταν (18)καλοπλενόμασταν (22)καλοπλενόσασταν (20)καλοπληρωθήκαμε (35)καλοπληρωθήκατε (33)καλοπληρωμένους (25)καλοπληρωνόμουν (26)καλοπληρωνόσουν (24)καλοπληρώνονται (21)καλοπληρώνονταν (21)καλοπληρώνοντας (20)καλοπορευόμαστε (22)καλοπορευόσαστε (20)καλοποτιζόμαστε (29)καλοποτιζόσαστε (27)καλοπροαίρετους (20)καλοπροικίζεσαι (29)καλοπροικίζεστε (29)καλοπροικίζεται (29)καλοπροικίζομαι (31)καλοπροικιζόταν (29)καλοραβόντουσαν (26)καλοσβαρνίζεσαι (34)καλοσβαρνίζεστε (34)καλοσβαρνίζεται (34)καλοσβαρνίζομαι (36)καλοσβαρνιζόταν (34)καλοσελωνόμαστε (23)καλοσελωνόσαστε (21)καλοσηκωνόμαστε (22)καλοσηκωνόσαστε (20)καλοσημαδευόταν (23)καλοσημαδεύεσαι (22)καλοσημαδεύεστε (22)καλοσημαδεύεται (22)καλοσημαδεύομαι (24)καλοσιδερωνόταν (23)καλοσιδερώνεσαι (21)καλοσιδερώνεστε (21)καλοσιδερώνεται (21)καλοσιδερώνομαι (23)καλοσκαλίζονται (29)καλοσκαλίζονταν (29)καλοσκαλιζόμουν (32)καλοσκαλιζόσουν (30)καλοσκεπάζονται (28)καλοσκεπάζονταν (28)καλοσκεπαζόμουν (31)καλοσκεπαζόσουν (29)καλοσκεπτόμαστε (21)καλοσκεπτόσαστε (19)καλοσκεφτόμαστε (27)καλοσκεφτόσαστε (25)καλοσκουπίζεσαι (29)καλοσκουπίζεστε (29)καλοσκουπίζεται (29)καλοσκουπίζομαι (31)καλοσκουπιζόταν (29)καλοσοβατίζεσαι (33)καλοσοβατίζεστε (33)καλοσοβατίζεται (33)καλοσοβατίζομαι (35)καλοσοβατιζόταν (33)καλοστεκούμενες (19)καλοστεκούμενης (19)καλοστεκούμενοι (20)καλοστεκούμενος (19)καλοστεκούμενου (21)καλοστεκούμενων (22)καλοστεκόμασταν (20)καλοστεκόσασταν (18)καλοστηρίζονται (27)καλοστηρίζονταν (27)καλοστηριζόμουν (30)καλοστηριζόσουν (28)καλοστοιβάζεσαι (33)καλοστοιβάζεστε (33)καλοστοιβάζεται (33)καλοστοιβάζομαι (35)καλοστοιβαζόταν (33)καλοστοχάζονται (33)καλοστοχάζονταν (33)καλοστοχαζόμουν (36)καλοστοχαζόσουν (34)καλοστρωνόμαστε (22)καλοστρωνόσαστε (20)καλοσυνηθίζεσαι (36)καλοσυνηθίζεστε (36)καλοσυνηθίζεται (36)καλοσυνηθίζομαι (38)καλοσυνηθίζουμε (39)καλοσυνηθίσουμε (30)καλοσυνηθιζόταν (36)καλοσυνηθισμένα (29)καλοσυνηθισμένε (29)καλοσυνηθισμένη (29)καλοσυνηθισμένο (29)καλοσυστήνονται (18)καλοσυστήνονταν (18)καλοσυστηνόμουν (21)καλοσυστηνόσουν (19)καλοσχεδιασμένα (29)καλοσχεδιασμένη (29)καλοσχεδιασμένο (29)καλοταγιζόμαστε (31)καλοταγιζόσαστε (29)καλοταιριάζεσαι (27)καλοταιριάζεστε (27)καλοταιριάζεται (27)καλοταιριάζομαι (29)καλοταιριαζόταν (27)καλοταϊζόμασταν (27)καλοταϊζόσασταν (25)καλοτηγανίζεσαι (29)καλοτηγανίζεστε (29)καλοτηγανίζεται (29)καλοτηγανίζομαι (31)καλοτηγανιζόταν (29)καλοτροχίζονται (34)καλοτροχίζονταν (34)καλοτροχιζόμουν (37)καλοτροχιζόσουν (35)καλοτρωγόμασταν (25)καλοτρωγόσασταν (23)καλοτυπωνόμαστε (23)καλοτυπωνόσαστε (21)καλοτυχιζόμαστε (36)καλοτυχιζόσαστε (34)καλοτυχισμένους (27)καλοτυχιστήκαμε (28)καλοτυχιστήκατε (26)καλουμαρισμένες (22)καλουμαρισμένης (22)καλουμαρισμένοι (23)καλουμαρισμένος (22)καλουμαρισμένου (24)καλουμαρισμένων (25)καλουπιαζόμαστε (30)καλουπιαζόσαστε (28)καλουπωνόμασταν (23)καλουπωνόσασταν (21)καλοφαινόμασταν (26)καλοφαινόσασταν (24)καλοφερνόμασταν (27)καλοφερνόσασταν (25)καλοφκιανόμαστε (27)καλοφκιανόσαστε (25)καλοφραζόμασταν (36)καλοφραζόσασταν (34)καλοφτιαγμένους (29)καλοφτιανόμαστε (26)καλοφτιανόσαστε (24)καλοφυτευόμαστε (28)καλοφυτευόσαστε (26)καλοφωτιζόμαστε (37)καλοφωτιζόσαστε (35)καλοχρονίζοντας (33)καλοχρονίσματος (26)καλοχρονισμάτων (29)καλοχρονισμένες (26)καλοχρονισμένης (26)καλοχρονισμένοι (27)καλοχρονισμένος (26)καλοχρονισμένου (28)καλοχρονισμένων (29)καλοχτενίζονται (33)καλοχτενίζονταν (33)καλοχτενιζόμουν (36)καλοχτενιζόσουν (34)καλοχτενισμένος (25)καλοχτιζόμασταν (35)καλοχτιζόσασταν (33)καλοχωνευτήκαμε (30)καλοχωνευτήκατε (28)καλοχωνευόμαστε (29)καλοχωνευόσαστε (27)καλοψηνόντουσαν (27)καλπονοθευόμουν (31)καλπονοθευόσουν (29)καλπονοθεύονται (27)καλπονοθεύονταν (27)καλτσωνόντουσαν (20)καλωδιωνόμασταν (26)καλωδιωνόσασταν (24)καλωσοριζόμαστε (31)καλωσοριζόσαστε (29)καλωσορισμένους (22)καλωσοριστήκαμε (23)καλωσοριστήκατε (21)καμακιζόντουσαν (28)καμακωνόντουσαν (21)καματευόντουσαν (19)καμηλοπαρδάλεις (25)καμηλοπαρδάλεων (28)καμηλοπαρδάλεως (27)καμινευόντουσαν (19)καμινιαζόμασταν (28)καμινιαζόσασταν (26)καμουφλαρίσματα (30)καμουφλαρίστηκα (29)καμουφλαρίστηκε (29)καμουφλαρισμένα (30)καμουφλαρισμένε (30)καμουφλαρισμένη (30)καμουφλαρισμένο (30)καμουφλαριστείς (27)καμουφλαριστούν (28)καμουφλαρόμαστε (30)καμουφλαρόσαστε (28)καμπουριάζονται (29)καμπουριάζονταν (29)καμπουριάζοντας (28)καμπουριάσματος (21)καμπουριάστηκαν (21)καμπουριάστηκες (20)καμπουριαζόμουν (32)καμπουριαζόσουν (30)καμπουριασμάτων (24)καμπουριασμένες (21)καμπουριασμένης (21)καμπουριασμένοι (22)καμπουριασμένος (21)καμπουριασμένου (23)καμπουριασμένων (24)καμπουριαστείτε (20)καμπουριαστούμε (22)καμπυλωνόμασταν (25)καμπυλωνόσασταν (23)καμπυλόγραμμους (29)κανακευόντουσαν (18)καναλιζαρόμαστε (29)καναλιζαρόσαστε (27)κανονιζόντουσαν (25)κανονικοποίησής (15)κανονικοποίησης (16)κανονιοβολήθηκα (34)κανονιοβολήθηκε (34)κανονιοβολήσαμε (26)κανονιοβολήσατε (24)κανονιοβολήσεις (23)κανονιοβολήσετε (24)κανονιοβολήσουν (25)κανονιοβολείσαι (24)κανονιοβολείστε (24)κανονιοβολείται (24)κανονιοβοληθείς (32)κανονιοβοληθούν (33)κανονιοβολημένα (26)κανονιοβολημένε (26)κανονιοβολημένη (26)κανονιοβολημένο (26)κανονιοβολισμοί (26)κανονιοβολισμού (26)κανονιοβολισμός (25)κανονιοβολισμών (26)κανονιοβολούμαι (26)κανονιοβολούσαν (24)κανονιοβολούσες (23)κανονιοβολούταν (24)κανονιοβολώντας (23)κανονιοστοιχίας (21)κανονιοστοιχίες (21)κανονιοστοιχιών (22)καντηλανάφτισσα (24)καουτσουκένιους (18)καπακωνόντουσαν (20)καπαρωνόντουσαν (20)καπελωνόντουσαν (21)καπηλευόντουσαν (20)καπιστρωνόμαστε (21)καπιστρωνόσαστε (19)καπιταλιστικούς (18)καπλαντιζόμαστε (29)καπλαντιζόσαστε (27)καπλαντισμένους (20)καπνεργοστάσιον (20)καπνεργοστασίου (21)καπνεργοστασίων (22)καπνοβιομήχανοι (32)καπνοβιομήχανος (31)καπνοβιομηχάνου (33)καπνοβιομηχάνων (34)καπνοβιομηχανία (32)καπνοπαραγωγικά (27)καπνοπαραγωγικέ (27)καπνοπαραγωγική (27)καπνοπαραγωγικό (27)καπνοπαραγωγούς (25)καποδιστριακούς (20)καπριτσιόζικους (27)καραγκιοζιλίκια (32)καραμπουζουκλής (32)καρατομούμασταν (20)καρατομούσασταν (18)καρβουναποθήκες (34)καρβουναποθήκης (34)καρβουναποθηκών (35)καρβουνιάρικους (26)καρβουνιάρισσας (24)καρβουνιάρισσες (24)καρβουνιάσματος (25)καρβουνιαρισσών (25)καρβουνιασμάτων (28)καρδιαγγειακούς (25)καρδιοαγγειακές (25)καρδιοαγγειακής (25)καρδιοαγγειακοί (26)καρδιοαγγειακού (26)καρδιοαγγειακός (25)καρδιοαγγειακών (26)καρδιογνωστριών (25)καρδιογνώστριας (22)καρδιογνώστριες (22)καρδιογραφήματα (32)καρδιογραφικούς (30)καρδιοθλίβονται (37)καρδιοθλίβονταν (37)καρδιοθλιβόμουν (40)καρδιοθλιβόσουν (38)καρδιοκατακτητή (21)καρδιοκτυπήσουν (23)καρδιοπλανευτής (22)καρδιοτονωτικές (21)καρδιοτονωτικής (21)καρδιοτονωτικοί (22)καρδιοτονωτικού (22)καρδιοτονωτικός (21)καρδιοτονωτικών (22)καρδιοφλογιστής (30)καρδιοχειρουργό (32)καρδιοχτυπάγαμε (33)καρδιοχτυπάγατε (31)καρδιοχτυπήσαμε (30)καρδιοχτυπήσατε (28)καρδιοχτυπήσεις (27)καρδιοχτυπήσετε (28)καρδιοχτυπήσουν (29)καρδιοχτυπούσαν (28)καρδιοχτυπούσες (27)καρδιοχτυπώντας (27)καρικατουρίστας (18)καρικωνόντουσαν (20)καρκινοβατήσαμε (26)καρκινοβατήσατε (24)καρκινοβατήσεις (23)καρκινοβατήσετε (24)καρκινοβατήσουν (25)καρκινοβατούσαν (24)καρκινοβατούσες (23)καρκινοβατώντας (23)καρκινογενέσεις (19)καρκινογενέσεων (22)καρκινογενέσεως (21)καρκινολυτικούς (20)καρκινωματώδεις (23)καρκινωματώδους (24)καρουλιαζόμαστε (30)καρουλιαζόσαστε (28)καρουλιασμένους (21)καρπαζωνόμασταν (30)καρπαζωνόσασταν (28)καρτερευόμασταν (20)καρτερευόσασταν (18)καρυδωνόντουσαν (23)καρυκευόντουσαν (20)καρφιτσωνόμαστε (27)καρφιτσωνόσαστε (25)καρφοπιανόμαστε (26)καρφοπιανόσαστε (24)κασελιαζόμασταν (28)κασελιαζόσασταν (26)κασετοπειρατεία (17)κασονιαζόμασταν (26)κασονιαζόσασταν (24)κασσιτερωμένους (20)κασσιτερωνόμουν (21)κασσιτερωνόσουν (19)κασσιτερώνονται (16)κασσιτερώνονταν (16)κασσιτερώνοντας (15)καστανοκόκκινες (17)καστελοριζιώτης (26)καστροπολεμίτης (20)καταβαλλομένους (28)καταβαλλόμασταν (28)καταβαλλόμενους (28)καταβαλλόσασταν (26)καταβαραθρωθείς (43)καταβαραθρωθούν (44)καταβαραθρωμένα (37)καταβαραθρωμένε (37)καταβαραθρωμένη (37)καταβαραθρωμένο (37)καταβαραθρώθηκα (43)καταβαραθρώθηκε (43)καταβαραθρώναμε (35)καταβαραθρώνατε (33)καταβαραθρώνεις (32)καταβαραθρώνετε (33)καταβαραθρώνουν (34)καταβαραθρώσαμε (35)καταβαραθρώσατε (33)καταβαραθρώσεις (32)καταβαραθρώσετε (33)καταβαραθρώσεων (35)καταβαραθρώσεως (34)καταβαραθρώσουν (34)καταβασανίζεσαι (31)καταβασανίζεστε (31)καταβασανίζεται (31)καταβασανίζομαι (33)καταβασανιζόταν (31)καταβεβλημένους (33)καταβιβαζόμαστε (40)καταβιβαζόσαστε (38)καταβλαπτόμαστε (27)καταβλαπτόσαστε (25)καταβολιάζονται (33)καταβολιάζονταν (33)καταβολιάζοντας (32)καταβολιάστηκαν (25)καταβολιάστηκες (24)καταβολιαζόμουν (36)καταβολιαζόσουν (34)καταβολιασμένες (25)καταβολιασμένης (25)καταβολιασμένοι (26)καταβολιασμένος (25)καταβολιασμένου (27)καταβολιασμένων (28)καταβολιαστείτε (24)καταβολιαστούμε (26)καταβρεχόμασταν (32)καταβρεχόσασταν (30)καταβρομίζονται (34)καταβρομίζονταν (34)καταβρομιζόμουν (37)καταβρομιζόσουν (35)καταβροχθίζεσαι (48)καταβροχθίζεστε (48)καταβροχθίζεται (48)καταβροχθίζομαι (50)καταβροχθίζουμε (51)καταβροχθίσουμε (42)καταβροχθίστηκα (40)καταβροχθίστηκε (40)καταβροχθιζόταν (48)καταβροχθισμένα (41)καταβροχθισμένε (41)καταβροχθισμένη (41)καταβροχθισμένο (41)καταβροχθιστείς (38)καταβροχθιστούν (39)καταβυθιζόμαστε (43)καταβυθιζόσαστε (41)καταβυθισμένους (34)καταβυθιστήκαμε (35)καταβυθιστήκατε (33)καταγγελλομένων (29)καταγγελλόμαστε (27)καταγγελλόμενες (26)καταγγελλόμενης (26)καταγγελλόμενοι (27)καταγγελλόμενου (28)καταγγελλόμενων (29)καταγγελλόσαστε (25)καταγεγραμμένες (25)καταγεγραμμένης (25)καταγεγραμμένοι (26)καταγεγραμμένος (25)καταγεγραμμένου (27)καταγεγραμμένων (28)καταγεμιζόμαστε (31)καταγεμιζόσαστε (29)καταγινόντουσαν (19)καταγοητευμένες (20)καταγοητευμένης (20)καταγοητευμένοι (21)καταγοητευμένος (20)καταγοητευμένου (22)καταγοητευμένων (23)καταγοητευτείτε (19)καταγοητευτούμε (21)καταγοητευόμουν (22)καταγοητευόσουν (20)καταγοητεύονται (18)καταγοητεύονταν (18)καταγοητεύοντας (17)καταγοητεύσουμε (21)καταγοητεύτηκαν (19)καταγοητεύτηκες (18)καταγραφόμασταν (28)καταγραφόσασταν (26)καταγυμνωνόμουν (26)καταγυμνωνόσουν (24)καταγυμνώνονται (21)καταγυμνώνονταν (21)καταδαμαζόμαστε (31)καταδαμαζόσαστε (29)καταδαπανήθηκαν (29)καταδαπανήθηκες (28)καταδαπανήσουμε (22)καταδαπανηθείτε (28)καταδαπανηθούμε (30)καταδαπανημένες (20)καταδαπανημένης (20)καταδαπανημένοι (21)καταδαπανημένος (20)καταδαπανημένου (22)καταδαπανημένων (23)καταδαπανούσαμε (21)καταδαπανούσατε (19)καταδεικνυόμουν (23)καταδεικνυόσουν (21)καταδεικνύονται (19)καταδεικνύονταν (19)καταδεικνύοντας (18)καταδεκτικότητα (20)καταδεχτικότητα (26)καταδεχόντουσαν (26)καταδημαγωγήσει (28)καταδημαγωγήστε (28)καταδημαγωγείτε (28)καταδημαγωγούμε (30)καταδημαγωγούσα (28)καταδημαγωγούσε (28)καταδημαγώγησαν (26)καταδημαγώγησες (25)καταδημευόμαστε (23)καταδημευόσαστε (21)καταδιδόντουσαν (22)καταδικαζόμαστε (30)καταδικαζόμενος (29)καταδικαζόμουνα (31)καταδικαζόντανε (28)καταδικαζόσαστε (28)καταδικαζόσουνα (29)καταδικασθέντες (27)καταδικασθέντος (27)καταδικασθέντων (30)καταδικασμένους (21)καταδικαστήκαμε (22)καταδικαστήκανε (20)καταδικαστήκατε (20)καταδικαστικούς (19)καταδινόντουσαν (19)καταδιωκόμασταν (23)καταδιωκόσασταν (21)καταδολιευτικές (21)καταδολιευτικής (21)καταδολιευτικοί (22)καταδολιευτικού (22)καταδολιευτικός (21)καταδολιευτικών (22)καταδολιευόμουν (24)καταδολιευόσουν (22)καταδολιεύονται (20)καταδολιεύονταν (20)καταδολιεύτηκαν (21)καταδροσίζονται (28)καταδροσίζονταν (28)καταδροσιζόμουν (31)καταδροσιζόσουν (29)καταδυνάστευσαν (20)καταδυνάστευσες (19)καταδυνάστευσης (19)καταδυνάστευσις (19)καταδυναστευτεί (20)καταδυναστεύαμε (21)καταδυναστεύατε (19)καταδυναστεύεις (18)καταδυναστεύετε (19)καταδυναστεύουν (20)καταδυναστεύσει (19)καταδυναστεύσου (20)καταδυναστεύστε (19)καταζαλιζόμαστε (37)καταζαλιζόσαστε (35)καταζαρωνόμαστε (29)καταζαρωνόσαστε (27)καταζεματίζεσαι (35)καταζεματίζεστε (35)καταζεματίζεται (35)καταζεματίζομαι (37)καταζεματιζόταν (35)καταζητούμασταν (26)καταζητούμενους (26)καταζητούσασταν (24)καταθελγόμασταν (31)καταθελγόσασταν (29)καταθετόντουσαν (25)καταθλιβόμασταν (35)καταθλιβόσασταν (33)καταθορυβήθηκαν (43)καταθορυβήθηκες (42)καταθορυβήσουμε (36)καταθορυβηθείτε (42)καταθορυβηθούμε (44)καταθορυβημένες (34)καταθορυβημένης (34)καταθορυβημένοι (35)καταθορυβημένος (34)καταθορυβημένου (36)καταθορυβημένων (37)καταθορυβούνται (33)καταθορυβούνταν (33)καταθορυβούσαμε (35)καταθορυβούσατε (33)καταθορυβούσουν (34)καταιονιζόμαστε (26)καταιονιζόσαστε (24)καταισχυνόμαστε (25)καταισχυνόσαστε (23)κατακαίνουργους (21)κατακαθισμένους (27)κατακαθόντουσαν (26)κατακαιγόμασταν (21)κατακαιγόσασταν (19)κατακαιόντουσαν (17)κατακαλυπτόμουν (23)κατακαλυπτόσουν (21)κατακαλύπτονται (19)κατακαλύπτονταν (19)κατακατουρίσεις (17)κατακεραυνωθείς (28)κατακεραυνωθούν (29)κατακεραυνωμένα (22)κατακεραυνωμένε (22)κατακεραυνωμένη (22)κατακεραυνωμένο (22)κατακεραυνώθηκα (28)κατακεραυνώθηκε (28)κατακεραυνώναμε (20)κατακεραυνώνατε (18)κατακεραυνώνεις (17)κατακεραυνώνετε (18)κατακεραυνώνουν (19)κατακεραυνώσαμε (20)κατακεραυνώσατε (18)κατακεραυνώσεις (17)κατακεραυνώσετε (18)κατακεραυνώσουν (19)κατακερματίζαμε (30)κατακερματίζατε (28)κατακερματίζεις (27)κατακερματίζετε (28)κατακερματίζουν (29)κατακερματίσαμε (21)κατακερματίσατε (19)κατακερματίσεις (18)κατακερματίσετε (19)κατακερματίσουν (20)κατακερματισθεί (28)κατακερματισμοί (21)κατακερματισμού (21)κατακερματισμός (20)κατακερματισμών (21)κατακερματιστεί (19)κατακιτρινίζαμε (28)κατακιτρινίζατε (26)κατακιτρινίζεις (25)κατακιτρινίζετε (26)κατακιτρινίζουν (27)κατακιτρινίσαμε (19)κατακιτρινίσατε (17)κατακιτρινίσεις (16)κατακιτρινίσετε (17)κατακιτρινίσουν (18)κατακλεβόμασταν (27)κατακλεβόσασταν (25)κατακλινόμασταν (20)κατακλινόσασταν (18)κατακλυζόμασταν (30)κατακλυζόσασταν (28)κατακλυσμιαίους (21)κατακοβόντουσαν (24)κατακοκκινίζαμε (29)κατακοκκινίζατε (27)κατακοκκινίζεις (26)κατακοκκινίζετε (27)κατακοκκινίζουν (28)κατακοκκινίσαμε (20)κατακοκκινίσατε (18)κατακοκκινίσεις (17)κατακοκκινίσετε (18)κατακοκκινίσουν (19)κατακολαζόμαστε (29)κατακολαζόσαστε (27)κατακομμάτιαζαν (29)κατακομμάτιαζες (28)κατακομμάτιασαν (20)κατακομμάτιασες (19)κατακομμάτιασμα (22)κατακομματιάζει (29)κατακομματιάσει (20)κατακομματιάσου (21)κατακομματιάστε (20)κατακομματιαστώ (20)κατακοπτόμασταν (19)κατακοπτόσασταν (17)κατακουράζονται (27)κατακουράζονταν (27)κατακουράζοντας (26)κατακουράστηκαν (19)κατακουράστηκες (18)κατακουραζόμουν (30)κατακουραζόσουν (28)κατακουρασμένες (19)κατακουρασμένης (19)κατακουρασμένοι (20)κατακουρασμένος (19)κατακουρασμένου (21)κατακουρασμένων (22)κατακουραστείτε (18)κατακουραστούμε (20)κατακρατηθήκαμε (29)κατακρατηθήκατε (27)κατακρατημένους (19)κατακρατούμαστε (19)κατακρεουργήσει (22)κατακρεουργήσου (23)κατακρεουργήστε (22)κατακρεουργείτε (22)κατακρεουργηθεί (31)κατακρεουργούμε (24)κατακρεουργούσα (22)κατακρεουργούσε (22)κατακρεούργησαν (21)κατακρεούργησες (20)κατακρεούργησης (20)κατακρεούργησις (20)κατακρημνίζεσαι (28)κατακρημνίζεστε (28)κατακρημνίζεται (28)κατακρημνίζομαι (30)κατακρημνίζουμε (31)κατακρημνίσθηκε (29)κατακρημνίσματα (21)κατακρημνίσουμε (22)κατακρημνίστηκα (20)κατακρημνίστηκε (20)κατακρημνιζόταν (28)κατακρημνισμένα (21)κατακρημνισμένε (21)κατακρημνισμένη (21)κατακρημνισμένο (21)κατακρημνιστείς (18)κατακρημνιστούν (19)κατακρινόμασταν (19)κατακρινόσασταν (17)κατακτιόντουσαν (17)κατακυλιόμασταν (21)κατακυλιόσασταν (19)κατακυριευμένες (20)κατακυριευμένης (20)κατακυριευμένοι (21)κατακυριευμένος (20)κατακυριευμένου (22)κατακυριευμένων (23)κατακυριευτείτε (19)κατακυριευτούμε (21)κατακυριευόμουν (22)κατακυριευόσουν (20)κατακυριεύονται (18)κατακυριεύονταν (18)κατακυριεύοντας (17)κατακυριεύσουμε (21)κατακυριεύτηκαν (19)κατακυριεύτηκες (18)κατακυρωνόμαστε (22)κατακυρωνόσαστε (20)καταλαβαίνονται (24)καταλαβαίνονταν (24)καταλαβαίνοντας (23)καταλαβαινόμουν (27)καταλαβαινόσουν (25)καταλαγιάζοντας (28)καταλαγιάσματος (21)καταλαγιασμάτων (24)καταλαγιασμένες (21)καταλαγιασμένης (21)καταλαγιασμένοι (22)καταλαγιασμένος (21)καταλαγιασμένου (23)καταλαγιασμένων (24)καταλαμβάνονται (26)καταλαμβάνονταν (26)καταλαμβάνοντας (25)καταλαμβανόμουν (29)καταλαμβανόσουν (27)καταλαμβανότανε (26)καταλασπωνόμουν (23)καταλασπωνόσουν (21)καταλασπώνονται (18)καταλασπώνονταν (18)καταλεγόντουσαν (21)καταλειπόμασταν (20)καταλειπόσασταν (18)καταλερωνόμαστε (22)καταλερωνόσαστε (20)καταλευκαίνεσαι (19)καταλευκαίνεστε (19)καταλευκαίνεται (19)καταλευκαίνομαι (21)καταλευκαινόταν (19)καταληστεμένους (19)καταληστευτείτε (18)καταληστευτούμε (20)καταληστευόμουν (21)καταληστευόσουν (19)καταληστεύονται (17)καταληστεύονταν (17)καταληστεύοντας (16)καταληστεύτηκαν (18)καταληστεύτηκες (17)καταλληλότερους (22)καταλογιζόμαστε (31)καταλογιζόσαστε (29)καταλογισμένους (22)καταλογιστήκαμε (23)καταλογιστήκατε (21)καταλυμαίνονται (20)καταλυμαίνονταν (20)καταλυμαινόμουν (23)καταλυμαινόσουν (21)καταλυπούμασταν (21)καταλυπούσασταν (19)καταμαγευόμαστε (23)καταμαγευόσαστε (21)καταμανθάνονται (26)καταμανθάνονταν (26)καταμανθανόμουν (29)καταμανθανόσουν (27)καταμαραίνονται (18)καταμαραίνονταν (18)καταμαραινόμουν (21)καταμαραινόσουν (19)καταμαρτυρήσαμε (22)καταμαρτυρήσατε (20)καταμαρτυρήσεις (19)καταμαρτυρήσετε (20)καταμαρτυρήσουν (21)καταμαρτυρούσαν (20)καταμαρτυρούσες (19)καταμαρτυρώντας (19)καταματωνόμαστε (21)καταματωνόσαστε (19)καταμαυρίζονται (28)καταμαυρίζονταν (28)καταμαυρίζοντας (27)καταμαυριζόμουν (31)καταμαυριζόσουν (29)καταμελανωνόταν (21)καταμελανώνεσαι (19)καταμελανώνεστε (19)καταμελανώνεται (19)καταμελανώνομαι (21)καταμεμφόμασταν (28)καταμεμφόσασταν (26)καταμεριζόμαστε (29)καταμεριζόσαστε (27)καταμερισμένους (20)καταμεριστήκαμε (21)καταμεριστήκατε (19)καταμετρηθέντων (29)καταμετρηθήκαμε (30)καταμετρηθήκατε (28)καταμετρημένους (20)καταμετρούμαστε (20)καταμηνυόμασταν (20)καταμηνυόσασταν (18)καταμολυνόμαστε (22)καταμολυνόσαστε (20)καταμοσχευόμουν (28)καταμοσχευόσουν (26)καταμοσχεύονται (24)καταμοσχεύονταν (24)καταμουσκευόταν (20)καταμουσκεύεσαι (19)καταμουσκεύεστε (19)καταμουσκεύεται (19)καταμουσκεύομαι (21)καταμωλωπίζεσαι (33)καταμωλωπίζεστε (33)καταμωλωπίζεται (33)καταμωλωπίζομαι (35)καταμωλωπιζόταν (33)καταναγκάζονται (28)καταναγκάζονταν (28)καταναγκάζοντας (27)καταναγκάστηκαν (20)καταναγκάστηκες (19)καταναγκαζόμουν (31)καταναγκαζόσουν (29)καταναγκασμένες (20)καταναγκασμένης (20)καταναγκασμένοι (21)καταναγκασμένος (20)καταναγκασμένου (22)καταναγκασμένων (23)καταναγκαστείτε (19)καταναγκαστικές (19)καταναγκαστικής (19)καταναγκαστικοί (20)καταναγκαστικού (20)καταναγκαστικός (19)καταναγκαστικών (20)καταναγκαστούμε (21)καταναλίσκονται (18)καταναλίσκονταν (18)καταναλίσκοντας (17)καταναλισκόμουν (21)καταναλισκόσουν (19)καταναλωνόμαστε (21)καταναλωνόμουνα (22)καταναλωνόντανε (19)καταναλωνόσαστε (19)καταναλωνόσουνα (20)καταναυμαχήσαμε (27)καταναυμαχήσατε (25)καταναυμαχήσεις (24)καταναυμαχήσετε (25)καταναυμαχήσουν (26)καταναυμαχούσαν (25)καταναυμαχούσες (24)καταναυμαχώντας (24)κατανεμόντουσαν (18)κατανικιόμασταν (18)κατανικιόσασταν (16)καταντρεπόμαστε (19)καταντρεπόσαστε (17)καταντροπιάζαμε (28)καταντροπιάζατε (26)καταντροπιάζεις (25)καταντροπιάζετε (26)καταντροπιάζουν (27)καταντροπιάσαμε (19)καταντροπιάσατε (17)καταντροπιάσεις (16)καταντροπιάσετε (17)καταντροπιάσουν (18)καταντροπιαστεί (17)καταξαφνίζονται (40)καταξαφνίζονταν (40)καταξαφνιζόμουν (43)καταξαφνιζόσουν (41)καταξεραίνονται (25)καταξεραίνονταν (25)καταξεραίνοντας (24)καταξεραινόμουν (28)καταξεραινόσουν (26)καταξεσκίζονται (34)καταξεσκίζονταν (34)καταξεσκίζοντας (33)καταξεσκίστηκαν (26)καταξεσκίστηκες (25)καταξεσκιζόμουν (37)καταξεσκιζόσουν (35)καταξεσκισμένες (26)καταξεσκισμένης (26)καταξεσκισμένοι (27)καταξεσκισμένος (26)καταξεσκισμένου (28)καταξεσκισμένων (29)καταξεσκιστείτε (25)καταξεσκιστούμε (27)καταξεσχίζονται (40)καταξεσχίζονταν (40)καταξεσχίζοντας (39)καταξεσχίστηκαν (32)καταξεσχίστηκες (31)καταξεσχιζόμουν (43)καταξεσχιζόσουν (41)καταξεσχισμένες (32)καταξεσχισμένης (32)καταξεσχισμένοι (33)καταξεσχισμένος (32)καταξεσχισμένου (34)καταξεσχισμένων (35)καταξεσχιστείτε (31)καταξεσχιστούμε (33)καταξηραίνονται (25)καταξηραίνονταν (25)καταξηραινόμουν (28)καταξηραινόσουν (26)καταξιωνόμασταν (28)καταξιωνόσασταν (26)καταξοδευτήκαμε (31)καταξοδευτήκατε (29)καταξοδευόμαστε (30)καταξοδευόσαστε (28)καταπαθιάζονται (34)καταπαθιάζονταν (34)καταπαθιαζόμουν (37)καταπαθιαζόσουν (35)καταπατιόμασταν (18)καταπατιόσασταν (16)καταπατούμασταν (18)καταπατούσασταν (16)καταπειθόμασταν (27)καταπειθόσασταν (25)καταπεμπόμασταν (21)καταπεμπόσασταν (19)καταπεφτόμασταν (25)καταπεφτόσασταν (23)καταπιανόμασταν (18)καταπιανόσασταν (16)καταπιεζόμασταν (27)καταπιεζόσασταν (25)καταπικραίνεσαι (18)καταπικραίνεστε (18)καταπικραίνεται (18)καταπικραίνομαι (20)καταπικραίνουμε (21)καταπικραθήκαμε (30)καταπικραθήκατε (28)καταπικραινόταν (18)καταπικραμένους (20)καταπινόντουσαν (17)καταπιστευμάτων (21)καταπιστεύματος (17)καταπλακωθήκαμε (33)καταπλακωθήκατε (31)καταπλακωμένους (23)καταπλακωνόμουν (24)καταπλακωνόσουν (22)καταπλακώνονται (19)καταπλακώνονταν (19)καταπλακώνοντας (18)καταπληγιάζεσαι (30)καταπληγιάζεστε (30)καταπληγιάζεται (30)καταπληγιάζομαι (32)καταπληγιαζόταν (30)καταπληγωνόμουν (26)καταπληγωνόσουν (24)καταπληγώνονται (21)καταπληγώνονταν (21)καταπλημμυρίζει (33)καταπλημμυρίσει (24)καταπλημμυρίσου (25)καταπλημμυρίστε (24)καταπλημμυριστώ (24)καταπλημμύριζαν (32)καταπλημμύριζες (31)καταπλημμύρισαν (23)καταπλημμύρισες (22)καταπλησσόμαστε (20)καταπλησσόσαστε (18)καταπληττόμαστε (20)καταπληττόσαστε (18)καταπνιγόμασταν (21)καταπνιγόσασταν (19)καταποικίλλεσαι (21)καταποικίλλεστε (21)καταποικίλλεται (21)καταποικίλλομαι (23)καταποικιλλόταν (21)καταπολεμήθηκαν (30)καταπολεμήθηκες (29)καταπολεμήσουμε (23)καταπολεμηθείτε (29)καταπολεμηθούμε (31)καταπολεμημένες (21)καταπολεμημένης (21)καταπολεμημένοι (22)καταπολεμημένος (21)καταπολεμημένου (23)καταπολεμημένων (24)καταπολεμούνται (20)καταπολεμούνταν (20)καταπολεμούσαμε (22)καταπολεμούσατε (20)καταπολεμούσουν (21)καταπονούμασταν (18)καταπονούσασταν (16)καταποντίζονται (25)καταποντίζονταν (25)καταποντίζοντας (24)καταποντίστηκαν (17)καταποντίστηκες (16)καταποντιζόμουν (28)καταποντιζόσουν (26)καταποντισμένες (17)καταποντισμένης (17)καταποντισμένοι (18)καταποντισμένος (17)καταποντισμένου (19)καταποντισμένων (20)καταποντιστείτε (16)καταποντιστούμε (18)καταπραϋνθήκαμε (28)καταπραϋνθήκατε (26)καταπραϋντικούς (16)καταπραϋνόμαστε (18)καταπραϋνόσαστε (16)καταπροδίδονται (23)καταπροδίδονταν (23)καταπροδιδόμουν (26)καταπροδιδόσουν (24)καταπτοούμασταν (18)καταπτοούσασταν (16)καταπτυόντουσαν (18)καταρδευόμασταν (22)καταρδευόσασταν (20)καταρεζιλευόταν (28)καταρεζιλεύεσαι (27)καταρεζιλεύεστε (27)καταρεζιλεύεται (27)καταρεζιλεύομαι (29)καταρημαζόμαστε (29)καταρημαζόσαστε (27)καταριθμηθήκαμε (39)καταριθμηθήκατε (37)καταριθμημένους (29)καταριθμούμαστε (29)καταρρακωθήκαμε (32)καταρρακωθήκατε (30)καταρρακωμένους (22)καταρρακωνόμουν (23)καταρρακωνόσουν (21)καταρρακώνονται (18)καταρρακώνονταν (18)καταρρακώνοντας (17)καταρριπτόμαστε (20)καταρριπτόσαστε (18)καταρρυπαίνεσαι (19)καταρρυπαίνεστε (19)καταρρυπαίνεται (19)καταρρυπαίνομαι (21)καταρρυπαινόταν (19)καταρτιζόμασταν (27)καταρτιζόμενους (27)καταρτιζόσασταν (25)κατασβηνόμασταν (24)κατασβηνόσασταν (22)κατασειόντουσαν (16)κατασηπόντουσαν (17)κατασιγαζόμαστε (29)κατασιγαστήκαμε (21)κατασιγαστήκατε (19)κατασκαβόμασταν (25)κατασκαβόσασταν (23)κατασκαπτόμαστε (19)κατασκαπτόσαστε (17)κατασκεπάζονται (26)κατασκεπάζονταν (26)κατασκεπαζόμουν (29)κατασκεπαζόσουν (27)κατασκευάζονται (26)κατασκευάζονταν (26)κατασκευάζοντας (25)κατασκευάσθηκαν (27)κατασκευάσιμους (19)κατασκευάσματος (18)κατασκευάστηκαν (18)κατασκευάστηκες (17)κατασκευάστριας (17)κατασκευάστριες (17)κατασκευαζόμενα (28)κατασκευαζόμενε (28)κατασκευαζόμενη (28)κατασκευαζόμενο (28)κατασκευαζόμουν (29)κατασκευαζόσουν (27)κατασκευαζότανε (26)κατασκευασθέντα (26)κατασκευασμάτων (21)κατασκευασμένες (18)κατασκευασμένης (18)κατασκευασμένοι (19)κατασκευασμένος (18)κατασκευασμένου (20)κατασκευασμένων (21)κατασκευαστήκαν (18)κατασκευαστείτε (17)κατασκευαστικές (17)κατασκευαστικής (17)κατασκευαστικοί (18)κατασκευαστικού (18)κατασκευαστικός (17)κατασκευαστικών (18)κατασκευαστούμε (19)κατασκευαστούνε (17)κατασκευαστριών (18)κατασκηνωμένους (20)κατασκηνώνοντας (15)κατασκιαζόμαστε (27)κατασκιαζόσαστε (25)κατασκιζόμασταν (27)κατασκιζόσασταν (25)κατασκονίζονται (25)κατασκονίζονταν (25)κατασκονίζοντας (24)κατασκονίστηκαν (17)κατασκονίστηκες (16)κατασκονιζόμουν (28)κατασκονιζόσουν (26)κατασκονισμένες (17)κατασκονισμένης (17)κατασκονισμένοι (18)κατασκονισμένος (17)κατασκονισμένου (19)κατασκονισμένων (20)κατασκονιστείτε (16)κατασκονιστούμε (18)κατασκοπευτείτε (18)κατασκοπευτικές (18)κατασκοπευτικής (18)κατασκοπευτικοί (19)κατασκοπευτικού (19)κατασκοπευτικός (18)κατασκοπευτικών (19)κατασκοπευτούμε (20)κατασκοπευόμουν (21)κατασκοπευόσουν (19)κατασκοπεύονται (17)κατασκοπεύονταν (17)κατασκοπεύοντας (16)κατασκοπεύσουμε (20)κατασκοπεύτηκαν (18)κατασκοπεύτηκες (17)κατασκορπίζεσαι (27)κατασκορπίζεστε (27)κατασκορπίζεται (27)κατασκορπίζομαι (29)κατασκορπίζουμε (30)κατασκορπίσουμε (21)κατασκορπίστηκα (19)κατασκορπίστηκε (19)κατασκορπιζόταν (27)κατασκορπισμένα (20)κατασκορπισμένε (20)κατασκορπισμένη (20)κατασκορπισμένο (20)κατασκορπιστείς (17)κατασκορπιστούν (18)κατασκοτωθήκαμε (30)κατασκοτωθήκατε (28)κατασκοτωμένους (20)κατασκοτωνόμουν (21)κατασκοτωνόσουν (19)κατασκοτώνονται (16)κατασκοτώνονταν (16)κατασκοτώνοντας (15)κατασπαζόμασταν (27)κατασπαζόσασταν (25)κατασπαράζονται (26)κατασπαράζονταν (26)κατασπαράζοντας (25)κατασπαράσσεσαι (17)κατασπαράσσεστε (17)κατασπαράσσεται (17)κατασπαράσσομαι (19)κατασπαράσσουμε (20)κατασπαράχτηκαν (25)κατασπαράχτηκες (24)κατασπαραγμένες (21)κατασπαραγμένης (21)κατασπαραγμένοι (22)κατασπαραγμένος (21)κατασπαραγμένου (23)κατασπαραγμένων (24)κατασπαραζόμουν (29)κατασπαραζόσουν (27)κατασπαρασσόταν (17)κατασπαραχτείτε (24)κατασπαραχτούμε (26)κατασπαταλάγαμε (23)κατασπαταλάγατε (21)κατασπαταλήθηκα (28)κατασπαταλήθηκε (28)κατασπαταλήσαμε (20)κατασπαταλήσατε (18)κατασπαταλήσεις (17)κατασπαταλήσετε (18)κατασπαταλήσεων (20)κατασπαταλήσεως (19)κατασπαταλήσουν (19)κατασπαταληθείς (26)κατασπαταληθούν (27)κατασπαταλημένα (20)κατασπαταλημένε (20)κατασπαταλημένη (20)κατασπαταλημένο (20)κατασπαταλιέμαι (20)κατασπαταλιέσαι (18)κατασπαταλιέστε (18)κατασπαταλιέται (18)κατασπαταλιόταν (18)κατασπαταλούσαν (18)κατασπαταλούσες (17)κατασπαταλώνται (18)κατασπαταλώντας (17)κατασπιλωθήκαμε (32)κατασπιλωθήκατε (30)κατασπιλωμένους (22)κατασπιλωνόμουν (23)κατασπιλωνόσουν (21)κατασπιλώνονται (18)κατασπιλώνονταν (18)κατασπιλώνοντας (17)κατασταλάγματος (21)κατασταλάζοντας (25)κατασταλαγμάτων (24)κατασταλαγμένες (21)κατασταλαγμένης (21)κατασταλαγμένοι (22)κατασταλαγμένος (21)κατασταλαγμένου (23)κατασταλαγμένων (24)καταστελλόμαστε (21)καταστελλόσαστε (19)καταστεναχωρήσω (27)καταστεναχωρείς (24)καταστεναχωρηθώ (34)καταστεναχωρούν (25)καταστεναχώρησα (23)καταστεναχώρησε (23)καταστενοχωρήσω (27)καταστενοχωρείς (24)καταστενοχωρηθώ (34)καταστενοχωρούν (25)καταστενοχώρησα (23)καταστενοχώρησε (23)καταστεφόμασταν (24)καταστεφόσασταν (22)καταστηματάρχες (24)καταστηματάρχης (24)καταστηματαρχών (25)καταστιζόμασταν (26)καταστιζόσασταν (24)καταστολίζονται (26)καταστολίζονταν (26)καταστολιζόμουν (29)καταστολιζόσουν (27)καταστρατήγησής (17)καταστρατήγησαν (19)καταστρατήγησες (18)καταστρατήγησης (18)καταστρατήγησις (18)καταστρατηγήσει (19)καταστρατηγήσου (20)καταστρατηγήστε (19)καταστρατηγείτε (19)καταστρατηγηθεί (28)καταστρατηγούμε (21)καταστρατηγούσα (19)καταστρατηγούσε (19)καταστρεπτικούς (17)καταστρεφόμαστε (25)καταστρεφόμενος (24)καταστρεφόμουνα (26)καταστρεφόντανε (23)καταστρεφόσαστε (23)καταστρεφόσουνα (24)καταστροφισμούς (24)καταστροφολογία (28)καταστροφολόγοι (28)καταστροφολόγος (27)καταστρωνόμαστε (20)καταστρωνόσαστε (18)κατασυγκινήθηκα (30)κατασυγκινήθηκε (30)κατασυγκινήσαμε (22)κατασυγκινήσατε (20)κατασυγκινήσεις (19)κατασυγκινήσετε (20)κατασυγκινήσουν (21)κατασυγκινείσαι (20)κατασυγκινείστε (20)κατασυγκινείται (20)κατασυγκινηθείς (28)κατασυγκινηθούν (29)κατασυγκινημένα (22)κατασυγκινημένε (22)κατασυγκινημένη (22)κατασυγκινημένο (22)κατασυγκινούμαι (22)κατασυγκινούσαν (20)κατασυγκινούσες (19)κατασυγκινούταν (20)κατασυγκινώντας (19)κατασυγχυζόμουν (39)κατασυγχυζόσουν (37)κατασυγχύζονται (35)κατασυγχύζονταν (35)κατασυκοφάντησα (24)κατασυκοφάντησε (24)κατασυκοφάντηση (24)κατασυκοφαντήσω (26)κατασυκοφαντείς (23)κατασυκοφαντηθώ (33)κατασυκοφαντούν (24)κατασυντρίβεσαι (24)κατασυντρίβεστε (24)κατασυντρίβεται (24)κατασυντρίβομαι (26)κατασυντριβόταν (24)κατασφαζόμασταν (33)κατασφαζόσασταν (31)κατασφιγγόμαστε (30)κατασφιγγόσαστε (28)κατασχιζόμασταν (33)κατασχιζόσασταν (31)καταταλαιπωρήσω (23)καταταλαιπωρείς (20)καταταλαιπωρηθώ (30)καταταλαιπωρούν (21)καταταλαιπώρησα (19)καταταλαιπώρησε (19)καταταράσσονται (16)καταταράσσονταν (16)καταταραγμένους (21)καταταραζόμαστε (27)καταταραζόσαστε (25)καταταρασσόμουν (19)καταταρασσόσουν (17)καταταραχτήκαμε (26)καταταραχτήκατε (24)κατατασσόμασταν (17)κατατασσόσασταν (15)κατατεθειμένους (26)κατατεμαχίζεσαι (33)κατατεμαχίζεστε (33)κατατεμαχίζεται (33)κατατεμαχίζομαι (35)κατατεμαχίζουμε (36)κατατεμαχίσουμε (27)κατατεμαχίστηκα (25)κατατεμαχίστηκε (25)κατατεμαχιζόταν (33)κατατεμαχισμένα (26)κατατεμαχισμένε (26)κατατεμαχισμένη (26)κατατεμαχισμένο (26)κατατεμαχισμούς (25)κατατεμαχιστείς (23)κατατεμαχιστούν (24)κατατεμνόμασταν (19)κατατεμνόσασταν (17)κατατηκόντουσαν (17)κατατοπιζόμαστε (27)κατατοπιζόσαστε (25)κατατοπισμένους (18)κατατοπιστήκαμε (19)κατατοπιστήκατε (17)κατατοπιστικούς (16)κατατραυμάτιζαν (28)κατατραυμάτιζες (27)κατατραυμάτισαν (19)κατατραυμάτισες (18)κατατραυματίζει (28)κατατραυματίσει (19)κατατραυματίσου (20)κατατραυματίστε (19)κατατραυματιστώ (19)κατατρεχόμασταν (25)κατατρεχόσασταν (23)κατατριβόμασταν (25)κατατριβόσασταν (23)κατατρομαγμένες (22)κατατρομαγμένης (22)κατατρομαγμένοι (23)κατατρομαγμένος (22)κατατρομαγμένου (24)κατατρομαγμένων (25)κατατροπωθήκαμε (31)κατατροπωθήκατε (29)κατατροπωμένους (21)κατατροπωνόμουν (22)κατατροπωνόσουν (20)κατατροπώνονται (17)κατατροπώνονταν (17)κατατροπώνοντας (16)κατατρυπηθήκαμε (30)κατατρυπηθήκατε (28)κατατρυπημένους (20)κατατρυπιούνται (18)κατατρυπιόμαστε (20)κατατρυχόμασταν (26)κατατρυχόσασταν (24)κατατρωγόμασταν (23)κατατρωγόσασταν (21)κατατσακίζονται (25)κατατσακίζονταν (25)κατατσακίζοντας (24)κατατσακίστηκαν (17)κατατσακίστηκες (16)κατατσακιζόμουν (28)κατατσακιζόσουν (26)κατατσακισμένες (17)κατατσακισμένης (17)κατατσακισμένοι (18)κατατσακισμένος (17)κατατσακισμένου (19)κατατσακισμένων (20)κατατσακιστείτε (16)κατατσακιστούμε (18)κατατυραννάγαμε (22)κατατυραννάγατε (20)κατατυραννήθηκα (27)κατατυραννήθηκε (27)κατατυραννήσαμε (19)κατατυραννήσατε (17)κατατυραννήσεις (16)κατατυραννήσετε (17)κατατυραννήσεων (19)κατατυραννήσεως (18)κατατυραννήσουν (18)κατατυραννηθείς (25)κατατυραννηθούν (26)κατατυραννημένα (19)κατατυραννημένε (19)κατατυραννημένη (19)κατατυραννημένο (19)κατατυραννιέμαι (19)κατατυραννιέσαι (17)κατατυραννιέστε (17)κατατυραννιέται (17)κατατυραννιόταν (17)κατατυραννούσαν (17)κατατυραννούσες (16)κατατυραννώντας (16)καταυγαζόμασταν (30)καταυγαζόσασταν (28)καταυλιζόμασταν (29)καταυλιζόσασταν (27)καταφανιζόμαστε (33)καταφανιζόσαστε (31)καταφερόντουσαν (24)καταφλεγόμασταν (29)καταφλεγόσασταν (27)καταφλογίζονται (36)καταφλογίζονταν (36)καταφλογιζόμουν (39)καταφλογιζόσουν (37)καταφορτωνόμουν (28)καταφορτωνόσουν (26)καταφορτώνονται (23)καταφορτώνονταν (23)καταφρονεμένους (25)καταφρονετικούς (23)καταφρονηθήκαμε (35)καταφρονηθήκανε (33)καταφρονηθήκατε (33)καταφρονημένους (25)καταφρονητικούς (23)καταφρονούμαστε (25)καταφωτιζόμαστε (35)καταφωτιζόσαστε (33)καταχαιρόμασταν (25)καταχαιρόσασταν (23)καταχαρούμενους (25)καταχεζόντουσαν (32)καταχειρίζονται (32)καταχειρίζονταν (32)καταχειριζόμουν (35)καταχειριζόσουν (33)καταχειροκροτεί (25)καταχεριζόμαστε (34)καταχεριζόσαστε (32)καταχρεωνόμαστε (27)καταχρεωνόσαστε (25)καταχωνιάζονται (33)καταχωνιάζονταν (33)καταχωνιάζοντας (32)καταχωνιάσματος (25)καταχωνιάστηκαν (25)καταχωνιάστηκες (24)καταχωνιαζόμουν (36)καταχωνιαζόσουν (34)καταχωνιασμάτων (28)καταχωνιασμένες (25)καταχωνιασμένης (25)καταχωνιασμένοι (26)καταχωνιασμένος (25)καταχωνιασμένου (27)καταχωνιασμένων (28)καταχωνιαστείτε (24)καταχωνιαστούμε (26)καταχωνόντουσαν (25)καταχωριζόμαστε (36)καταχωριζόσαστε (34)καταχωρισμένους (27)καταχωριστήκαμε (28)καταχωριστήκατε (26)καταχωρούμασταν (27)καταχωρούσασταν (25)καταψηφιζόμαστε (42)καταψηφιζόσαστε (40)καταψηφισμένους (33)καταψηφιστήκαμε (34)καταψηφιστήκατε (32)καταψυχόντουσαν (33)καταϋποχρεωθείς (33)καταϋποχρεωθούν (34)καταϋποχρεωμένα (27)καταϋποχρεωμένε (27)καταϋποχρεωμένη (27)καταϋποχρεωμένο (27)καταϋποχρεώθηκα (33)καταϋποχρεώθηκε (33)καταϋποχρεώναμε (25)καταϋποχρεώνατε (23)καταϋποχρεώνεις (22)καταϋποχρεώνετε (23)καταϋποχρεώνουν (24)καταϋποχρεώσαμε (25)καταϋποχρεώσατε (23)καταϋποχρεώσεις (22)καταϋποχρεώσετε (23)καταϋποχρεώσουν (24)κατεβαζόντουσαν (32)κατεδαφιζόμαστε (36)κατεδαφιζόμουνα (37)κατεδαφιζόντανε (34)κατεδαφιζόσαστε (34)κατεδαφιζόσουνα (35)κατεδαφισθέντος (33)κατεδαφισθέντων (36)κατεδαφισθείσης (33)κατεδαφισμένους (27)κατεδαφιστήκαμε (28)κατεδαφιστήκανε (26)κατεδαφιστήκατε (26)κατεδαφιστικούς (25)κατειρωνευόμουν (22)κατειρωνευόσουν (20)κατειρωνεύονται (18)κατειρωνεύονταν (18)κατενθουσιάζαμε (36)κατενθουσιάζατε (34)κατενθουσιάζεις (33)κατενθουσιάζετε (34)κατενθουσιάζουν (35)κατενθουσιάσαμε (27)κατενθουσιάσατε (25)κατενθουσιάσεις (24)κατενθουσιάσετε (25)κατενθουσιάσουν (26)κατενθουσιαστεί (25)κατεξουσιάζεσαι (34)κατεξουσιάζεστε (34)κατεξουσιάζεται (34)κατεξουσιάζομαι (36)κατεξουσιαζόταν (34)κατεπειγόμασταν (21)κατεπειγόσασταν (19)κατεργαζόμασταν (30)κατεργαζόσασταν (28)κατερειπωθήκαμε (31)κατερειπωθήκατε (29)κατερειπωμένους (21)κατερειπωνόμουν (22)κατερειπωνόσουν (20)κατερειπώνονται (17)κατερειπώνονταν (17)κατερειπώνοντας (16)κατερημωνόμαστε (22)κατερημωνόσαστε (20)κατεστραμμένους (20)κατευθυντήριους (27)κατευθυντηρίους (27)κατευθυνόμασταν (28)κατευθυνόμενους (28)κατευθυνόσασταν (26)κατευναζόμασταν (27)κατευναζόσασταν (25)κατευοδωνόμαστε (23)κατευοδωνόσαστε (21)κατηγορηματικές (21)κατηγορηματικής (21)κατηγορηματικοί (22)κατηγορηματικού (22)κατηγορηματικός (21)κατηγορηματικών (22)κατηγορηματικώς (21)κατηγοριοποίησε (20)κατηγοριοποίηση (20)κατηγοριοποιούν (20)κατηγορουμένους (22)κατηγορούμασταν (21)κατηγορούμενους (21)κατηγορούσασταν (19)κατοικιζόμασταν (27)κατοικιζόσασταν (25)κατοικοεδρεύουν (21)κατονομαζομένου (29)κατονομαζομένων (30)κατονομαζόμαστε (28)κατονομαζόμενες (27)κατονομαζόμενης (27)κατονομαζόμενοι (28)κατονομαζόμενος (27)κατονομαζόμενου (29)κατονομαζόμενων (30)κατονομαζόσαστε (26)κατονομασθέντων (28)κατονομασμένους (19)κατονομαστήκαμε (20)κατονομαστήκατε (18)κατοπτριζόμαστε (28)κατοπτριζόσαστε (26)κατοπτρισμένους (19)κατοπτριστήκαμε (20)κατοπτριστήκατε (18)κατορθωνόμασταν (29)κατορθωνόσασταν (27)κατοχυρωνόμαστε (28)κατοχυρωνόσαστε (26)κατρακυλίσματος (21)κατρακυλισμάτων (24)κατραμωνόμασταν (22)κατραμωνόσασταν (20)κατραπακωνόμουν (23)κατραπακωνόσουν (21)κατραπακώνονται (18)κατραπακώνονταν (18)κατσαδιαζόμαστε (29)κατσαδιαζόσαστε (27)κατσαδιασμένους (20)κατσαδιαστήκαμε (21)κατσαδιαστήκατε (19)κατσαρομάλληδες (24)κατσαρομάλληδων (27)κατσαρωνόμασταν (20)κατσαρωνόσασταν (18)κατσικοπόδαρους (21)κατσουφιάζονται (32)κατσουφιάζονταν (32)κατσουφιάζοντας (31)κατσουφιάσματος (24)κατσουφιαζόμουν (35)κατσουφιαζόσουν (33)κατσουφιασμάτων (27)κατσουφιασμένος (24)καυτηριαζόμαστε (28)καυτηριαζόσαστε (26)καυτηριασμένους (19)καυτηριαστήκαμε (20)καυτηριαστήκατε (18)καψαλιζόντουσαν (36)καψουρευόμασταν (29)καψουρευόσασταν (27)κβαντομηχανικές (31)κβαντομηχανικής (31)κβαντομηχανικών (32)κεντραρισμένους (19)κεντραριστήκαμε (20)κεντραριστήκατε (18)κεντραρόντουσαν (18)κεντριζόντουσαν (26)κεντροαριστερές (17)κεντροαριστερής (17)κεντροαριστεροί (18)κεντροαριστερού (18)κεντροαριστερός (17)κεντροαριστερών (18)κεντροευρωπαϊκά (21)κεντροευρωπαϊκέ (21)κεντροευρωπαϊκή (21)κεντροευρωπαϊκό (21)κεντρωνόντουσαν (19)κεραμιδοχωμάτων (34)κεραμιδοχώματος (29)κερατιζόντουσαν (26)κερατωνόντουσαν (19)κεραυνοβολήθηκα (36)κεραυνοβολήθηκε (36)κεραυνοβολήματα (28)κεραυνοβολήσαμε (28)κεραυνοβολήσατε (26)κεραυνοβολήσεις (25)κεραυνοβολήσετε (26)κεραυνοβολήσουν (27)κεραυνοβολείσαι (26)κεραυνοβολείστε (26)κεραυνοβολείται (26)κεραυνοβοληθείς (34)κεραυνοβοληθούν (35)κεραυνοβολημένα (28)κεραυνοβολημένε (28)κεραυνοβολημένη (28)κεραυνοβολημένο (28)κεραυνοβολούμαι (28)κεραυνοβολούσαν (26)κεραυνοβολούσες (25)κεραυνοβολούταν (26)κεραυνοβολώντας (25)κεραυνωνόμασταν (21)κεραυνωνόσασταν (19)κεραυνόπληκτους (21)κερδοσκοπήσουμε (24)κερδοσκοπούσαμε (23)κερδοσκοπούσατε (21)κερματιζόμασταν (29)κερματιζόσασταν (27)κεφαλαιματώματα (28)κεφαλαιοκρατίας (25)κεφαλαιοκρατικά (27)κεφαλαιοκρατικέ (27)κεφαλαιοκρατική (27)κεφαλαιοκρατικό (27)κεφαλαιοποίησαν (25)κεφαλαιοποίησες (24)κεφαλαιοποίησης (24)κεφαλαιοποίησις (24)κεφαλαιοποιήσει (25)κεφαλαιοποιήσου (26)κεφαλαιοποιήστε (25)κεφαλαιοποιείτε (25)κεφαλαιοποιηθεί (34)κεφαλαιοποιούμε (27)κεφαλαιοποιούσα (25)κεφαλαιοποιούσε (25)κεφαλαιουχικούς (32)κεφαλλονίτικους (27)κεχριμπαρένιους (27)κηδεμονευμένους (23)κηδεμονευτήκαμε (24)κηδεμονευτήκατε (22)κηδεμονευόμαστε (23)κηδεμονευόσαστε (21)κηλιδωνόντουσαν (23)κιγκλιδωνόμαστε (28)κιγκλιδωνόσαστε (26)κινδυνευόμασταν (22)κινδυνευόσασταν (20)κινδυνολογήσαμε (26)κινδυνολογήσατε (24)κινδυνολογήσεις (23)κινδυνολογήσετε (24)κινδυνολογήσουν (25)κινδυνολογικούς (24)κινδυνολογούσαν (24)κινδυνολογούσες (23)κινδυνολογώντας (23)κινηματογράφησα (28)κινηματογράφησε (28)κινηματογράφηση (28)κινηματογράφους (28)κινηματογραφήσω (30)κινηματογραφίας (27)κινηματογραφίες (27)κινηματογραφείς (27)κινηματογραφηθώ (37)κινηματογραφικά (29)κινηματογραφικέ (29)κινηματογραφική (29)κινηματογραφικό (29)κινηματογραφιών (28)κινηματογραφούν (28)κινηματοθέατρου (28)κινηματοθέατρων (29)κινηματοθεάτρου (28)κινηματοθεάτρων (29)κινηματόγραφους (28)κινησιοθεραπεία (26)κινητοποιήθηκαν (26)κινητοποιήθηκες (25)κινητοποιήσουμε (19)κινητοποιηθείτε (25)κινητοποιηθούμε (27)κινητοποιημένες (17)κινητοποιημένης (17)κινητοποιημένοι (18)κινητοποιημένος (17)κινητοποιημένου (19)κινητοποιημένων (20)κινητοποιούνται (16)κινητοποιούνταν (16)κινητοποιούσαμε (18)κινητοποιούσατε (16)κινητοποιούσουν (17)κιτρινοπράσινες (17)κιτρινοπράσινης (17)κιτρινοπράσινοι (18)κιτρινοπράσινος (17)κιτρινοπράσινου (19)κιτρινοπράσινων (20)κλαυθμυρίζοντας (39)κλαψοδερνόμαστε (32)κλαψοδερνόσαστε (30)κλειδαμπαρωθείς (34)κλειδαμπαρωθούν (35)κλειδαμπαρωμένα (28)κλειδαμπαρωμένε (28)κλειδαμπαρωμένη (28)κλειδαμπαρωμένο (28)κλειδαμπαρώθηκα (34)κλειδαμπαρώθηκε (34)κλειδαμπαρώναμε (26)κλειδαμπαρώνατε (24)κλειδαμπαρώνεις (23)κλειδαμπαρώνετε (24)κλειδαμπαρώνουν (25)κλειδαμπαρώσαμε (26)κλειδαμπαρώσατε (24)κλειδαμπαρώσεις (23)κλειδαμπαρώσετε (24)κλειδαμπαρώσουν (25)κλειδομαντάλωνα (26)κλειδομαντάλωνε (26)κλειδομαντάλωσα (26)κλειδομαντάλωσε (26)κλειδομανταλωθώ (35)κλειδομανταλώνω (26)κλειδομανταλώσω (26)κλειδωνόντουσαν (23)κληροδοτηθήκαμε (33)κληροδοτηθήκατε (31)κληροδοτημένους (23)κληροδοτούμαστε (23)κληρονομήσιμους (22)κληρονομηθήκαμε (32)κληρονομηθήκανε (30)κληρονομηθήκατε (30)κληρονομημένους (22)κληρονομικότητα (21)κληρονομιούνται (20)κληρονομιούνταν (20)κληρονομιόμαστε (22)κληρονομιόμουνα (23)κληρονομιόντανε (20)κληρονομιόσαστε (20)κληρονομιόσουνα (21)κληρονομουμένης (22)κληρονομουμένου (24)κληρονομουμένων (25)κληρονομούμαστε (22)κληρονομούμενες (21)κληρονομούμενης (21)κληρονομούμενοι (22)κληρονομούμενος (21)κληρονομούμενου (23)κληρονομούμενων (24)κλιβανιζόμασταν (35)κλιβανιζόσασταν (33)κλιμακωνόμασταν (24)κλιμακωνόσασταν (22)κλιματιζόμασταν (30)κλιματιζόμενους (30)κλιματιζόσασταν (28)κλιματοθεραπεία (30)κλιματολογικούς (24)κλινοσκεπάσματα (21)κλυδωνιζόμασταν (34)κλυδωνιζόσασταν (32)κλωθογυρίζοντας (41)κλωθογυρίσματος (34)κλωθογυρισμάτων (37)κλωθογυρισμένες (34)κλωθογυρισμένης (34)κλωθογυρισμένοι (35)κλωθογυρισμένος (34)κλωθογυρισμένου (36)κλωθογυρισμένων (37)κλωστοϋφαντήρια (26)κλωστοϋφαντήριο (26)κλωστοϋφαντικές (25)κλωστοϋφαντικής (25)κλωστοϋφαντικοί (26)κλωστοϋφαντικού (26)κλωστοϋφαντικός (25)κλωστοϋφαντικών (26)κοιλαινόντουσαν (18)κοινοβουλευτικά (27)κοινοβουλευτικέ (27)κοινοβουλευτική (27)κοινοβουλευτικό (27)κοινοκτημοσυνών (19)κοινοκτημοσύνες (17)κοινοκτημοσύνης (17)κοινολογηθήκαμε (32)κοινολογηθήκατε (30)κοινολογούμαστε (22)κοινοποιηθέντες (24)κοινοποιηθέντος (24)κοινοποιηθέντων (27)κοινοποιηθήκαμε (28)κοινοποιηθήκατε (26)κοινοποιηθείσες (24)κοινοποιηθείσης (24)κοινοποιηθεισών (25)κοινοποιημένους (18)κοινοποιούμαστε (18)κοινοπολιτειακά (19)κοινοπολιτειακέ (19)κοινοπολιτειακή (19)κοινοπολιτειακό (19)κοινοπρακτικούς (18)κοινοπρακτουσών (19)κοινοπρακτούσες (17)κοινωνικοποίησή (18)κοινωνικοποίησα (19)κοινωνικοποίησε (19)κοινωνικοποίηση (19)κοινωνικοποιήσω (21)κοινωνικοποιείς (18)κοινωνικοποιηθώ (28)κοινωνικοποιούν (19)κοινωνικότατους (18)κοινωνικότερους (19)κοινωνιοδράματα (23)κοινωνιολογικές (22)κοινωνιολογικής (22)κοινωνιολογικοί (23)κοινωνιολογικού (23)κοινωνιολογικός (22)κοινωνιολογικών (23)κοκαϊνιζόμασταν (26)κοκαϊνιζόσασταν (24)κοκεταριζόμαστε (28)κοκεταριζόσαστε (26)κοκεταρόντουσαν (18)κοκκινολαίμηδες (23)κοκκινολαίμηδων (26)κοκκινομάλληδες (25)κοκκινομάλληδων (28)κοκκινομάλλικου (25)κοκκινομάλλικων (26)κοκκινοπρόσωπες (21)κοκκινοπρόσωπης (21)κοκκινοπρόσωποι (22)κοκκινοπρόσωπος (21)κοκκινοπρόσωπου (23)κοκκινοπρόσωπων (24)κοκκινοτρίχηδες (27)κοκκινοτρίχηδων (30)κοκορευόντουσαν (19)κολακευτικότατα (20)κολακευτικότατε (20)κολακευτικότατη (20)κολακευτικότατο (20)κολακευτικότερα (21)κολακευτικότερε (21)κολακευτικότερη (21)κολακευτικότερο (21)κολακευόντουσαν (20)κολαντριζόμαστε (29)κολαντριζόσαστε (27)κολαφιζόντουσαν (34)κολεκτιβιστικές (25)κολεκτιβιστικής (25)κολεκτιβιστικοί (26)κολεκτιβιστικού (26)κολεκτιβιστικός (25)κολεκτιβιστικών (26)κολλαριζόμασταν (31)κολλαριζόσασταν (29)κολλυβογράμματα (35)κολοβακτηρίδιον (29)κολοβακτηριδίου (30)κολοβακτηριδίων (31)κολοκυθόσπορους (30)κολποκοιλιακούς (21)κομματιαζόμαστε (30)κομματιαζόσαστε (28)κομματιασμένους (21)κομματιαστήκαμε (22)κομματιαστήκατε (20)κομματιζόμασταν (30)κομματιζόσασταν (28)κομματικοποίησα (21)κομματικοποίησε (21)κομματικοποίηση (21)κομματικοποιήσω (23)κομματικοποιείς (20)κομματικοποιηθώ (30)κομματικοποιούν (21)κομμουνιστικούς (20)κομπιουτεράκιας (20)κομπλαρισμένους (23)κομπλεξαρίστηκα (31)κομπλεξαρίστηκε (31)κομπλεξαρισμένα (32)κομπλεξαρισμένε (32)κομπλεξαρισμένη (32)κομπλεξαρισμένο (32)κομπλεξαριστείς (29)κομπλεξαριστούν (30)κομπλεξαρόμαστε (32)κομπλεξαρόσαστε (30)κομπλιμεντάραμε (25)κομπλιμεντάρατε (23)κομπλιμεντάρεις (22)κομπλιμεντάρετε (23)κομπλιμεντάρισε (23)κομπλιμεντάρουν (24)κομπογιαννίτικα (22)κομπογιαννίτικε (22)κομπογιαννίτικη (22)κομπογιαννίτικο (22)κομποδενόμασταν (23)κομποδενόσασταν (21)κομπορρημονήσει (22)κομπορρημονήστε (22)κομπορρημονείτε (22)κομπορρημονούμε (24)κομπορρημονούσα (22)κομπορρημονούσε (22)κομπορρημοσυνών (23)κομπορρημοσύνες (21)κομπορρημοσύνης (21)κομπορρημόνησαν (22)κομπορρημόνησες (21)κομφορμιστικούς (27)κομφουκιανισμοί (28)κομφουκιανισμού (28)κομφουκιανισμός (27)κομφουκιανισμών (28)κομφουκιανιστής (25)κομψοντυνόμαστε (29)κομψοντυνόσαστε (27)κομψοτεχνήματος (34)κομψοτεχνημάτων (37)κονικλοτροφείον (26)κονικλοτροφείου (27)κονικλοτροφείων (28)κονιορτοβριθείς (32)κονιορτοβριθούς (32)κονιορτοποίησαν (17)κονιορτοποίησες (16)κονιορτοποιήσει (17)κονιορτοποιήσου (18)κονιορτοποιήστε (17)κονιορτοποιείτε (17)κονιορτοποιηθεί (26)κονιορτοποιούμε (19)κονιορτοποιούσα (17)κονιορτοποιούσε (17)κονσερβαρίζεσαι (33)κονσερβαρίζεστε (33)κονσερβαρίζεται (33)κονσερβαρίζομαι (35)κονσερβαρίσουμε (27)κονσερβαρίστηκα (25)κονσερβαρίστηκε (25)κονσερβαριζόταν (33)κονσερβαρισμένα (26)κονσερβαρισμένε (26)κονσερβαρισμένη (26)κονσερβαρισμένο (26)κονσερβαριστείς (23)κονσερβαριστούν (24)κονσερβαρόμαστε (26)κονσερβαρόσαστε (24)κονσερβοκουτιού (25)κονσερβοκουτιών (25)κονσερβοποίησαν (24)κονσερβοποίησες (23)κονσερβοποίησης (23)κονσερβοποίησις (23)κονσερβοποιήσει (24)κονσερβοποιήσου (25)κονσερβοποιήστε (24)κονσερβοποιείον (24)κονσερβοποιείου (25)κονσερβοποιείτε (24)κονσερβοποιείων (26)κονσερβοποιηθεί (33)κονσερβοποιούμε (26)κονσερβοποιούσα (24)κονσερβοποιούσε (24)κονταρομάχονται (25)κονταρομάχονταν (25)κονταρομαχόμουν (28)κονταρομαχόσουν (26)κονταροχτυπήσει (25)κονταροχτυπήσου (26)κονταροχτυπήστε (25)κονταροχτυπηθεί (34)κονταροχτυπητής (24)κονταροχτυπούμε (27)κονταροχτυπούσα (25)κονταροχτυπούσε (25)κονταροχτύπαγαν (27)κονταροχτύπαγες (26)κονταροχτύπησαν (24)κονταροχτύπησες (23)κοντογυρίζονται (29)κοντογυρίζονταν (29)κοντογυριζόμουν (32)κοντογυριζόσουν (30)κοντοζυγώνοντας (27)κοντοκλαδευόταν (22)κοντοκλαδεύεσαι (21)κοντοκλαδεύεστε (21)κοντοκλαδεύεται (21)κοντοκλαδεύομαι (23)κοντοκοβόμασταν (25)κοντοκοβόσασταν (23)κοντορεβιθούλης (33)κοντοστεκόμαστε (18)κοντοστεκόσαστε (16)κοντοφάρδουλους (29)κοντραμπατζήδες (30)κοντραμπατζήδων (33)κοντραριζόμαστε (28)κοντραριζόσαστε (26)κοντραρισμένους (19)κοντραριστήκαμε (20)κοντραριστήκατε (18)κοντραρόντουσαν (18)κοντραστάρονται (17)κοντραστάρονταν (17)κοντρασταρόμουν (20)κοντρασταρόσουν (18)κοντρολαρόμαστε (21)κοντρολαρόσαστε (19)κοντυλογραμμένα (26)κοντυλογραμμένε (26)κοντυλογραμμένη (26)κοντυλογραμμένο (26)κοπαδιαζόμασταν (30)κοπαδιαζόσασταν (28)κοπανιζόντουσαν (26)κοπιαστικότατες (16)κοπιαστικότατης (16)κοπιαστικότατοι (17)κοπιαστικότατος (16)κοπιαστικότατου (18)κοπιαστικότατων (19)κοπιαστικότερες (17)κοπιαστικότερης (17)κοπιαστικότεροι (18)κοπιαστικότερος (17)κοπιαστικότερου (19)κοπιαστικότερων (20)κορδελιαζόμαστε (32)κορδελιαζόσαστε (30)κορεννυόντουσαν (18)κορμιαζόντουσαν (28)κορνιζαρίσματος (27)κορνιζαρισμάτων (30)κορνιζαρισμένες (27)κορνιζαρισμένης (27)κορνιζαρισμένοι (28)κορνιζαρισμένος (27)κορνιζαρισμένου (29)κορνιζαρισμένων (30)κορνιζαρόμασταν (28)κορνιζαρόσασταν (26)κορνιζωνόμασταν (29)κορνιζωνόσασταν (27)κοροϊδευόμασταν (21)κοροϊδευόσασταν (19)κορσαριζόμασταν (28)κορσαριζόσασταν (26)κορυφωνόντουσαν (27)κορφολογηθήκαμε (40)κορφολογηθήκατε (38)κορφολογημένους (30)κορφολογιούνται (28)κορφολογιόμαστε (30)κοσκινιζόμασταν (27)κοσκινιζόσασταν (25)κοσμηματογράφος (29)κοσμηματογράφου (31)κοσμηματογραφία (30)κοσμηματοποιούς (19)κοσμηματοπωλεία (24)κοσμηματοπωλείο (24)κοσμητευόμασταν (20)κοσμητευόσασταν (18)κοσμοαντιλήψεις (27)κοσμοαντιλήψεων (30)κοσμοαντιλήψεως (29)κοσμογυρισμένες (23)κοσμογυρισμένης (23)κοσμογυρισμένοι (24)κοσμογυρισμένος (23)κοσμογυρισμένου (25)κοσμογυρισμένων (26)κοσμοθεωρητικές (29)κοσμοθεωρητικής (29)κοσμοθεωρητικοί (30)κοσμοθεωρητικού (30)κοσμοθεωρητικός (29)κοσμοθεωρητικών (30)κοσμοκαλόγερους (24)κοσμοκρατόρισσα (20)κοσμοπολίτικους (21)κοσμοπολίτισσας (19)κοσμοπολίτισσες (19)κοσμοπολιτισμοί (22)κοσμοπολιτισμού (22)κοσμοπολιτισμός (21)κοσμοπολιτισμών (22)κοσμοπολιτισσών (20)κοσμοϊστορικούς (17)κοστολογηθήκαμε (32)κοστολογηθήκατε (30)κοστολογημένους (22)κοστολογούμαστε (22)κοστουμαρίζεσαι (28)κοστουμαρίζεστε (28)κοστουμαρίζεται (28)κοστουμαρίζομαι (30)κοστουμαριζόταν (28)κουβαλιόντουσαν (26)κουβαριαζόμαστε (35)κουβαριαζόσαστε (33)κουβαριασμένους (26)κουβαριαστήκαμε (27)κουβαριαστήκατε (25)κουβεντιάζονται (32)κουβεντιάζονταν (32)κουβεντιάζοντας (31)κουβεντιαζόμουν (35)κουβεντιαζόσουν (33)κουβεντιασμένες (24)κουβεντιασμένης (24)κουβεντιασμένοι (25)κουβεντιασμένος (24)κουβεντιασμένου (26)κουβεντιασμένων (27)κουδουνιζόμαστε (31)κουδουνιζόσαστε (29)κουδουνισμένους (22)κουζουλαίνονται (28)κουζουλαίνονταν (28)κουζουλαίνοντας (27)κουζουλαινόμουν (31)κουζουλαινόσουν (29)κουκουλωνόμαστε (24)κουκουλωνόσαστε (22)κουλαινόντουσαν (19)κουλουριάζονται (29)κουλουριάζονταν (29)κουλουριάζοντας (28)κουλουριάσματος (21)κουλουριάστηκαν (21)κουλουριάστηκες (20)κουλουριαζόμουν (32)κουλουριαζόσουν (30)κουλουριασμάτων (24)κουλουριασμένες (21)κουλουριασμένης (21)κουλουριασμένοι (22)κουλουριασμένος (21)κουλουριασμένου (23)κουλουριασμένων (24)κουλουριαστείτε (20)κουλουριαστούμε (22)κουλτουριάρηδες (23)κουλτουριάρηδων (26)κουλτουριάρικες (21)κουλτουριάρικης (21)κουλτουριάρικοι (22)κουλτουριάρικος (21)κουλτουριάρικου (23)κουλτουριάρικων (24)κουμαντέρνονται (19)κουμαντέρνονταν (19)κουμανταρισμένα (21)κουμανταρισμένε (21)κουμανταρισμένη (21)κουμανταρισμένο (21)κουμανταρόμαστε (21)κουμανταρόσαστε (19)κουμαντερνόμουν (22)κουμαντερνόσουν (20)κουμπουριάζεσαι (30)κουμπουριάζεστε (30)κουμπουριάζεται (30)κουμπουριάζομαι (32)κουμπουριαζόταν (30)κουμπωνόντουσαν (22)κουντριζόμασταν (28)κουντριζόσασταν (26)κουραστικότατες (17)κουραστικότατης (17)κουραστικότατοι (18)κουραστικότατος (17)κουραστικότατου (19)κουραστικότατων (20)κουραστικότερες (18)κουραστικότερης (18)κουραστικότεροι (19)κουραστικότερος (18)κουραστικότερου (20)κουραστικότερων (21)κουρδιζόντουσαν (30)κουρελιαζόμαστε (30)κουρελιαζόσαστε (28)κουρελιασμένους (21)κουρελιαστήκαμε (22)κουρελιαστήκατε (20)κουρκουτιάζεσαι (28)κουρκουτιάζεστε (28)κουρκουτιάζεται (28)κουρκουτιάζομαι (30)κουρκουτιαζόταν (28)κουρντιζόμασταν (28)κουρντιζόσασταν (26)κουρσευόντουσαν (19)κουστουμάρονται (20)κουστουμάρονταν (20)κουστουμαρόμουν (23)κουστουμαρόσουν (21)κουτιαινόμασταν (18)κουτιαινόσασταν (16)κουτριζόντουσαν (27)κουτρουβάλιασμα (29)κουτρουβαλάγαμε (32)κουτρουβαλάγατε (30)κουτρουβαλήσαμε (29)κουτρουβαλήσατε (27)κουτρουβαλήσεις (26)κουτρουβαλήσετε (27)κουτρουβαλήσουν (28)κουτρουβαλούσαν (27)κουτρουβαλούσες (26)κουτρουβαλώντας (26)κουτσαινόμασταν (18)κουτσαινόσασταν (16)κουτσοβολεμένες (26)κουτσοβολεμένης (26)κουτσοβολεμένοι (27)κουτσοβολεμένος (26)κουτσοβολεμένου (28)κουτσοβολεμένων (29)κουτσοβολευτείς (25)κουτσοβολευτούν (26)κουτσοβολευόταν (26)κουτσοβολεύεσαι (25)κουτσοβολεύεστε (25)κουτσοβολεύεται (25)κουτσοβολεύομαι (27)κουτσοβολεύτηκα (26)κουτσοβολεύτηκε (26)κουτσοκαταφέρνω (27)κουτσομπολέψαμε (32)κουτσομπολέψατε (30)κουτσομπολέψεις (29)κουτσομπολέψετε (30)κουτσομπολέψουν (31)κουτσομπολεμένα (23)κουτσομπολεμένε (23)κουτσομπολεμένη (23)κουτσομπολεμένο (23)κουτσομπολεύαμε (23)κουτσομπολεύατε (21)κουτσομπολεύεις (20)κουτσομπολεύετε (21)κουτσομπολεύουν (22)κουτσομπόλικους (22)κουτσοπορευόταν (19)κουτσοπορεύεσαι (18)κουτσοπορεύεστε (18)κουτσοπορεύεται (18)κουτσοπορεύομαι (20)κουτσοραβόμαστε (26)κουτσοραβόσαστε (24)κουτσουλίζονται (28)κουτσουλίζονταν (28)κουτσουλίζοντας (27)κουτσουλίστηκαν (20)κουτσουλίστηκες (19)κουτσουλημένους (21)κουτσουλιζόμουν (31)κουτσουλιζόσουν (29)κουτσουλιούνται (19)κουτσουλισμένες (20)κουτσουλισμένης (20)κουτσουλισμένοι (21)κουτσουλισμένος (20)κουτσουλισμένου (22)κουτσουλισμένων (23)κουτσουλιστείτε (19)κουτσουλιστούμε (21)κουτσουλιόμαστε (21)κουτσουρεμένους (20)κουτσουρευτείτε (19)κουτσουρευτούμε (21)κουτσουρευόμουν (22)κουτσουρευόσουν (20)κουτσουρεύονται (18)κουτσουρεύονταν (18)κουτσουρεύοντας (17)κουτσουρεύτηκαν (19)κουτσουρεύτηκες (18)κουτσοφλέβαρους (33)κουτσοφτιάνεσαι (23)κουτσοφτιάνεστε (23)κουτσοφτιάνεται (23)κουτσοφτιάνομαι (25)κουτσοφτιανόταν (23)κουφαινόντουσαν (24)κουφαλιαζόμαστε (36)κουφαλιαζόσαστε (34)κουφιοκεφαλάκης (33)κουφοκαιγόμαστε (29)κουφοκαιγόσαστε (27)κουφοκαιόμασταν (26)κουφοκαιόσασταν (24)κοφινιαζόμασταν (33)κοφινιαζόσασταν (31)κοχλιωνόντουσαν (27)κοψολαιμιάζεσαι (37)κοψολαιμιάζεστε (37)κοψολαιμιάζεται (37)κοψολαιμιάζομαι (39)κοψολαιμιαζόταν (37)κοψομεσιάζονται (35)κοψομεσιάζονταν (35)κοψομεσιάζοντας (34)κοψομεσιάσματος (27)κοψομεσιάστηκαν (27)κοψομεσιάστηκες (26)κοψομεσιαζόμουν (38)κοψομεσιαζόσουν (36)κοψομεσιασμάτων (30)κοψομεσιασμένες (27)κοψομεσιασμένης (27)κοψομεσιασμένοι (28)κοψομεσιασμένος (27)κοψομεσιασμένου (29)κοψομεσιασμένων (30)κοψομεσιαστείτε (26)κοψομεσιαστούμε (28)κρανιομετρικούς (19)κρανιοσκοπικούς (18)κρασοκατανύξεις (25)κρασοκατανύξεων (28)κρασοκατανύξεως (27)κρασοποτίζονται (26)κρασοποτίζονταν (26)κρασοποτιζόμουν (29)κρασοποτιζόσουν (27)κρασπεδωνόμαστε (24)κρασπεδωνόσαστε (22)κραταιωνόμασταν (20)κραταιωνόσασταν (18)κρατικοδίαιτους (20)κρατικοποιήθηκα (28)κρατικοποιήθηκε (28)κρατικοποιήσαμε (20)κρατικοποιήσατε (18)κρατικοποιήσεις (17)κρατικοποιήσετε (18)κρατικοποιήσεων (20)κρατικοποιήσεως (19)κρατικοποιήσουν (19)κρατικοποιείσαι (18)κρατικοποιείστε (18)κρατικοποιείται (18)κρατικοποιηθείς (26)κρατικοποιηθούν (27)κρατικοποιημένα (20)κρατικοποιημένε (20)κρατικοποιημένη (20)κρατικοποιημένο (20)κρατικοποιούμαι (20)κρατικοποιούσαν (18)κρατικοποιούσες (17)κρατικοποιούταν (18)κρατικοποιώντας (17)κρεβατωνόμασταν (27)κρεβατωνόσασταν (25)κρεουργούμασταν (23)κρεουργούσασταν (21)κρημνιζόντουσαν (28)κρηπιδωνόμασταν (24)κρηπιδωνόσασταν (22)κρησαριζόμασταν (28)κρησαριζόσασταν (26)κριματιζόμασταν (29)κριματιζόσασταν (27)κριτικαρίσματος (19)κριτικαρίστηκαν (19)κριτικαρίστηκες (18)κριτικαρισμάτων (22)κριτικαρισμένες (19)κριτικαρισμένης (19)κριτικαρισμένοι (20)κριτικαρισμένος (19)κριτικαρισμένου (21)κριτικαρισμένων (22)κριτικαριστείτε (18)κριτικαριστούμε (20)κριτικαρόμασταν (20)κριτικαρόσασταν (18)κριτσανιζόμαστε (27)κριτσανιζόσαστε (25)κρουαζιερόπλοια (30)κρουαζιερόπλοιο (30)κρουσταλλένιους (21)κρυομαγνητισμός (23)κρυοχειρουργική (31)κρυπτογραφήθηκα (39)κρυπτογραφήθηκε (39)κρυπτογραφήματα (31)κρυπτογραφήσαμε (31)κρυπτογραφήσατε (29)κρυπτογραφήσεις (28)κρυπτογραφήσετε (29)κρυπτογραφήσεων (31)κρυπτογραφήσεως (30)κρυπτογραφήσουν (30)κρυπτογραφείσαι (29)κρυπτογραφείστε (29)κρυπτογραφείται (29)κρυπτογραφηθείς (37)κρυπτογραφηθούν (38)κρυπτογραφημένα (31)κρυπτογραφημένε (31)κρυπτογραφημένη (31)κρυπτογραφημένο (31)κρυπτογραφικούς (29)κρυπτογραφούμαι (31)κρυπτογραφούσαν (29)κρυπτογραφούσες (28)κρυπτογραφούταν (29)κρυπτογραφώντας (28)κρυσταλλιδρωσία (27)κρυσταλλικότητα (22)κρυσταλλογράφοι (32)κρυσταλλογραφία (32)κρυσταλλοειδείς (23)κρυσταλλοειδούς (23)κρυσταλλολυχνία (31)κρυσταλλοτεχνία (28)κρυσταλλοχημεία (30)κρυσταλλωθήκαμε (35)κρυσταλλωθήκατε (33)κρυσταλλωμένους (25)κρυσταλλωνόμουν (26)κρυσταλλωνόσουν (24)κρυσταλλωτικούς (23)κρυσταλλώνονται (21)κρυσταλλώνονταν (21)κρυσταλλώνοντας (20)κρυφαναδευόμουν (31)κρυφαναδευόσουν (29)κρυφαναδεύονται (27)κρυφαναδεύονταν (27)κρυφανοιγόμαστε (29)κρυφανοιγόσαστε (27)κρυφοβραζόμαστε (43)κρυφοβραζόσαστε (41)κρυφοδαγκάνεσαι (31)κρυφοδαγκάνεστε (31)κρυφοδαγκάνεται (31)κρυφοδαγκάνομαι (33)κρυφοδαγκανόταν (31)κρυφοθυμωνόμουν (41)κρυφοθυμωνόσουν (39)κρυφοθυμώνονται (36)κρυφοθυμώνονταν (36)κρυφοκαιόμασταν (27)κρυφοκαιόσασταν (25)κρυφοκαμαρώναμε (30)κρυφοκαμαρώνατε (28)κρυφοκαμαρώνεις (27)κρυφοκαμαρώνετε (28)κρυφοκαμαρώνουν (29)κρυφοκαμαρώσαμε (30)κρυφοκαμαρώσατε (28)κρυφοκαμαρώσεις (27)κρυφοκαμαρώσετε (28)κρυφοκαμαρώσουν (29)κρυφοκλαίγονται (30)κρυφοκλαίγονταν (30)κρυφοκλαιγόμουν (33)κρυφοκλαιγόσουν (31)κρυφοκλαιόμαστε (29)κρυφοκλαιόσαστε (27)κρυφοκοιτάγματα (30)κρυφοκοιτάζεσαι (34)κρυφοκοιτάζεστε (34)κρυφοκοιτάζεται (34)κρυφοκοιτάζομαι (36)κρυφοκοιτάζουμε (37)κρυφοκοιτάξουμε (37)κρυφοκοιταζόταν (34)κρυφολεόντουσαν (27)κρυφοπαίρνονται (26)κρυφοπαίρνονταν (26)κρυφοπαιζόμαστε (36)κρυφοπαιζόσαστε (34)κρυφοπαιρνόμουν (29)κρυφοπαιρνόσουν (27)κρυφοποτίζονται (34)κρυφοποτίζονταν (34)κρυφοποτιζόμουν (37)κρυφοποτιζόσουν (35)κρυφοσμιγόμαστε (31)κρυφοσμιγόσαστε (29)κρυφοταϊζόμαστε (34)κρυφοταϊζόσαστε (32)κρυφοτρωγόμαστε (32)κρυφοτρωγόσαστε (30)κρυφοχαιρόμαστε (34)κρυφοχαιρόσαστε (32)κτηματολογικούς (22)κτηματομεσιτικά (20)κτηματομεσιτικέ (20)κτηματομεσιτική (20)κτηματομεσιτικό (20)κυβερνιόντουσαν (25)κυλινδριζόμαστε (33)κυλινδριζόσαστε (31)κυλινδωνόμασταν (25)κυλινδωνόσασταν (23)κυματιζόντουσαν (28)κυματοβουτηχτής (32)κυματοδέρνονται (22)κυματοδέρνονταν (22)κυματοδερνόμουν (25)κυματοδερνόσουν (23)κυματομηχανικής (27)κυματοσυνάρτησή (19)κυματοσυνάρτηση (20)κυριαρχούμασταν (27)κυριαρχούσασταν (25)κυριολεκτήσουμε (23)κυριολεκτούσαμε (22)κυριολεκτούσατε (20)κυτταρογενέσεις (19)κυτταρογενέσεων (22)κυτταρογενέσεως (21)κυτταρολογικούς (22)κυτταρολυτικούς (20)κυτταροπλάσματα (22)κωδικοποιήθηκαν (32)κωδικοποιήθηκες (31)κωδικοποιήσουμε (25)κωδικοποιηθείτε (31)κωδικοποιηθούμε (33)κωδικοποιημένες (23)κωδικοποιημένης (23)κωδικοποιημένοι (24)κωδικοποιημένος (23)κωδικοποιημένου (25)κωδικοποιημένων (26)κωδικοποιούνται (22)κωδικοποιούνταν (22)κωδικοποιούσαμε (24)κωδικοποιούσατε (22)κωδικοποιούσουν (23)κωλογλειφόμαστε (33)κωλογλειφόσαστε (31)κωλοκαθόντουσαν (30)κωλοκουρευόμουν (26)κωλοκουρευόσουν (24)κωλοκουρεύονται (22)κωλοκουρεύονταν (22)κωλοπετσωμένους (24)κωλοσερνόμασταν (22)κωλοσερνόσασταν (20)κωλυσιεργήσουμε (27)κωλυσιεργούσαμε (26)κωλυσιεργούσατε (24)κωμικοτραγικούς (24)κωνσταντοπούλου (21)