Μετακινηθείτε προς τα κάτω

Π 13-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Π (7850)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

παγανιστικούς (16)παγγερμανισμέ (24)παγγερμανισμό (24)παγιδευμένους (22)παγιδευτήκαμε (23)παγιδευτήκανε (21)παγιδευτήκατε (21)παγιδευτικούς (20)παγιδευόμαστε (22)παγιδευόμουνα (23)παγιδευόντανε (20)παγιδευόσαστε (20)παγιδευόσουνα (21)παγιοποιήθηκα (27)παγιοποιήθηκε (27)παγιοποιήσαμε (19)παγιοποιήσατε (17)παγιοποιήσεις (16)παγιοποιήσετε (17)παγιοποιήσεων (19)παγιοποιήσεως (18)παγιοποιήσουν (18)παγιοποιείσαι (17)παγιοποιείστε (17)παγιοποιείται (17)παγιοποιηθείς (25)παγιοποιηθούν (26)παγιοποιημένα (19)παγιοποιημένε (19)παγιοποιημένη (19)παγιοποιημένο (19)παγιοποιούμαι (19)παγιοποιούσαν (17)παγιοποιούσες (16)παγιοποιούταν (17)παγιοποιώντας (16)παγιωνόμασταν (20)παγιωνόσασταν (18)παγκαλόμορφες (28)παγκαλόμορφης (28)παγκαλόμορφοι (29)παγκαλόμορφος (28)παγκαλόμορφου (30)παγκαλόμορφων (31)παγκοσμιότητά (18)παγκοσμιότητα (19)παγκρατιαστής (17)παγκρεατίτιδα (21)παγκρεατικούς (18)παγοδρομήσαμε (24)παγοδρομήσατε (22)παγοδρομήσεις (21)παγοδρομήσετε (22)παγοδρομήσουν (23)παγοδρομικούς (22)παγοδρομούσαν (22)παγοδρομούσες (21)παγοδρομώντας (21)παγοθραυστικά (28)παγοθραυστικέ (28)παγοθραυστική (28)παγοθραυστικό (28)παγοποιητικές (17)παγοποιητικής (17)παγοποιητικοί (18)παγοποιητικού (18)παγοποιητικός (17)παγοποιητικών (18)παζαρευόμαστε (26)παζαρευόσαστε (24)παζαριάτικους (24)παθαινόμασταν (24)παθαινόσασταν (22)παθητικοτήτων (25)παθητικότητας (22)παθητικότητες (22)παθιαζόμασταν (33)παθιαζόσασταν (31)παιγνιδίσματα (21)παιγνιδιάρικα (21)παιγνιδιάρικο (21)παιγνιοχάρτων (26)παιγνιόχαρτον (24)παιγνιόχαρτων (26)παιδαγωγήθηκα (34)παιδαγωγήθηκε (34)παιδαγωγήσαμε (26)παιδαγωγήσατε (24)παιδαγωγήσεις (23)παιδαγωγήσετε (24)παιδαγωγήσεων (26)παιδαγωγήσεως (25)παιδαγωγήσουν (25)παιδαγωγείσαι (24)παιδαγωγείστε (24)παιδαγωγείται (24)παιδαγωγηθείς (32)παιδαγωγηθούν (33)παιδαγωγημένα (26)παιδαγωγημένε (26)παιδαγωγημένη (26)παιδαγωγημένο (26)παιδαγωγικούς (24)παιδαγωγούμαι (26)παιδαγωγούσαν (24)παιδαγωγούσες (23)παιδαγωγούταν (24)παιδαγωγώντας (23)παιδεραστικές (17)παιδεραστικής (17)παιδεραστικοί (18)παιδεραστικού (18)παιδεραστικός (17)παιδεραστικών (18)παιδευόμασταν (19)παιδευόσασταν (17)παιδιάστικους (17)παιδιακίζουμε (29)παιδιακίσιους (17)παιδιακίσουμε (20)παιδιακίστικα (18)παιδιακίστικε (18)παιδιακίστικη (18)παιδιακίστικο (18)παιδιαρίζουμε (29)παιδιαρίσματα (19)παιδιαρίσουμε (20)παιδιατρικούς (17)παιδικότατους (17)παιδικότερους (18)παιδοκομήσαμε (21)παιδοκομήσατε (19)παιδοκομήσεις (18)παιδοκομήσετε (19)παιδοκομήσουν (20)παιδοκομικούς (19)παιδοκομούσαν (19)παιδοκομούσες (18)παιδοκομώντας (18)παιδολογικούς (21)παιδομαζώματα (29)παιδομετρικές (19)παιδομετρικής (19)παιδομετρικοί (20)παιδομετρικού (20)παιδομετρικός (19)παιδομετρικών (20)παιδομορφισμέ (28)παιδομορφισμό (28)παιδοψυχολόγε (38)παιδοψυχολόγο (38)παιζογελάγαμε (32)παιζογελάγατε (30)παιζογελάσαμε (29)παιζογελάσατε (27)παιζογελάσεις (26)παιζογελάσετε (27)παιζογελάσουν (28)παιζογελούσαν (27)παιζογελούσες (26)παιζογελώντας (26)παινεσιάρηδες (16)παινεσιάρηδων (19)παινεσιάρικου (16)παινεσιάρικων (17)παινευόμασταν (16)παινευόσασταν (14)παιρνόντουσαν (15)παιχνιδίζουμε (35)παιχνιδίσματα (25)παιχνιδίσουμε (26)παιχνιδιάρικα (25)παιχνιδιάρικε (25)παιχνιδιάρικη (25)παιχνιδιάρικο (25)πακεταρίσματα (17)πακεταρίστηκα (16)πακεταρίστηκε (16)πακεταρισμένα (17)πακεταρισμένε (17)πακεταρισμένη (17)πακεταρισμένο (17)πακεταριστείς (14)πακεταριστούν (15)πακεταρόμαστε (17)πακεταρόσαστε (15)πακτωνόμασταν (18)πακτωνόσασταν (16)παλαβωνόμαστε (26)παλαιογράφους (26)παλαιογραφίας (25)παλαιογραφικά (27)παλαιογραφικέ (27)παλαιογραφική (27)παλαιογραφικό (27)παλαιοζωικούς (26)παλαιολιθικές (26)παλαιολιθικής (26)παλαιολιθικοί (27)παλαιολιθικού (27)παλαιολιθικός (26)παλαιολιθικών (27)παλαιοπωλείον (20)παλαιοπωλείου (21)παλαιοπωλείων (22)παλαιοπώλισσα (18)παλαιστίνιους (15)παλαιστινίους (15)παλαιστινιακά (16)παλαιστινιακέ (16)παλαιστινιακή (16)παλαιστινιακό (16)παλαιωνόμαστε (19)παλαιωνόσαστε (17)παλαμιζόμαστε (28)παλαμιζόσαστε (26)παλαμισμένους (19)παλαμιστήκαμε (20)παλαμιστήκατε (18)παλαμοσχιδείς (26)παλαμοσχιδούς (26)παλαντζάρεσαι (25)παλαντζάρεστε (25)παλαντζάρεται (25)παλαντζάρισμα (27)παλαντζάρομαι (27)παλαντζάρουμε (28)παλαντζαρίσου (26)παλαντζαριστώ (25)παλευόντουσαν (17)παλιανθρωπιάς (27)παλιανθρωπιές (27)παλιανθρωπιών (28)παλιανθρώπους (26)παλιατζίδικου (29)παλιατζίδικων (30)παλιγγενεσίας (20)παλιγγενεσίες (20)παλιγγενεσιών (21)παλικαρίσιους (17)παλικαρίστικα (18)παλικαρίστικε (18)παλικαρίστικη (18)παλικαρίστικο (18)παλικαρισμούς (18)παλικαροσύνες (16)παλικαροσύνης (16)παλιλλογήσαμε (24)παλιλλογήσατε (22)παλιλλογήσεις (21)παλιλλογήσετε (22)παλιλλογήσουν (23)παλιλλογούσαν (22)παλιλλογούσες (21)παλιλλογώντας (21)παλιμπαιδισμέ (23)παλιμπαιδισμό (23)παλινδρομήσει (21)παλινδρομήστε (21)παλινδρομείτε (21)παλινδρομικές (21)παλινδρομικής (21)παλινδρομικοί (22)παλινδρομικού (22)παλινδρομικός (21)παλινδρομικών (22)παλινδρομούμε (23)παλινδρομούσα (21)παλινδρομούσε (21)παλινδρόμησαν (21)παλινδρόμησες (20)παλινδρόμησης (20)παλινδρόμησις (20)παλιννοστήσει (15)παλιννοστήστε (15)παλιννοστείτε (15)παλιννοστούμε (17)παλιννοστούσα (15)παλιννοστούσε (15)παλιννόστησαν (15)παλιννόστησες (14)παλιννόστησης (14)παλιννόστησις (14)παλινορθώσεις (24)παλινορθώσεων (27)παλινορθώσεως (26)παλινωδήσουμε (23)παλινωδούσαμε (22)παλινωδούσατε (20)παλιογυναίκας (19)παλιογυναίκες (19)παλιογυναικών (20)παλιογύναικου (20)παλιογύναικων (21)παλιοδουλειάς (20)παλιοδουλειές (20)παλιοδουλειών (21)παλιοκοινωνία (18)παλιοκουβέντα (24)παλιοκόριτσου (18)παλιοκόριτσων (19)παλιομοδίτικα (21)παλιομοδίτικε (21)παλιομοδίτικη (21)παλιομοδίτικο (21)παλιοπάπουτσα (18)παλιοπάπουτσο (18)παλιοπράματος (18)παλιοπραμάτων (21)παλιωνόμασταν (19)παλιωνόσασταν (17)παλουκοκαυτών (19)παλουκοκαύτες (17)παλουκοκαύτης (17)παλουκωθήκαμε (31)παλουκωθήκατε (29)παλουκωμένους (21)παλουκωνόμουν (22)παλουκωνόσουν (20)παλουκώνονται (17)παλουκώνονταν (17)παλουκώνοντας (16)παμβαλκανικές (25)παμβαλκανικής (25)παμβαλκανικοί (26)παμβαλκανικού (26)παμβαλκανικός (25)παμβαλκανικών (26)παμμακάριστες (18)παμμακάριστοι (19)παμμακάριστος (18)παναθηναϊκούς (21)πανανθρώπινες (23)πανανθρώπινης (23)πανανθρώπινοι (24)πανανθρώπινος (23)πανανθρώπινου (25)πανανθρώπινων (26)παναραβίστρια (22)παναραβισμούς (22)παναρόντουσαν (15)πανελλαδικούς (20)πανεπιστήμιον (16)πανεπιστήμιου (17)πανεπιστήμιων (18)πανεπιστημίου (17)πανεπιστημίων (18)πανεργατικούς (17)πανευρωπαϊκές (17)πανευρωπαϊκής (17)πανευρωπαϊκοί (18)πανευρωπαϊκού (18)πανευρωπαϊκός (17)πανευρωπαϊκών (18)πανζουρλισμοί (28)πανζουρλισμού (28)πανζουρλισμός (27)πανζουρλισμών (28)πανηγυρίζεσαι (27)πανηγυρίζεστε (27)πανηγυρίζεται (27)πανηγυρίζομαι (29)πανηγυρίζουμε (30)πανηγυρίσουμε (21)πανηγυρίστηκε (19)πανηγυρίστρια (19)πανηγυριζόταν (27)πανηγυρισμούς (19)πανηγυριώτικα (19)πανηγυριώτικε (19)πανηγυριώτικη (19)πανηγυριώτικο (19)πανηγυρτζήδες (29)πανηγυρτζήδων (32)πανθεϊστικούς (21)πανικοβάλλουν (26)πανικοβλήθηκα (33)πανικοβλήθηκε (33)πανικοβληθούν (32)πανικοβλημένη (25)πανικοβλημένο (25)πανικόβλητους (23)πανισλαμισμοί (19)πανισλαμισμού (19)πανισλαμισμός (18)πανισλαμισμών (19)πανισλαμιστής (16)πανομοιότυπες (16)πανομοιότυπης (16)πανομοιότυποι (17)πανομοιότυπος (16)πανομοιότυπου (18)πανομοιότυπων (19)πανοραματικές (16)πανοραματικής (16)πανοραματικοί (17)πανοραματικού (17)πανοραματικός (16)πανοραματικών (17)πανσεβάσμιους (22)πανσλαβίστρια (23)πανσλαβισμούς (23)πανσλαβιστικά (23)πανσλαβιστικέ (23)πανσλαβιστική (23)πανσλαβιστικό (23)πανσπερμικούς (17)πανσπερμισμού (19)πανσπερμισμός (18)πανσπερμιστές (16)πανσπερμιστής (16)πανσπερμιστών (17)παντελεήμονας (16)παντελεήμονος (16)παντογνώστρια (17)παντοδυναμίας (18)παντοδυναμίες (18)παντοδυναμιών (19)παντοδύναμους (18)παντοιοτρόπως (16)παντοκράτειρα (16)παντοκράτορας (15)παντοκράτορες (15)παντοκρατορία (16)παντοκρατόρων (18)παντομιμικούς (17)παντοπωλισσών (18)παντοπώλισσας (15)παντοπώλισσες (15)παντρευτήκαμε (18)παντρευτήκανε (16)παντρευτήκατε (16)παντρευόμαστε (17)παντρευόμουνα (18)παντρευόντανε (15)παντρευόσαστε (15)παντρευόσουνα (16)παντρολογήσει (19)παντρολογήσου (20)παντρολογήστε (19)παντρολογείτε (19)παντρολογηθεί (28)παντρολογούμε (21)παντρολογούσα (19)παντρολογούσε (19)παντρολόγαγαν (22)παντρολόγαγες (21)παντρολόγησαν (19)παντρολόγησες (18)πανωγράμματος (22)πανωγραμμάτων (25)πανωκαθόμαστε (27)πανωκαθόσαστε (25)πανωλόβλητους (26)παπαβασιλείου (24)παπαγαλίζουμε (31)παπαγαλίσουμε (22)παπαγαλίστικα (20)παπαγαλίστικε (20)παπαγαλίστικη (20)παπαγαλίστικο (20)παπαγαλισμούς (20)παπαδίστικους (18)παπαδημητρίου (21)παπαδιαμάντης (18)παπαδοκρατίας (18)παπαδοκρατίες (18)παπαδοκρατιών (19)παπαναστασίου (15)παπαρολογούμε (22)παπαρολογούσε (20)παπιγιονάκιας (17)παπλωματάδικα (24)παπλωματάδικο (24)παπουτσίδικου (20)παπουτσίδικων (21)παπουτσωθείτε (26)παπουτσωθούμε (28)παπουτσωμάτων (21)παπουτσωμένες (18)παπουτσωμένης (18)παπουτσωμένοι (19)παπουτσωμένος (18)παπουτσωμένου (20)παπουτσωμένων (21)παπουτσωνόταν (17)παπουτσώθηκαν (25)παπουτσώθηκες (24)παπουτσώματος (16)παπουτσώνεσαι (15)παπουτσώνεστε (15)παπουτσώνεται (15)παπουτσώνομαι (17)παπουτσώνουμε (18)παπουτσώσουμε (18)παππουδίστικα (20)παππουδίστικε (20)παππουδίστικη (20)παππουδίστικο (20)παπυρογραφικά (28)παπυρογραφικέ (28)παπυρογραφική (28)παπυρογραφικό (28)παπυρολογικές (21)παπυρολογικής (21)παπυρολογικοί (22)παπυρολογικού (22)παπυρολογικός (21)παπυρολογικών (22)παραβάλλοντάς (23)παραβάλλονται (25)παραβάλλονταν (25)παραβάλλοντας (24)παραβαίνοντας (20)παραβαίνοντες (20)παραβαίνοντος (20)παραβαινόντων (23)παραβαλλόμουν (28)παραβαλλόσουν (26)παραβιάζοντάς (28)παραβιάζονται (30)παραβιάζονταν (30)παραβιάζοντας (29)παραβιάζουσες (30)παραβιάσθηκαν (31)παραβιάστηκαν (22)παραβιάστηκες (21)παραβιαζόμουν (33)παραβιαζόσουν (31)παραβιασθέντα (30)παραβιασθείσα (30)παραβιασμένες (22)παραβιασμένης (22)παραβιασμένοι (23)παραβιασμένος (22)παραβιασμένου (24)παραβιασμένων (25)παραβιαστείτε (21)παραβιαστούμε (23)παραβιωτικούς (23)παραβλάπτεσαι (24)παραβλάπτεστε (24)παραβλάπτεται (24)παραβλάπτομαι (26)παραβλάσταρου (25)παραβλάσταρων (26)παραβλέπονται (24)παραβλέπονταν (24)παραβλέποντας (23)παραβλέφθηκαν (40)παραβλέφθηκες (39)παραβλαπτόταν (24)παραβλεπόμουν (27)παραβλεπόσουν (25)παραβλεφθείτε (39)παραβλεφθούμε (41)παραβολοειδές (25)παραβολοειδής (25)παραβράζονται (31)παραβράζονταν (31)παραβράζοντας (30)παραβράστηκαν (23)παραβράστηκες (22)παραβρέχονται (29)παραβρέχονταν (29)παραβρίσκεσαι (23)παραβρίσκεστε (23)παραβρίσκεται (23)παραβρίσκομαι (25)παραβραζόμουν (34)παραβραζόσουν (32)παραβρασμένες (23)παραβρασμένης (23)παραβρασμένοι (24)παραβρασμένος (23)παραβρασμένου (25)παραβρασμένων (26)παραβραστείτε (22)παραβραστούμε (24)παραβρεθήκατε (32)παραβρεχόμουν (32)παραβρεχόσουν (30)παραβρισκόταν (23)παραγγέλθηκαν (32)παραγγέλθηκες (31)παραγγέλλεσαι (24)παραγγέλλεστε (24)παραγγέλλεται (24)παραγγέλλομαι (26)παραγγέλλουμε (27)παραγγέλλουνε (25)παραγγέλματος (23)παραγγέλνεσαι (22)παραγγέλνεστε (22)παραγγέλνεται (22)παραγγέλνομαι (24)παραγγείλουμε (25)παραγγείλουνε (23)παραγγελθήκαν (32)παραγγελθείτε (31)παραγγελθούμε (33)παραγγελθούνε (31)παραγγελλόταν (24)παραγγελμάτων (26)παραγγελνόταν (22)παραγγελτικές (22)παραγγελτικής (22)παραγγελτικοί (23)παραγγελτικού (23)παραγγελτικός (22)παραγγελτικών (23)παραγεμίζεσαι (28)παραγεμίζεστε (28)παραγεμίζεται (28)παραγεμίζομαι (30)παραγεμίζουμε (31)παραγεμίσματα (21)παραγεμίσουμε (22)παραγεμίστηκα (20)παραγεμίστηκε (20)παραγεμιζόταν (28)παραγεμισμένα (21)παραγεμισμένε (21)παραγεμισμένη (21)παραγεμισμένο (21)παραγεμιστείς (18)παραγεμιστούν (19)παραγεμιστούς (18)παραγεράσουμε (21)παραγερνάγαμε (23)παραγερνάγατε (21)παραγερνούσαν (18)παραγερνούσες (17)παραγερνώντας (17)παραγινωμάτων (23)παραγινωμένος (20)παραγινόμαστε (19)παραγινόσαστε (17)παραγινώματος (18)παραγιομιστής (18)παραγκωνίζαμε (31)παραγκωνίζατε (29)παραγκωνίζεις (28)παραγκωνίζετε (29)παραγκωνίζουν (30)παραγκωνίσαμε (22)παραγκωνίσατε (20)παραγκωνίσεις (19)παραγκωνίσετε (20)παραγκωνίσεων (22)παραγκωνίσεως (21)παραγκωνίσουν (21)παραγκωνισθεί (29)παραγκωνισμοί (22)παραγκωνισμού (22)παραγκωνισμός (21)παραγκωνισμών (22)παραγκωνιστής (19)παραγκωνιστεί (20)παραγνωρίζαμε (31)παραγνωρίζατε (29)παραγνωρίζεις (28)παραγνωρίζετε (29)παραγνωρίζομε (31)παραγνωρίζουν (30)παραγνωρίσαμε (22)παραγνωρίσατε (20)παραγνωρίσεις (19)παραγνωρίσετε (20)παραγνωρίσουν (21)παραγνωρισθεί (29)παραγνωριστεί (20)παραγοντίσκος (17)παραγοντίσκων (20)παραγοντισμός (18)παραγράφονται (25)παραγράφονταν (25)παραγράφοντας (24)παραγραμμένες (21)παραγραφόμενα (27)παραγραφόμουν (28)παραγραφόσουν (26)παραγωγικότης (22)παραγόντουσαν (18)παραδέρνονται (18)παραδέρνονταν (18)παραδείγματος (21)παραδείγματός (20)παραδεδεγμένα (25)παραδεδεγμένε (25)παραδεδεγμένη (25)παραδεδεγμένο (25)παραδεδομένες (21)παραδειγμάτων (24)παραδεισένιας (16)παραδεισένιες (16)παραδεισένιοι (17)παραδεισένιος (16)παραδεισένιου (18)παραδεισένιων (19)παραδεισιακές (17)παραδεισιακής (17)παραδεισιακοί (18)παραδεισιακού (18)παραδεισιακός (17)παραδεισιακών (18)παραδερνόμουν (21)παραδερνόσουν (19)παραδεχθήκαμε (36)παραδεχθήκατε (34)παραδεχτήκαμε (27)παραδεχτήκατε (25)παραδεχόμαστε (26)παραδεχόμουνα (27)παραδεχόντανε (24)παραδεχόσαστε (24)παραδεχόσουνα (25)παραδιαβάζαμε (35)παραδιαβάζατε (33)παραδιαβάζεις (32)παραδιαβάζετε (33)παραδιαβάζουν (34)παραδιαβάσαμε (26)παραδιαβάσατε (24)παραδιαβάσεις (23)παραδιαβάσετε (24)παραδιαβάσουν (25)παραδιαβαστεί (24)παραδιδόμαστε (22)παραδιδόμενος (21)παραδιδόμουνα (23)παραδιδόσαστε (20)παραδιδόσουνα (21)παραδινόμαστε (19)παραδινόμουνα (20)παραδινόντανε (17)παραδινόσαστε (17)παραδινόσουνα (18)παραδοδουλειά (23)παραδοξογράφε (37)παραδοξογράφο (37)παραδοξολογία (31)παραδοξολογεί (31)παραδοξολόγοι (31)παραδοξολόγος (30)παραδοξολόγου (32)παραδοξολόγων (33)παραδοξοτήτων (28)παραδοξότητας (25)παραδοξότητες (25)παραδοσιακούς (17)παραδοσιαρχία (25)παραδουλέματα (22)παραδουλέψαμε (31)παραδουλέψατε (29)παραδουλέψεις (28)παραδουλέψετε (29)παραδουλέψουν (30)παραδουλεμένα (22)παραδουλεμένε (22)παραδουλεμένη (22)παραδουλεμένο (22)παραδουλευτής (20)παραδουλευτεί (21)παραδουλεύαμε (22)παραδουλεύατε (20)παραδουλεύεις (19)παραδουλεύετε (20)παραδουλεύουν (21)παραδουλεύτρα (21)παραδουνάβιας (24)παραδουνάβιες (24)παραδουνάβιοι (25)παραδουνάβιος (24)παραδουνάβιου (26)παραδουνάβιων (27)παραδόπιστους (18)παραερχόμαστε (24)παραερχόσαστε (22)παραζέσταιναν (23)παραζέσταινες (22)παραζαλίζεσαι (34)παραζαλίζεστε (34)παραζαλίζεται (34)παραζαλίζομαι (36)παραζαλίζουμε (37)παραζαλίσματα (27)παραζαλίσουμε (28)παραζαλίστηκα (26)παραζαλίστηκε (26)παραζαλιζόταν (34)παραζαλισμένα (27)παραζαλισμένε (27)παραζαλισμένη (27)παραζαλισμένο (27)παραζαλιστείς (24)παραζαλιστούν (25)παραζεστάθηκα (33)παραζεστάθηκε (33)παραζεστάναμε (25)παραζεστάνατε (23)παραζεστάνεις (22)παραζεστάνετε (23)παραζεστάνουν (24)παραζεσταίνει (23)παραζεσταθείς (31)παραζεσταθούν (32)παραζεσταμένα (25)παραζεσταμένε (25)παραζεσταμένη (25)παραζεσταμένο (25)παραζορίζεσαι (33)παραζορίζεστε (33)παραζορίζεται (33)παραζορίζομαι (35)παραζοριζόταν (33)παραθαλάσσιας (24)παραθαλάσσιες (24)παραθαλάσσιοι (25)παραθαλάσσιος (24)παραθαλάσσιου (26)παραθαλάσσιων (27)παραθαλασσίων (27)παραθερίζουμε (36)παραθερίσουμε (27)παραθερίστρια (25)παραθερισμένα (26)παραθερισμένε (26)παραθερισμένη (26)παραθερισμένο (26)παραθερισμούς (25)παραθεριστικά (25)παραθεριστικέ (25)παραθεριστική (25)παραθεριστικό (25)παραθετόμαστε (25)παραθετόσαστε (23)παραθυρεοειδή (28)παραθυρόφυλλα (37)παραθυρόφυλλο (37)παραινετικούς (14)παραισθησιακά (24)παραισθησιακέ (24)παραισθησιακή (24)παραισθησιακό (24)παραισθητικές (23)παραισθητικής (23)παραισθητικοί (24)παραισθητικού (24)παραισθητικός (23)παραισθητικών (24)παραιτηθέντες (22)παραιτηθέντος (22)παραιτηθέντων (25)παραιτηθήκαμε (26)παραιτηθείσας (22)παραιτηθείσης (22)παραιτημένους (16)παραιτουμένου (18)παραιτουμένων (19)παραιτούμαστε (16)παραιτούμενης (15)παραιτούμενοι (16)παραιτούμενος (15)παραιτούμενου (17)παραιτούμενων (18)παρακάμπτεσαι (18)παρακάμπτεστε (18)παρακάμπτεται (18)παρακάμπτομαι (20)παρακάμπτουμε (21)παρακάμφθηκαν (34)παρακαθήμενες (25)παρακαθήμενης (25)παρακαθήμενοι (26)παρακαθήμενος (25)παρακαθήμενου (27)παρακαθήμενων (28)παρακαθήμενός (24)παρακαθόμαστε (26)παρακαθόσαστε (24)παρακαλέσματα (19)παρακαλέσουμε (20)παρακαλέσουνε (18)παρακαλεσμένα (19)παρακαλεσμένε (19)παρακαλεσμένη (19)παρακαλεσμένο (19)παρακαλεστικά (18)παρακαλεστικέ (18)παρακαλεστική (18)παρακαλεστικό (18)παρακαλεστούς (16)παρακαλιόμουν (20)παρακαλιόνταν (17)παρακαλιόσουν (18)παρακαλούνται (17)παρακαλούνταν (17)παρακαλούσαμε (19)παρακαλούσανε (17)παρακαλούσατε (17)παρακαλούσουν (18)παρακαμπτήρια (19)παρακαμπτήριο (19)παρακαμπτόταν (18)παρακατάθεσής (22)παρακατάθεσης (23)παρακατάθεσις (23)παρακατέθεσαν (24)παρακαταθέσει (24)παρακαταθέτει (24)παρακαταθέτες (23)παρακαταθέτης (23)παρακαταθήκες (24)παρακαταθήκης (24)παρακαταθετών (24)παρακαταθηκών (25)παρακατιανούς (14)παρακείμενους (17)παρακειμένους (17)παρακεντάγαμε (20)παρακεντάγατε (18)παρακεντήσαμε (17)παρακεντήσατε (15)παρακεντήσεις (14)παρακεντήσετε (15)παρακεντήσεων (17)παρακεντήσεως (16)παρακεντήσουν (16)παρακεντούσαν (15)παρακεντούσες (14)παρακεντρικές (16)παρακεντρικής (16)παρακεντρικοί (17)παρακεντρικού (17)παρακεντρικός (16)παρακεντρικών (17)παρακεντώντας (14)παρακινήθηκαν (25)παρακινήθηκες (24)παρακινήσουμε (18)παρακινδυνεύω (21)παρακινηθείτε (24)παρακινηθούμε (26)παρακινημένες (16)παρακινημένης (16)παρακινημένοι (17)παρακινημένος (16)παρακινημένου (18)παρακινημένων (19)παρακινητικές (15)παρακινητικής (15)παρακινητικοί (16)παρακινητικού (16)παρακινητικός (15)παρακινητικών (16)παρακινιόμουν (18)παρακινιόνταν (15)παρακινιόσουν (16)παρακινούνται (15)παρακινούνταν (15)παρακινούσαμε (17)παρακινούσατε (15)παρακινούσουν (16)παρακλαίγεσαι (20)παρακλαίγεστε (20)παρακλαίγεται (20)παρακλαίγομαι (22)παρακλαδέψαμε (31)παρακλαδέψατε (29)παρακλαδέψεις (28)παρακλαδέψετε (29)παρακλαδέψουν (30)παρακλαδεμένα (22)παρακλαδεμένε (22)παρακλαδεμένη (22)παρακλαδεμένο (22)παρακλαδευτεί (21)παρακλαδεύαμε (22)παρακλαδεύατε (20)παρακλαδεύεις (19)παρακλαδεύετε (20)παρακλαδεύουν (21)παρακλαδικούς (20)παρακλαιγόταν (20)παρακλητικούς (17)παρακμάζοντας (25)παρακμάζουσες (26)παρακοβόμαστε (24)παρακοβόσαστε (22)παρακοιμήθηκα (27)παρακοιμούμαι (19)παρακοιμώμενε (19)παρακοιμώμενο (19)παρακολουθήσω (29)παρακολουθείς (26)παρακολουθεις (27)παρακολουθηθώ (36)παρακολουθούν (27)παρακολούθημα (28)παρακολούθησή (25)παρακολούθησα (26)παρακολούθησε (26)παρακολούθηση (26)παρακουσμάτων (20)παρακουόμαστε (18)παρακουόσαστε (16)παρακούσματος (16)παρακρατήθηκα (26)παρακρατήθηκε (26)παρακρατήματα (18)παρακρατήσαμε (18)παρακρατήσατε (16)παρακρατήσεις (15)παρακρατήσετε (16)παρακρατήσεων (18)παρακρατήσεως (17)παρακρατήσεώς (14)παρακρατήσουν (17)παρακρατείσαι (16)παρακρατείστε (16)παρακρατείται (16)παρακρατηθείς (24)παρακρατηθούν (25)παρακρατημένα (18)παρακρατημένε (18)παρακρατημένη (18)παρακρατημένο (18)παρακρατικούς (16)παρακρατούμαι (18)παρακρατούσαν (16)παρακρατούσες (15)παρακρατούταν (16)παρακρατώντας (15)παρακυβέρνηση (24)παρακωλυθείτε (29)παρακωλυθούμε (31)παρακωλυμένες (21)παρακωλυμένης (21)παρακωλυμένοι (22)παρακωλυμένος (21)παρακωλυμένου (23)παρακωλυμένων (24)παρακωλυόμουν (23)παρακωλυόσουν (21)παρακωλύθηκαν (29)παρακωλύθηκες (28)παρακωλύονται (19)παρακωλύονταν (19)παρακωλύοντας (18)παρακωλύσουμε (22)παραλαμβάνεις (24)παραλαμβάνουν (26)παραλείπονται (17)παραλείπονταν (17)παραλείποντας (16)παραλείφθηκαν (33)παραλείφθηκες (32)παραλείφτηκαν (24)παραλείφτηκες (23)παραλεγόμαστε (21)παραλεγόσαστε (19)παραλειπόμενα (19)παραλειπόμενο (19)παραλειπόμουν (20)παραλειπόσουν (18)παραλειπότανε (17)παραλειφθείτε (32)παραλειφθούμε (34)παραλειφθούνε (32)παραλειφτείτε (23)παραλειφτούμε (25)παραλειφτούνε (23)παραληρήματος (18)παραληρήσουμε (20)παραληρημάτων (21)παραληρητικές (17)παραληρητικής (17)παραληρητικοί (18)παραληρητικού (18)παραληρητικός (17)παραληρητικών (18)παραληρούσαμε (19)παραληρούσατε (17)παραλλάγματος (22)παραλλάζονται (27)παραλλάζονταν (27)παραλλάζοντας (26)παραλλάσσεσαι (18)παραλλάσσεστε (18)παραλλάσσεται (18)παραλλάσσομαι (20)παραλλάσσουμε (21)παραλλαγμάτων (25)παραλλαγμένες (22)παραλλαγμένης (22)παραλλαγμένοι (23)παραλλαγμένος (22)παραλλαγμένου (24)παραλλαγμένων (25)παραλλαζόμουν (30)παραλλαζόσουν (28)παραλλακτικές (19)παραλλακτικής (19)παραλλακτικοί (20)παραλλακτικού (20)παραλλακτικός (19)παραλλακτικών (20)παραλλασσόταν (18)παραλληλίζαμε (31)παραλληλίζατε (29)παραλληλίζεις (28)παραλληλίζετε (29)παραλληλίζουν (30)παραλληλίσαμε (22)παραλληλίσατε (20)παραλληλίσεις (19)παραλληλίσετε (20)παραλληλίσουν (21)παραλληλισθεί (29)παραλληλισμοί (22)παραλληλισμού (22)παραλληλισμός (21)παραλληλισμών (22)παραλληλιστεί (20)παραλληλότητα (20)παραλοΐζονται (25)παραλοΐζονταν (25)παραλογίζεσαι (28)παραλογίζεστε (28)παραλογίζεται (28)παραλογίζομαι (30)παραλογιζόταν (28)παραλογισμούς (20)παραλογιστικά (20)παραλογιστικέ (20)παραλογιστική (20)παραλογιστικό (20)παραλοϊζόμουν (27)παραλοϊζόσουν (25)παραμαγνητικά (20)παραμαγνητικέ (20)παραμαγνητική (20)παραμαγνητικό (20)παραμαζευόταν (26)παραμαζεύεσαι (25)παραμαζεύεστε (25)παραμαζεύεται (25)παραμαζεύομαι (27)παραμεθορίους (26)παραμεθόριους (26)παραμελήθηκαν (28)παραμελήθηκες (27)παραμελήματος (19)παραμελήσουμε (21)παραμεληθείτε (27)παραμεληθούμε (29)παραμελημάτων (22)παραμελημένες (19)παραμελημένης (19)παραμελημένοι (20)παραμελημένος (19)παραμελημένου (21)παραμελημένων (22)παραμελούνται (18)παραμελούνταν (18)παραμελούσαμε (20)παραμελούσατε (18)παραμελούσουν (19)παραμερίζεσαι (26)παραμερίζεστε (26)παραμερίζεται (26)παραμερίζομαι (28)παραμερίζουμε (29)παραμερίσματα (19)παραμερίσουμε (20)παραμερίστηκα (18)παραμερίστηκε (18)παραμεριζόταν (26)παραμερισθούν (26)παραμερισμένα (19)παραμερισμένε (19)παραμερισμένη (19)παραμερισμένο (19)παραμερισμούς (18)παραμεριστείς (16)παραμεριστούν (17)παραμεσόγειας (18)παραμεσόγειες (18)παραμεσόγειοι (19)παραμεσόγειος (18)παραμεσόγειου (20)παραμεσόγειων (21)παραμετρικούς (17)παραμητρικούς (17)παραμικρότερη (19)παραμιλήματος (19)παραμιλήσουμε (21)παραμιλημάτων (22)παραμιλούσαμε (20)παραμιλούσατε (18)παραμονέματος (17)παραμονεμάτων (20)παραμονευόταν (17)παραμονεύεσαι (16)παραμονεύεστε (16)παραμονεύεται (16)παραμονεύομαι (18)παραμορφωθείς (34)παραμορφωθούν (35)παραμορφωμένα (28)παραμορφωμένε (28)παραμορφωμένη (28)παραμορφωμένο (28)παραμορφωτικά (27)παραμορφωτικέ (27)παραμορφωτική (27)παραμορφωτικό (27)παραμορφώθηκα (34)παραμορφώθηκε (34)παραμορφώναμε (26)παραμορφώνατε (24)παραμορφώνεις (23)παραμορφώνετε (24)παραμορφώνουν (25)παραμορφώσαμε (26)παραμορφώσατε (24)παραμορφώσεις (23)παραμορφώσετε (24)παραμορφώσεων (26)παραμορφώσεως (25)παραμορφώσεώς (22)παραμορφώσουν (25)παραμυθένιους (26)παραμυθατζούς (34)παραμυθητικές (26)παραμυθητικής (26)παραμυθητικοί (27)παραμυθητικού (27)παραμυθητικός (26)παραμυθητικών (27)παραμυθολόγιο (31)παραμυθολόγος (30)παραναλωμάτων (22)παραναλώματος (17)παρανεφρικούς (22)παρανοηθήκαμε (26)παρανοηθήκατε (24)παρανοημένους (16)παρανοιάζεσαι (23)παρανοιάζεστε (23)παρανοιάζεται (23)παρανοιάζομαι (25)παρανοιαζόταν (23)παρανομήσουμε (19)παρανομούντες (15)παρανομούντων (18)παρανομούσαμε (18)παρανομούσατε (16)παρανοούμαστε (16)παρανοϊκότατα (14)παρανοϊκότατε (14)παρανοϊκότατη (14)παρανοϊκότατο (14)παρανοϊκότερα (15)παρανοϊκότερε (15)παρανοϊκότερη (15)παρανοϊκότερο (15)παραξενέψουμε (35)παραξενεμένες (24)παραξενεμένης (24)παραξενεμένοι (25)παραξενεμένος (24)παραξενεμένου (26)παραξενεμένων (27)παραξενευτείς (23)παραξενευτούν (24)παραξενευόταν (24)παραξενεύεσαι (23)παραξενεύεστε (23)παραξενεύεται (23)παραξενεύομαι (25)παραξενεύουμε (26)παραξενεύτηκα (24)παραξενεύτηκε (24)παραξηλωθείτε (36)παραξηλωθούμε (38)παραξηλωμένες (28)παραξηλωμένης (28)παραξηλωμένοι (29)παραξηλωμένος (28)παραξηλωμένου (30)παραξηλωμένων (31)παραξηλωνόταν (27)παραξηλώθηκαν (35)παραξηλώθηκες (34)παραξηλώνεσαι (25)παραξηλώνεστε (25)παραξηλώνεται (25)παραξηλώνομαι (27)παραξηλώνουμε (28)παραξηλώσουμε (28)παραξοδευόταν (27)παραξοδεύεσαι (26)παραξοδεύεστε (26)παραξοδεύεται (26)παραξοδεύομαι (28)παραοικονομία (17)παραπέμπονται (18)παραπέμπονταν (18)παραπέμποντας (17)παραπέμφθηκαν (34)παραπαίζονται (24)παραπαίζονταν (24)παραπαίρνεσαι (16)παραπαίρνεστε (16)παραπαίρνεται (16)παραπαίρνομαι (18)παραπαιζόμουν (27)παραπαιζόσουν (25)παραπαιρνόταν (16)παραπανίσιους (15)παραπανιστούς (14)παραπατήματος (16)παραπατήσουμε (18)παραπατήσουνε (16)παραπατημάτων (19)παραπατούσαμε (17)παραπατούσανε (15)παραπατούσατε (15)παραπείθονται (24)παραπείθονταν (24)παραπειθόμουν (27)παραπειθόσουν (25)παραπειστικές (15)παραπειστικής (15)παραπειστικοί (16)παραπειστικού (16)παραπειστικός (15)παραπειστικών (16)παραπεμπτικές (18)παραπεμπτικής (18)παραπεμπτικοί (19)παραπεμπτικού (19)παραπεμπτικός (18)παραπεμπτικών (19)παραπεμπόμουν (21)παραπεμπόσουν (19)παραπετάματος (16)παραπετάξουμε (27)παραπετάσματα (17)παραπετάχτηκα (23)παραπετάχτηκε (23)παραπεταγμένα (20)παραπεταγμένε (20)παραπεταγμένη (20)παραπεταγμένο (20)παραπεταμάτων (19)παραπεταμένες (16)παραπεταμένης (16)παραπεταμένοι (17)παραπεταμένος (16)παραπεταμένου (18)παραπεταμένων (19)παραπεταχτείς (21)παραπεταχτούν (22)παραπετιόμουν (18)παραπετιόνταν (15)παραπετιόσουν (16)παραπετούσαμε (17)παραπετούσατε (15)παραπιάνονται (15)παραπιάνονταν (15)παραπιέζονται (24)παραπιέζονταν (24)παραπιανόμουν (18)παραπιανόσουν (16)παραπιεζόμουν (27)παραπιεζόσουν (25)παραπλανήθηκα (27)παραπλανήθηκε (27)παραπλανήσαμε (19)παραπλανήσατε (17)παραπλανήσεις (16)παραπλανήσετε (17)παραπλανήσεων (19)παραπλανήσεως (18)παραπλανήσουν (18)παραπλανηθείς (25)παραπλανηθούν (26)παραπλανημένα (19)παραπλανημένε (19)παραπλανημένη (19)παραπλανημένο (19)παραπλανητικά (18)παραπλανητικέ (18)παραπλανητική (18)παραπλανητικό (18)παραπλανιέμαι (19)παραπλανιέσαι (17)παραπλανιέστε (17)παραπλανιέται (17)παραπλανιόταν (17)παραπλανούσαν (17)παραπλανούσες (16)παραπλανώντας (16)παραπληγικούς (20)παραπληκτικές (18)παραπληκτικής (18)παραπληκτικοί (19)παραπληκτικού (19)παραπληκτικός (18)παραπληκτικών (19)παραπληροφορώ (26)παραπληρώματα (20)παραποιήθηκαν (25)παραποιήθηκες (24)παραποιήσιμων (19)παραποιήσουμε (18)παραποιηθείτε (24)παραποιηθούμε (26)παραποιημένες (16)παραποιημένης (16)παραποιημένοι (17)παραποιημένος (16)παραποιημένου (18)παραποιημένων (19)παραποιούνται (15)παραποιούνταν (15)παραποιούσαμε (17)παραποιούσατε (15)παραποιούσουν (16)παραπολιτικές (17)παραπολιτικής (17)παραπολιτικοί (18)παραπολιτικού (18)παραπολιτικός (17)παραπολιτικών (18)παραπονέθηκαν (25)παραπονέματος (16)παραπονεμάτων (19)παραπονεμένες (16)παραπονεμένης (16)παραπονεμένοι (17)παραπονεμένος (16)παραπονεμένου (18)παραπονεμένων (19)παραπονετικές (15)παραπονετικής (15)παραπονετικοί (16)παραπονετικού (16)παραπονετικός (15)παραπονετικών (16)παραπονευόταν (16)παραπονεύεσαι (15)παραπονεύεστε (15)παραπονεύεται (15)παραπονεύομαι (17)παραπονιάρικα (17)παραπονιάρικε (17)παραπονιάρικη (17)παραπονιάρικο (17)παραπονούνται (15)παραπονούνταν (15)παραποτάμιους (17)παραπροϊόντος (14)παραπροϊόντων (17)παραρίχνονται (22)παραρίχνονταν (22)παραριχνόμουν (25)παραριχνόσουν (23)παρασάνταλους (16)παρασέρνονται (15)παρασέρνονταν (15)παρασαλευόταν (17)παρασαλεύεσαι (16)παρασαλεύεστε (16)παρασαλεύεται (16)παρασαλεύομαι (18)παρασερνόμουν (18)παρασερνόσουν (16)παρασημαντικά (17)παρασημαντικέ (17)παρασημαντική (17)παρασημαντικό (17)παρασημοφορία (24)παρασημοφορεί (24)παρασιτήσουμε (17)παρασιτισμούς (15)παρασιτογενής (16)παρασιτοκτόνα (15)παρασιτολογία (19)παρασιτούσαμε (16)παρασιτούσατε (14)παρασιωπήθηκα (27)παρασιωπήθηκε (27)παρασιωπήσαμε (19)παρασιωπήσατε (17)παρασιωπήσεις (16)παρασιωπήσετε (17)παρασιωπήσεων (19)παρασιωπήσεως (18)παρασιωπήσουν (18)παρασιωπηθείς (25)παρασιωπηθούν (26)παρασιωπούσαν (17)παρασιωπούσες (16)παρασιωπώντας (16)παρασκευάζαμε (27)παρασκευάζανε (25)παρασκευάζατε (25)παρασκευάζεις (24)παρασκευάζετε (25)παρασκευάζομε (27)παρασκευάζουν (26)παρασκευάσαμε (18)παρασκευάσανε (16)παρασκευάσατε (16)παρασκευάσεις (15)παρασκευάσετε (16)παρασκευάσομε (18)παρασκευάσουν (17)παρασκευασθεί (25)παρασκευαστές (15)παρασκευαστής (15)παρασκευαστεί (16)παρασκευαστών (16)παρασκηνιακές (15)παρασκηνιακής (15)παρασκηνιακοί (16)παρασκηνιακού (16)παρασκηνιακός (15)παρασκηνιακών (16)παρασκηνιακώς (15)παρασούσουμες (16)παρασούσουμης (16)παρασούσουμοι (17)παρασούσουμος (16)παρασούσουμου (18)παρασούσουμων (19)παρασπονδήσει (18)παρασπονδήστε (18)παρασπονδείτε (18)παρασπονδούμε (20)παρασπονδούσα (18)παρασπονδούσε (18)παρασπόνδησαν (18)παρασπόνδησες (17)παρασπόνδησις (17)παραστέκονται (15)παραστέκονταν (15)παρασταίνεται (14)παρασταθήκαμε (26)παρασταθήκανε (24)παρασταθήκατε (24)παραστατικούς (14)παραστεκόμουν (18)παραστεκόσουν (16)παραστράτησαν (15)παραστράτησες (14)παραστράτιζαν (24)παραστράτιζες (23)παραστράτισαν (15)παραστράτισες (14)παραστράτισμα (17)παραστρατήσει (15)παραστρατήστε (15)παραστρατίζει (24)παραστρατίσει (15)παραστρατίστε (15)παραστρατείτε (15)παραστρατούμε (17)παραστρατούσα (15)παραστρατούσε (15)παρασυναγωγές (22)παρασυναγωγής (22)παρασυναγωγών (23)παρασυνθήματα (26)παρασυρθήκαμε (28)παρασυρόμαστε (18)παρασυρόμενες (17)παρασυρόμενοι (18)παρασυρόμενος (17)παρασυρόσαστε (16)παρασφίγγεσαι (27)παρασφίγγεστε (27)παρασφίγγεται (27)παρασφίγγομαι (29)παρασφιγγόταν (27)παρασχεθέντος (29)παρασχεθέντων (32)παρασχεθήκαμε (33)παρασχεθήκανε (31)παρασχεθήκατε (31)παρασχεθείσας (29)παρασχεθείσες (29)παρασχεθείσης (29)παρασύνθετους (23)παρατάσσονται (14)παρατάσσονταν (14)παρατακτικούς (15)παραταξιακούς (23)παρατασσόμουν (17)παρατασσόσουν (15)παρατείνονται (14)παρατείνονταν (14)παρατείνοντας (13)παρατεινομένη (16)παρατεινόμενη (16)παρατεινόμενο (16)παρατεινόμουν (17)παρατεινόσουν (15)παρατεινότανε (14)παρατεντώνεις (13)παρατεταγμένα (19)παρατεταμένες (15)παρατεταμένης (15)παρατεταμένοι (16)παρατεταμένος (15)παρατεταμένου (17)παρατεταμένων (18)παρατηρήθηκαν (25)παρατηρήθηκες (24)παρατηρήματος (16)παρατηρήσιμες (16)παρατηρήσιμης (16)παρατηρήσιμοι (17)παρατηρήσιμου (18)παρατηρήσιμων (19)παρατηρήσουμε (18)παρατηρήσουνε (16)παρατηρήτριας (15)παρατηρήτριες (15)παρατηρηθήκαν (25)παρατηρηθείτε (24)παρατηρηθούμε (26)παρατηρηθούνε (24)παρατηρημάτων (19)παρατηρημένες (16)παρατηρημένης (16)παρατηρημένοι (17)παρατηρημένος (16)παρατηρημένου (18)παρατηρημένων (19)παρατηρητήρια (16)παρατηρητήριο (16)παρατηρητικές (15)παρατηρητικής (15)παρατηρητικοί (16)παρατηρητικού (16)παρατηρητικός (15)παρατηρητικών (16)παρατηρητριών (16)παρατηρούμενα (17)παρατηρούμενε (17)παρατηρούμενη (17)παρατηρούμενο (17)παρατηρούνται (15)παρατηρούνταν (15)παρατηρούσαμε (17)παρατηρούσανε (15)παρατηρούσατε (15)παρατηρούσουν (16)παρατιμονιάζω (27)παρατιόμασταν (16)παρατιόσασταν (14)παρατονίζεσαι (23)παρατονίζεστε (23)παρατονίζεται (23)παρατονίζομαι (25)παρατονιζόταν (23)παρατονισμούς (15)παρατράγουδου (23)παρατράγουδων (24)παρατρέπονται (16)παρατρέπονταν (16)παρατρέφονται (22)παρατρέφονταν (22)παρατρίβονται (22)παρατρίβονταν (22)παρατρίμματος (18)παρατρίφτηκαν (23)παρατραβάγαμε (27)παρατραβάγατε (25)παρατραβήξαμε (33)παρατραβήξατε (31)παρατραβήξεις (30)παρατραβήξετε (31)παρατραβήξουν (32)παρατραβηχτεί (29)παρατραβιέμαι (24)παρατραβιέσαι (22)παρατραβιέστε (22)παρατραβιέται (22)παρατραβιόταν (22)παρατραβούσαν (22)παρατραβούσες (21)παρατραβώντας (21)παρατρεπόμουν (19)παρατρεπόσουν (17)παρατρεφόμουν (25)παρατρεφόσουν (23)παρατρεχάμενα (24)παρατρεχάμενε (24)παρατρεχάμενη (24)παρατρεχάμενο (24)παρατριβόμουν (25)παρατριβόσουν (23)παρατριμμάτων (21)παρατρωγόμουν (23)παρατρωγόσουν (21)παρατρώγονται (18)παρατρώγονταν (18)παρατυπήσουμε (19)παρατυπούσαμε (18)παρατυπούσατε (16)παρατυπωθείτε (27)παρατυπωθούμε (29)παρατυπωμάτων (22)παρατυπωμένες (19)παρατυπωμένης (19)παρατυπωμένοι (20)παρατυπωμένος (19)παρατυπωμένου (21)παρατυπωμένων (22)παρατυπωνόταν (18)παρατυπώθηκαν (26)παρατυπώθηκες (25)παρατυπώματος (17)παρατυπώνεσαι (16)παρατυπώνεστε (16)παρατυπώνεται (16)παρατυπώνομαι (18)παρατυπώνουμε (19)παρατυπώσουμε (19)παραφέρνονται (22)παραφέρνονταν (22)παραφαίνονται (21)παραφαίνονταν (21)παραφαινόμουν (24)παραφαινόσουν (22)παραφερνόμουν (25)παραφερνόσουν (23)παραφερόμαστε (24)παραφερόσαστε (22)παραφθείρεσαι (31)παραφθείρεστε (31)παραφθείρεται (31)παραφθείρομαι (33)παραφθειρόταν (31)παραφιλολογία (28)παραφινέλαιον (23)παραφινέλαιου (24)παραφινέλαιων (25)παραφορτωθείς (32)παραφορτωθούν (33)παραφορτωμένα (26)παραφορτωμένε (26)παραφορτωμένη (26)παραφορτωμένο (26)παραφορτώθηκα (32)παραφορτώθηκε (32)παραφορτώματα (24)παραφορτώναμε (24)παραφορτώνατε (22)παραφορτώνεις (21)παραφορτώνετε (22)παραφορτώνουν (23)παραφορτώσαμε (24)παραφορτώσατε (22)παραφορτώσεις (21)παραφορτώσετε (22)παραφορτώσουν (23)παραφουσκωθεί (34)παραφουσκώνει (23)παραφουσκώσει (23)παραφουσκώσου (24)παραφουσκώστε (23)παραφούσκωναν (24)παραφούσκωνες (23)παραφούσκωσαν (24)παραφούσκωσες (23)παραφράζονται (31)παραφράζονταν (31)παραφράζοντας (30)παραφράστηκαν (23)παραφράστηκες (22)παραφραζόμουν (34)παραφραζόσουν (32)παραφρασμένες (23)παραφρασμένης (23)παραφρασμένοι (24)παραφρασμένος (23)παραφρασμένου (25)παραφρασμένων (26)παραφραστείτε (22)παραφραστικές (22)παραφραστικής (22)παραφραστικοί (23)παραφραστικού (23)παραφραστικός (22)παραφραστικών (23)παραφραστούμε (24)παραφρονήσαμε (24)παραφρονήσατε (22)παραφρονήσεις (21)παραφρονήσετε (22)παραφρονήσουν (23)παραφρονούσαν (22)παραφρονούσες (21)παραφρονώντας (21)παραφυλάγεσαι (27)παραφυλάγεστε (27)παραφυλάγεται (27)παραφυλάγματα (29)παραφυλάγομαι (29)παραφυλαγόταν (27)παραφωνήσουμε (26)παραφωνούσαμε (25)παραφωνούσατε (23)παραχαίρονται (22)παραχαίρονταν (22)παραχαιρόμουν (25)παραχαιρόσουν (23)παραχανόμαστε (23)παραχανόσαστε (21)παραχαράζεσαι (31)παραχαράζεστε (31)παραχαράζεται (31)παραχαράζομαι (33)παραχαράζουμε (34)παραχαράξουμε (34)παραχαράχτηκα (30)παραχαράχτηκε (30)παραχαραγμένα (27)παραχαραγμένε (27)παραχαραγμένη (27)παραχαραγμένο (27)παραχαραζόταν (31)παραχαραχτείς (28)παραχαραχτούν (29)παραχοντραίνω (24)παραχορευόταν (23)παραχορεύεσαι (22)παραχορεύεστε (22)παραχορεύεται (22)παραχορεύομαι (24)παραχωνόμαστε (25)παραχωνόσαστε (23)παραχωρήθηκαν (34)παραχωρήθηκες (33)παραχωρήσουμε (27)παραχωρηθέντα (33)παραχωρηθείσα (33)παραχωρηθείτε (33)παραχωρηθούμε (35)παραχωρημένες (25)παραχωρημένης (25)παραχωρημένοι (26)παραχωρημένος (25)παραχωρημένου (27)παραχωρημένων (28)παραχωρητήρια (25)παραχωρητήριο (25)παραχωρητικές (24)παραχωρητικής (24)παραχωρητικοί (25)παραχωρητικού (25)παραχωρητικός (24)παραχωρητικών (25)παραχωρούμενα (26)παραχωρούμενε (26)παραχωρούμενη (26)παραχωρούμενο (26)παραχωρούνται (24)παραχωρούνταν (24)παραχωρούσαμε (26)παραχωρούσατε (24)παραχωρούσουν (25)παραχωσίματος (24)παραχωσιμάτων (27)παραψενόμαστε (25)παραψενόσαστε (23)παραψηνόμαστε (25)παραψηνόσαστε (23)παραψυχολογία (36)παραϊατρικούς (14)παρεγκεφαλίδα (30)παρεγχυματικά (28)παρεγχυματικέ (28)παρεγχυματική (28)παρεγχυματικό (28)παρεγχυματώδη (30)παρεισάγονται (17)παρεισάγονταν (17)παρεισάγοντας (16)παρεισαγόμουν (20)παρεισαγόσουν (18)παρεκβατικούς (22)παρεκκλίνοντα (18)παρεκκλίνουμε (21)παρεκκλίνουσα (19)παρεκτρέπεσαι (17)παρεκτρέπεστε (17)παρεκτρέπεται (17)παρεκτρέπομαι (19)παρεκτρεπόταν (17)παρελαύνοντας (15)παρελθοντικές (25)παρελθοντικής (25)παρελθοντικοί (26)παρελθοντικού (26)παρελθοντικός (25)παρελθοντικών (26)παρελκυστικές (18)παρελκυστικής (18)παρελκυστικοί (19)παρελκυστικού (19)παρελκυστικός (18)παρελκυστικών (19)παρελκυόμαστε (20)παρελκυόσαστε (18)παρελκόμασταν (19)παρελκόσασταν (17)παρεμβάλλεσαι (27)παρεμβάλλεστε (27)παρεμβάλλεται (27)παρεμβάλλομαι (29)παρεμβάλλουμε (30)παρεμβαίνοντα (23)παρεμβαίνουμε (26)παρεμβαίνουσα (24)παρεμβαλλόταν (27)παρεμβατικούς (23)παρεμβατισμοί (25)παρεμβατισμού (25)παρεμβατισμός (24)παρεμβατισμών (25)παρεμβλήματος (26)παρεμβλημάτων (29)παρεμβλημένος (26)παρεμβυσμάτων (28)παρεμβύσματος (24)παρεμπίπτοντα (18)παρεμπίπτουσα (19)παρεμποδίζαμε (31)παρεμποδίζατε (29)παρεμποδίζεις (28)παρεμποδίζετε (29)παρεμποδίζουν (30)παρεμποδίσαμε (22)παρεμποδίσατε (20)παρεμποδίσεις (19)παρεμποδίσετε (20)παρεμποδίσεων (22)παρεμποδίσεως (21)παρεμποδίσεώς (18)παρεμποδίσουν (21)παρεμποδισθεί (29)παρεμποδιστεί (20)παρεμφατικούς (23)παρενδυόμαστε (20)παρενδυόσαστε (18)παρενείρονται (15)παρενείρονταν (15)παρενειρόμουν (18)παρενειρόσουν (16)παρενθέτονται (23)παρενθέτονταν (23)παρενθετικούς (23)παρενθετόμουν (26)παρενθετόσουν (24)παρενοχλήθηκα (33)παρενοχλήθηκε (33)παρενοχλήσαμε (25)παρενοχλήσατε (23)παρενοχλήσεις (22)παρενοχλήσετε (23)παρενοχλήσεων (25)παρενοχλήσεως (24)παρενοχλήσουν (24)παρενοχλείσαι (23)παρενοχλείστε (23)παρενοχλείται (23)παρενοχληθείς (31)παρενοχληθούν (32)παρενοχλημένα (25)παρενοχλημένε (25)παρενοχλημένη (25)παρενοχλημένο (25)παρενοχλούμαι (25)παρενοχλούσαν (23)παρενοχλούσες (22)παρενοχλούταν (23)παρενοχλώντας (22)παρεντερικούς (15)παρεξηγήθηκαν (36)παρεξηγήθηκες (35)παρεξηγήσιμες (27)παρεξηγήσιμης (27)παρεξηγήσιμοι (28)παρεξηγήσιμος (27)παρεξηγήσιμου (29)παρεξηγήσιμων (30)παρεξηγήσουμε (29)παρεξηγηθείτε (35)παρεξηγηθούμε (37)παρεξηγημένες (27)παρεξηγημένης (27)παρεξηγημένοι (28)παρεξηγημένος (27)παρεξηγημένου (29)παρεξηγημένων (30)παρεξηγιόμουν (29)παρεξηγιόνταν (26)παρεξηγιόσουν (27)παρεξηγούνται (26)παρεξηγούσαμε (28)παρεξηγούσατε (26)παρεπιδήμησαν (20)παρεπιδήμησες (19)παρεπιδημήσει (20)παρεπιδημήστε (20)παρεπιδημείτε (20)παρεπιδημούμε (22)παρεπιδημούσα (20)παρεπιδημούσε (20)παρεπόντουσαν (16)παρερμήνευσαν (18)παρερμήνευσες (17)παρερμήνευσις (17)παρερμηνευθεί (27)παρερμηνευτής (17)παρερμηνευτεί (18)παρερμηνεύαμε (19)παρερμηνεύατε (17)παρερμηνεύεις (16)παρερμηνεύετε (17)παρερμηνεύουν (18)παρερμηνεύσει (17)παρερμηνεύσου (18)παρερμηνεύστε (17)παρερχόμασταν (24)παρερχόσασταν (22)παρετυμολογία (22)παρετυμολογεί (22)παρευρίσκεσαι (17)παρευρίσκεστε (17)παρευρίσκεται (17)παρευρίσκομαι (19)παρευρεθήκαμε (28)παρευρεθήκατε (26)παρευρισκόταν (17)παρεχόντουσαν (22)παρηγορήθηκαν (28)παρηγορήθηκες (27)παρηγορήσουμε (21)παρηγορηθείτε (27)παρηγορηθούμε (29)παρηγορημένες (19)παρηγορημένης (19)παρηγορημένοι (20)παρηγορημένος (19)παρηγορημένου (21)παρηγορημένων (22)παρηγορητικές (18)παρηγορητικής (18)παρηγορητικοί (19)παρηγορητικού (19)παρηγορητικός (18)παρηγορητικών (19)παρηγορούνται (18)παρηγορούνταν (18)παρηγορούσαμε (20)παρηγορούσατε (18)παρηγορούσουν (19)παρθεναγωγεία (31)παρθεναγωγείο (31)παρθενικότητα (24)παρθενογένεια (26)παρθενογένεση (26)παρθενογονίας (25)παρθενογονίες (25)παρθενογονιών (26)παρθενοκαρπία (26)παρθενορραφές (31)παρθενορραφής (31)παρθενορραφών (32)παρθενοφθορία (40)παριζιάνικους (24)παριστάμενους (16)παριστάνονται (14)παριστάνονταν (14)παριστάνοντας (13)παριστανόμουν (17)παριστανόσουν (15)παρκαρίσματος (17)παρκαρισμάτων (20)παρκαρισμένες (17)παρκαρισμένης (17)παρκαρισμένοι (18)παρκαρισμένος (17)παρκαρισμένου (19)παρκαρισμένων (20)παρκαρόμασταν (18)παρκαρόσασταν (16)παρκερνόμαστε (18)παρκερνόσαστε (16)παρκετάρονται (16)παρκετάρονταν (16)παρκετάροντας (15)παρκεταριστεί (16)παρκεταρόμουν (19)παρκεταρόσουν (17)παρνασσιακούς (14)παροδικοτήτων (20)παροδικότατες (17)παροδικότατης (17)παροδικότατοι (18)παροδικότατος (17)παροδικότατου (19)παροδικότατων (20)παροδικότερες (18)παροδικότερης (18)παροδικότεροι (19)παροδικότερος (18)παροδικότερου (20)παροδικότερων (21)παροδικότητας (17)παροδικότητες (17)παροδοντίτιδα (20)παροιμιογράφε (27)παροιμιογράφο (27)παρομοιάζεσαι (25)παρομοιάζεστε (25)παρομοιάζεται (25)παρομοιάζομαι (27)παρομοιάζουμε (28)παρομοιάσουμε (19)παρομοιάστηκα (17)παρομοιάστηκε (17)παρομοιαζόταν (25)παρομοιασμένα (18)παρομοιασμένε (18)παρομοιασμένη (18)παρομοιασμένο (18)παρομοιαστείς (15)παρομοιαστούν (16)παρομοιωνόταν (18)παρομοιώνεσαι (16)παρομοιώνεστε (16)παρομοιώνεται (16)παρομοιώνομαι (18)παρομφαλικούς (25)παρονομάζεσαι (25)παρονομάζεστε (25)παρονομάζεται (25)παρονομάζομαι (27)παρονομάζουμε (28)παρονομάσουμε (19)παρονομάστηκα (17)παρονομάστηκε (17)παρονομαζόταν (25)παρονομασμένα (18)παρονομασμένε (18)παρονομασμένη (18)παρονομασμένο (18)παρονομαστείς (15)παρονομαστούν (16)παροξυνθήκαμε (36)παροξυνθήκατε (34)παροξυντικούς (24)παροξυνόμαστε (26)παροξυνόσαστε (24)παροπλίζονται (26)παροπλίζονταν (26)παροπλίζοντας (25)παροπλίστηκαν (18)παροπλίστηκες (17)παροπλιζόμουν (29)παροπλιζόσουν (27)παροπλισμένες (18)παροπλισμένης (18)παροπλισμένοι (19)παροπλισμένος (18)παροπλισμένου (20)παροπλισμένων (21)παροπλιστείτε (17)παροπλιστούμε (19)παροργίζονται (27)παροργίζονταν (27)παροργιζόμουν (30)παροργιζόσουν (28)παρορμητικούς (17)παροτρυνθείτε (25)παροτρυνθούμε (27)παροτρυντικές (16)παροτρυντικής (16)παροτρυντικοί (17)παροτρυντικού (17)παροτρυντικός (16)παροτρυντικών (17)παροτρυνόμουν (19)παροτρυνόσουν (17)παροτρύνθηκαν (25)παροτρύνθηκες (24)παροτρύνονται (15)παροτρύνονταν (15)παροτρύνοντας (14)παρουσιάζεσαι (24)παρουσιάζεστε (24)παρουσιάζεται (24)παρουσιάζομαι (26)παρουσιάζοντά (23)παρουσιάζοντα (24)παρουσιάζουμε (27)παρουσιάζουνε (25)παρουσιάσθηκε (25)παρουσιάσιμες (16)παρουσιάσιμης (16)παρουσιάσιμοι (17)παρουσιάσιμος (16)παρουσιάσιμου (18)παρουσιάσιμων (19)παρουσιάσουμε (18)παρουσιάσουνε (16)παρουσιάστηκα (16)παρουσιάστηκε (16)παρουσιάστρια (16)παρουσιαζόταν (24)παρουσιασθείς (23)παρουσιασθούν (24)παρουσιασμένα (17)παρουσιασμένε (17)παρουσιασμένη (17)παρουσιασμένο (17)παρουσιαστείς (14)παρουσιαστικά (16)παρουσιαστικό (16)παρουσιαστούν (15)παροχετευτείς (21)παροχετευτικά (23)παροχετευτικέ (23)παροχετευτική (23)παροχετευτικό (23)παροχετευτούν (22)παροχετευόταν (22)παροχετεύεσαι (21)παροχετεύεστε (21)παροχετεύεται (21)παροχετεύομαι (23)παροχετεύουμε (24)παροχετεύσαμε (23)παροχετεύσατε (21)παροχετεύσεις (20)παροχετεύσετε (21)παροχετεύσεων (23)παροχετεύσεως (22)παροχετεύσουν (22)παροχετεύτηκα (22)παροχετεύτηκε (22)παρρησιαστικά (16)παρρησιαστικέ (16)παρρησιαστική (16)παρρησιαστικό (16)παρτιζάνικους (24)παρτσινέβελος (22)παρυφαίνονται (22)παρυφαίνονταν (22)παρυφαινόμουν (25)παρυφαινόσουν (23)παρωδούμασταν (21)παρωδούσασταν (19)παρωθούμασταν (27)παρωθούσασταν (25)πασαλείβονται (22)πασαλείβονταν (22)πασαλείβοντας (21)πασαλείμματος (18)πασαλείφονται (22)πασαλείφονταν (22)πασαλείφοντας (21)πασαλείφτηκαν (23)πασαλείφτηκες (22)πασαλειβόμουν (25)πασαλειβόσουν (23)πασαλειμμάτων (21)πασαλειμμένες (18)πασαλειμμένης (18)πασαλειμμένοι (19)πασαλειμμένος (18)πασαλειμμένου (20)πασαλειμμένων (21)πασαλειφτείτε (22)πασαλειφτούμε (24)πασαλειφόμουν (25)πασαλειφόσουν (23)πασαρισμένους (16)πασαριστήκαμε (17)πασαριστήκατε (15)πασαρόντουσαν (15)πασιφιστικούς (20)πασπαλίζονται (25)πασπαλίζονταν (25)πασπαλίζοντας (24)πασπαλίσματος (17)πασπαλίστηκαν (17)πασπαλίστηκες (16)πασπαλιζόμουν (28)πασπαλιζόσουν (26)πασπαλισμάτων (20)πασπαλισμένες (17)πασπαλισμένης (17)πασπαλισμένοι (18)πασπαλισμένος (17)πασπαλισμένου (19)πασπαλισμένων (20)πασπαλιστείτε (16)πασπαλιστούμε (18)πασπατευόμουν (18)πασπατευόσουν (16)πασπατεύονται (14)πασπατεύονταν (14)πασπατεύοντας (13)πασσαλοσανίδα (18)πασσαλωθήκαμε (29)πασσαλωθήκατε (27)πασσαλωμένους (19)πασσαλωνόμουν (20)πασσαλωνόσουν (18)πασσαλόκτιστα (16)πασσαλόκτιστε (16)πασσαλόκτιστη (16)πασσαλόκτιστο (16)πασσαλόπηκτες (16)πασσαλόπηκτης (16)πασσαλόπηκτοι (17)πασσαλόπηκτος (16)πασσαλόπηκτου (18)πασσαλόπηκτων (19)πασσαλώνονται (15)πασσαλώνονταν (15)πασσαλώνοντας (14)παστεριωθείτε (25)παστεριωθούμε (27)παστεριωμένες (17)παστεριωμένης (17)παστεριωμένοι (18)παστεριωμένος (17)παστεριωμένου (19)παστεριωμένων (20)παστεριωνόταν (16)παστεριώθηκαν (24)παστεριώθηκες (23)παστεριώνεσαι (14)παστεριώνεστε (14)παστεριώνεται (14)παστεριώνομαι (16)παστεριώνουμε (17)παστεριώσουμε (17)παστρευτήκαμε (18)παστρευτήκατε (16)παστρευόμαστε (17)παστρευόσαστε (15)παστωνόμασταν (17)παστωνόσασταν (15)πασχαλιάτικες (22)πασχαλιάτικης (22)πασχαλιάτικοι (23)πασχαλιάτικος (22)πασχαλιάτικου (24)πασχαλιάτικων (25)πατασσόμασταν (15)πατασσόσασταν (13)πατεντάρονται (14)πατεντάροντας (13)πατενταριστεί (14)πατερναλισμού (18)πατερναλισμός (17)πατερναλιστής (15)πατικωνόμαστε (18)πατικωνόσαστε (16)πατιναρίσματα (16)πατιναρόμαστε (16)πατιναρόσαστε (14)πατριαρχικούς (22)πατριδογνωσία (22)πατριδογραφία (28)πατριδοκάπηλε (21)πατριδοκάπηλο (21)πατριδολάτρες (19)πατριδολάτρης (19)πατριδολατρία (20)πατριδολατρών (20)πατριωτισμούς (17)πατρογονικούς (17)πατρολογικούς (19)πατρονάρονται (15)πατρονάρονταν (15)πατρονάροντας (14)πατροναριστεί (15)πατροναρόμουν (18)πατροναρόσουν (16)πατροπαράδοτα (19)πατροπαράδοτε (19)πατροπαράδοτη (19)πατροπαράδοτο (19)πατροτοπικούς (15)πατρωνυμικούς (19)πατσατζίδικου (27)πατσατζίδικων (28)πατσιζόμασταν (24)πατσιζόσασταν (22)πατωνόντουσαν (16)παχνιαζόμαστε (31)παχνιαζόσαστε (29)παχνιζόμασταν (31)παχνιζόσασταν (29)παχουλούτσικα (24)παχουλούτσικε (24)παχουλούτσικη (24)παχουλούτσικο (24)παχουλότατους (23)παχουλότερους (24)παχτωνόμασταν (24)παχτωνόσασταν (22)παχυδερμισμοί (29)παχυδερμισμού (29)παχυδερμισμός (28)παχυδερμισμών (29)παχυντικότατα (22)παχυντικότατε (22)παχυντικότατη (22)παχυντικότατο (22)παχυντικότερα (23)παχυντικότερε (23)παχυντικότερη (23)παχυντικότερο (23)παχύρρευστους (23)πεδικλωθήκαμε (33)πεδικλωθήκατε (31)πεδικλωμένους (23)πεδικλωνόμουν (24)πεδικλωνόσουν (22)πεδικλώνονται (19)πεδικλώνονταν (19)πεδικλώνοντας (18)πεδιλοποιείον (19)πεδιλωνόμαστε (22)πεδιλωνόσαστε (20)πεδουκλωθείτε (31)πεδουκλωθούμε (33)πεδουκλωμένες (23)πεδουκλωμένης (23)πεδουκλωμένοι (24)πεδουκλωμένος (23)πεδουκλωμένου (25)πεδουκλωμένων (26)πεδουκλωνόταν (22)πεδουκλώθηκαν (30)πεδουκλώθηκες (29)πεδουκλώνεσαι (20)πεδουκλώνεστε (20)πεδουκλώνεται (20)πεδουκλώνομαι (22)πεδουκλώνουμε (23)πεδουκλώσουμε (23)πεζεβέγκισσας (32)πεζεβέγκισσες (32)πεζογραφήματά (34)πεζογραφήματα (35)πεζογραφικούς (33)πεζοδρομήθηκα (38)πεζοδρομήθηκε (38)πεζοδρομήσαμε (30)πεζοδρομήσατε (28)πεζοδρομήσεις (27)πεζοδρομήσετε (28)πεζοδρομήσεων (30)πεζοδρομήσεως (29)πεζοδρομήσουν (29)πεζοδρομείσαι (28)πεζοδρομείστε (28)πεζοδρομείται (28)πεζοδρομηθείς (36)πεζοδρομηθούν (37)πεζοδρομημένα (30)πεζοδρομημένε (30)πεζοδρομημένη (30)πεζοδρομημένο (30)πεζοδρομιακές (28)πεζοδρομιακής (28)πεζοδρομιακοί (29)πεζοδρομιακού (29)πεζοδρομιακός (28)πεζοδρομιακών (29)πεζοδρομούμαι (30)πεζοδρομούσαν (28)πεζοδρομούσες (27)πεζοδρομούταν (28)πεζοδρομώντας (27)πεζολογήσουμε (30)πεζολογούσαμε (29)πεζολογούσατε (27)πεζοναυτικούς (23)πεζοπορήσουμε (27)πεζοπορούσαμε (26)πεζοπορούσατε (24)πεζοτράγουδου (31)πεζοτράγουδων (32)πειθανάγκαζαν (35)πειθανάγκαζες (34)πειθανάγκασαν (26)πειθανάγκασες (25)πειθαναγκάζει (35)πειθαναγκάσει (26)πειθαναγκάσου (27)πειθαναγκάστε (26)πειθαναγκασμέ (28)πειθαναγκασμό (28)πειθαναγκαστώ (26)πειθαρχήσουμε (33)πειθαρχημένες (31)πειθαρχημένης (31)πειθαρχημένοι (32)πειθαρχημένος (31)πειθαρχημένου (33)πειθαρχημένων (34)πειθαρχούσαμε (32)πειθαρχούσατε (30)πειραζόμασταν (25)πειραζόσασταν (23)πειραιώτικους (15)πειραματικούς (16)πειραματισθεί (25)πειραματισμοί (18)πειραματισμού (18)πειραματισμός (17)πειραματισμών (18)πειραματιστές (15)πειραματιστής (15)πειραματιστεί (16)πειραματιστών (16)πειραματόζωον (27)πειραματόζωου (28)πειραματόζωων (29)πεισιθάνατους (22)πεισματάρηδες (18)πεισματάρηδων (21)πεισματάρικες (16)πεισματάρικης (16)πεισματάρικοι (17)πεισματάρικος (16)πεισματάρικου (18)πεισματάρικων (19)πεισματωθείτε (26)πεισματωθούμε (28)πεισματωμάτων (21)πεισματωμένες (18)πεισματωμένης (18)πεισματωμένοι (19)πεισματωμένος (18)πεισματωμένου (20)πεισματωμένων (21)πεισματωνόταν (17)πεισματώθηκαν (25)πεισματώθηκες (24)πεισματώματος (16)πεισματώνεσαι (15)πεισματώνεστε (15)πεισματώνεται (15)πεισματώνομαι (17)πεισματώνουμε (18)πεισματώσουμε (18)πεισμωνόμαστε (19)πεισμωνόσαστε (17)πειστικοτήτων (16)πειστικότερης (14)πειστικότερος (14)πειστικότητας (13)πειστικότητες (13)πελαγοδρομήσω (26)πελαγοδρομείς (23)πελαγοδρομούν (24)πελαγοδρόμημα (26)πελαγοδρόμησα (24)πελαγοδρόμησε (24)πελαγοδρόμηση (24)πελεκιζόμαστε (27)πελεκιζόσαστε (25)πελεκισμένους (18)πελεκιστήκαμε (19)πελεκιστήκατε (17)πελματοβάμονα (26)πελοποννήσιος (15)πελοποννησίων (18)πενηντάδραχμα (26)πενηντάδραχμο (26)πενηντάρικους (15)πενηνταρίζαμε (25)πενηνταρίζατε (23)πενηνταρίζεις (22)πενηνταρίζετε (23)πενηνταρίζουν (24)πενηνταρίσαμε (16)πενηνταρίσατε (14)πενηνταρίσεις (13)πενηνταρίσετε (14)πενηνταρίσουν (15)πενθημιμερείς (26)πενθημιμερούς (26)πενθηφορούσαν (30)πενθηφορούσες (29)πενθηφορώντας (29)πενιχρότατους (21)πενιχρότερους (22)πεντάγλωσσους (20)πεντάπλευρους (18)πεντάπρακτους (16)πενταγωνικούς (18)πενταδάκτυλος (19)πενταδάκτυλου (21)πενταδάχτυλος (25)πενταετηρίδας (16)πενταετηρίδες (16)πενταετηρίδων (19)πεντακάθαρους (24)πεντακοσάρικο (16)πεντακοσαριάς (14)πεντακοσαριές (14)πεντακοσαριών (15)πεντακοσιοστά (14)πεντακοσιοστέ (14)πεντακοσιοστή (14)πεντακοσιοστό (14)πενταπέταλους (16)πενταπλάσιους (16)πενταπλασίαζα (25)πενταπλασίαζε (25)πενταπλασίασα (16)πενταπλασίασε (16)πενταπλασιάζω (27)πενταπλασιάσω (18)πενταπόσταγμα (19)πεντασύλλαβες (23)πεντασύλλαβης (23)πεντασύλλαβοι (24)πεντασύλλαβος (23)πεντασύλλαβου (25)πεντασύλλαβων (26)πεντηκονταετή (14)πεντοχίλιαρου (24)πεντοχίλιαρων (25)πεπαιδευμένες (19)πεπαιδευμένης (19)πεπαιδευμένοι (20)πεπαιδευμένος (19)πεπαιδευμένου (21)πεπαιδευμένων (22)πεπαλαιωμένες (19)πεπαλαιωμένης (19)πεπαλαιωμένοι (20)πεπαλαιωμένος (19)πεπαλαιωμένου (21)πεπαλαιωμένων (22)πεπειραμένους (17)πεπερασμένους (17)πεπλανημένους (18)πεπλατυσμένες (18)πεπλατυσμένης (18)πεπλατυσμένοι (19)πεπλατυσμένος (18)πεπλατυσμένου (20)πεπλατυσμένων (21)πεπονόσπορους (16)πεπονόφλουδας (26)πεπονόφλουδες (26)περίκλειστους (17)περίστρεπτους (16)περαιωνόμαστε (18)περαιωνόσαστε (16)περαματάρηδες (19)περαματάρηδων (22)περατωνόμαστε (18)περατωνόσαστε (16)περβολάρισσας (23)περβολάρισσες (23)περβολαρισσών (24)περγαμηνοειδή (22)περδικλωθείτε (31)περδικλωθούμε (33)περδικλωμάτων (26)περδικλωμένες (23)περδικλωμένης (23)περδικλωμένοι (24)περδικλωμένος (23)περδικλωμένου (25)περδικλωμένων (26)περδικλωνόταν (22)περδικλώθηκαν (30)περδικλώθηκες (29)περδικλώματος (21)περδικλώνεσαι (20)περδικλώνεστε (20)περδικλώνεται (20)περδικλώνομαι (22)περδικλώνουμε (23)περδικλώσουμε (23)περδικοπάτημα (21)περδικοπαγίδα (25)περδικοπανιού (19)περδικοπανιών (19)περδικοπούλια (21)περδικόστηθης (26)περδουκλωθείς (31)περδουκλωθούν (32)περδουκλωμένα (25)περδουκλωμένε (25)περδουκλωμένη (25)περδουκλωμένο (25)περδουκλώθηκα (31)περδουκλώθηκε (31)περδουκλώματα (23)περδουκλώναμε (23)περδουκλώνατε (21)περδουκλώνεις (20)περδουκλώνετε (21)περδουκλώνουν (22)περδουκλώσαμε (23)περδουκλώσατε (21)περδουκλώσεις (20)περδουκλώσετε (21)περδουκλώσουν (22)περηφανευόταν (22)περηφανεύεσαι (21)περηφανεύεστε (21)περηφανεύεται (21)περηφανεύομαι (23)περηφανεύτηκα (22)περιαγόμασταν (19)περιαγόσασταν (17)περιαδενίτιδα (20)περιαλείφεσαι (23)περιαλείφεστε (23)περιαλείφεται (23)περιαλείφομαι (25)περιαλειφόταν (23)περιαρθρίτιδα (28)περιαρθρικούς (25)περιαρπάζεσαι (25)περιαρπάζεστε (25)περιαρπάζεται (25)περιαρπάζομαι (27)περιαρπαζόταν (25)περιαυγάζεσαι (27)περιαυγάζεστε (27)περιαυγάζεται (27)περιαυγάζομαι (29)περιαυγαζόταν (27)περιαυτολογία (20)περιαυτολογεί (20)περιαυχένιους (22)περιβάλλονται (25)περιβάλλονταν (25)περιβάλλοντος (24)περιβάλλοντός (23)περιβάλλουσες (25)περιβαλλόμουν (28)περιβαλλόντων (27)περιβαλλόσουν (26)περιβεβλημένα (32)περιβεβλημένε (32)περιβεβλημένη (32)περιβεβλημένο (32)περιβολάρηδες (26)περιβολάρηδων (29)περιβολάρικος (24)περιβολάρισσα (24)περιβολίσιους (23)περιβολαρίσια (24)περιβολαρίσιε (24)περιβολαρίσιο (24)περιβρέχονται (29)περιβρέχονταν (29)περιβραχιόνια (29)περιβραχιόνιο (29)περιβρεγμένος (26)περιβρεχόμουν (32)περιβρεχόσουν (30)περιγέλαστους (19)περιγελάσματα (21)περιγελάσουμε (22)περιγελαστικά (20)περιγελαστικέ (20)περιγελαστική (20)περιγελαστικό (20)περιγελούσαμε (21)περιγελούσατε (19)περιγράμματος (21)περιγράμματός (20)περιγράφοντάς (23)περιγράφονται (25)περιγράφονταν (25)περιγράφοντας (24)περιγράφοντες (24)περιγράφτηκαν (26)περιγραμμάτων (24)περιγραφέντων (27)περιγραφείσας (24)περιγραφείσες (24)περιγραφείσης (24)περιγραφικούς (25)περιγραφούσης (24)περιγραφόμενα (27)περιγραφόμενε (27)περιγραφόμενη (27)περιγραφόμενο (27)περιγραφόμουν (28)περιγραφόντων (27)περιγραφόσουν (26)περιγραφότανε (25)περιδενόμαστε (19)περιδενόσαστε (17)περιδιαβάσεις (23)περιδιαβάσεων (26)περιδιαβάσεως (25)περιεκτικότης (15)περιελάμβαναν (25)περιελήφθησαν (32)περιελίγματος (20)περιελίσσεσαι (16)περιελίσσεστε (16)περιελίσσεται (16)περιελίσσομαι (18)περιελιγμάτων (23)περιελισσόταν (16)περιεργάζεσαι (27)περιεργάζεστε (27)περιεργάζεται (27)περιεργάζομαι (29)περιεργάστηκα (19)περιεργαζόταν (27)περιεργαστούν (18)περιερχόμαστε (24)περιερχόσαστε (22)περιεχόμασταν (23)περιεχόμενους (23)περιεχόσασταν (21)περιζωνόμαστε (27)περιζωνόσαστε (25)περιηγητικούς (17)περιθάλπονται (26)περιθάλπονταν (26)περιθαλπόμουν (29)περιθαλπόσουν (27)περιθωριακούς (26)περιθωριοποιώ (27)περικαλυμμένα (22)περικαλυμμένε (22)περικαλυμμένη (22)περικαλυμμένο (22)περικαλυφτείς (24)περικαλυφτούν (25)περικαλύμματα (21)περικαλύπταμε (20)περικαλύπτατε (18)περικαλύπτεις (17)περικαλύπτετε (18)περικαλύπτουν (19)περικαλύφτηκα (25)περικαλύφτηκε (25)περικαλύψουμε (29)περικαρδίτιδα (22)περικαρπιακός (17)περικεντρικές (16)περικεντρικής (16)περικεντρικοί (17)περικεντρικού (17)περικεντρικός (16)περικεντρικών (17)περικεφαλαίας (23)περικεφαλαίες (23)περικλείνεσαι (17)περικλείνεστε (17)περικλείνεται (17)περικλείνομαι (19)περικλείοντάς (15)περικλείονται (17)περικλείονταν (17)περικλείοντας (16)περικλείστηκα (18)περικλείστηκε (18)περικλεινόταν (17)περικλεισμένη (19)περικλειόμουν (20)περικλειόσουν (18)περικοβόμαστε (24)περικοβόσαστε (22)περικοπτόμουν (19)περικοπτόσουν (17)περικυκλωθείς (29)περικυκλωθούν (30)περικυκλωμένα (23)περικυκλωμένε (23)περικυκλωμένη (23)περικυκλωμένο (23)περικυκλώθηκα (29)περικυκλώθηκε (29)περικυκλώναμε (21)περικυκλώνατε (19)περικυκλώνεις (18)περικυκλώνετε (19)περικυκλώνουν (20)περικυκλώσαμε (21)περικυκλώσατε (19)περικυκλώσεις (18)περικυκλώσετε (19)περικυκλώσεων (21)περικυκλώσεως (20)περικυκλώσουν (20)περικόπτονται (16)περικόπτονταν (16)περικόπτοντας (15)περιλαβαίναμε (25)περιλαβαίνανε (23)περιλαβαίνατε (23)περιλαβαίνεις (22)περιλαβαίνετε (23)περιλαβαίνομε (25)περιλαβαίνουν (24)περιλαμβάναμε (27)περιλαμβάνανε (25)περιλαμβάνατε (25)περιλαμβάνεις (24)περιλαμβάνετε (25)περιλαμβάνομε (27)περιλαμβάνουν (26)περιλείπονται (17)περιλείπονταν (17)περιλειπόμουν (20)περιλειπόσουν (18)περιληπτικούς (17)περιληφθέντες (31)περιληφθέντος (31)περιληφθέντων (34)περιληφθήκαμε (35)περιληφθήκατε (33)περιληφθείσας (31)περιληφθείσες (31)περιληφθείσης (31)περιλουζόμουν (29)περιλουζόσουν (27)περιλουσμένες (18)περιλουσμένης (18)περιλουσμένοι (19)περιλουσμένος (18)περιλουσμένου (20)περιλουσμένων (21)περιλουστείτε (17)περιλουστούμε (19)περιλουόμαστε (19)περιλουόσαστε (17)περιλούζονται (25)περιλούζονταν (25)περιλούζοντας (24)περιλούστηκαν (17)περιλούστηκες (16)περιμάντρωναν (19)περιμάντρωνες (18)περιμάντρωσαν (19)περιμάντρωσες (18)περιμαζέματος (26)περιμαζέψουμε (37)περιμαζεμάτων (29)περιμαζεμένες (26)περιμαζεμένης (26)περιμαζεμένοι (27)περιμαζεμένος (26)περιμαζεμένου (28)περιμαζεμένων (29)περιμαζευτείς (25)περιμαζευτούν (26)περιμαζευόταν (26)περιμαζεύεσαι (25)περιμαζεύεστε (25)περιμαζεύεται (25)περιμαζεύομαι (27)περιμαζεύουμε (28)περιμαζεύτηκα (26)περιμαζεύτηκε (26)περιμαζωμάτων (31)περιμαζωνόταν (27)περιμαζώματος (26)περιμαζώνεσαι (25)περιμαζώνεστε (25)περιμαζώνεται (25)περιμαζώνομαι (27)περιμαζώνουμε (28)περιμαντρωθεί (28)περιμαντρώνει (17)περιμαντρώσει (17)περιμαντρώσου (18)περιμαντρώστε (17)περιμετρικούς (17)περιμητρίτιδα (20)περιμητρικούς (17)περινευρίτιδα (19)περιοδευόντων (20)περιοδεύοντας (16)περιοδεύοντες (16)περιοδεύοντος (16)περιοδεύουσας (17)περιοδικότητά (17)περιοδικότητα (18)περιοδοντικές (17)περιοδοντικής (17)περιοδοντικοί (18)περιοδοντικού (18)περιοδοντικός (17)περιοδοντικών (18)περιορίζοντάς (22)περιορίζονται (24)περιορίζονταν (24)περιορίζοντας (23)περιορίσθηκαν (25)περιορίσιμους (17)περιορίστηκαν (16)περιορίστηκες (15)περιοριζόμενα (26)περιοριζόμενε (26)περιοριζόμενη (26)περιοριζόμενο (26)περιοριζόμουν (27)περιοριζόσουν (25)περιοριζότανε (24)περιορισθούμε (26)περιορισμένες (16)περιορισμένης (16)περιορισμένοι (17)περιορισμένος (16)περιορισμένου (18)περιορισμένων (19)περιοριστήκαν (16)περιοριστείτε (15)περιοριστικές (15)περιοριστικής (15)περιοριστικοί (16)περιοριστικού (16)περιοριστικός (15)περιοριστικών (16)περιοριστούμε (17)περιοριστούνε (15)περιορυσσόταν (16)περιορύσσεσαι (15)περιορύσσεστε (15)περιορύσσεται (15)περιορύσσομαι (17)περιοστεϊκούς (13)περιουσιακούς (15)περιπαίγματος (19)περιπαίζονται (24)περιπαίζονταν (24)περιπαίζοντας (23)περιπαίχτηκαν (23)περιπαίχτηκες (22)περιπαιγμάτων (22)περιπαιγμένες (19)περιπαιγμένης (19)περιπαιγμένοι (20)περιπαιγμένος (19)περιπαιγμένου (21)περιπαιγμένων (22)περιπαιζόμουν (27)περιπαιζόσουν (25)περιπαικτικές (16)περιπαικτικής (16)περιπαικτικοί (17)περιπαικτικού (17)περιπαικτικός (16)περιπαικτικών (17)περιπαιχτείτε (22)περιπαιχτικές (22)περιπαιχτικής (22)περιπαιχτικοί (23)περιπαιχτικού (23)περιπαιχτικός (22)περιπαιχτικών (23)περιπαιχτούμε (24)περιπατήσουμε (18)περιπατητικές (15)περιπατητικής (15)περιπατητικοί (16)περιπατητικού (16)περιπατητικός (15)περιπατητικών (16)περιπατούσαμε (17)περιπατούσατε (15)περιπετειωδών (20)περιπετειώδες (17)περιπετειώδης (17)περιπλέκονται (18)περιπλέκονταν (18)περιπλέχτηκαν (25)περιπλανήθηκα (27)περιπλανήθηκε (27)περιπλανήσεις (16)περιπλανήσεων (19)περιπλανήσεως (18)περιπλανήσεών (16)περιπλανηθείς (25)περιπλανηθούν (26)περιπλανημένα (19)περιπλανημένε (19)περιπλανημένη (19)περιπλανημένο (19)περιπλανητικά (18)περιπλανητικέ (18)περιπλανητική (18)περιπλανητικό (18)περιπλανιέμαι (19)περιπλανιέται (17)περιπλανιόταν (17)περιπλανώμενο (19)περιπλανώνται (17)περιπλεγμένες (21)περιπλεγμένος (21)περιπλεκόμουν (21)περιπλεκόσουν (19)περιπλοκαδιού (21)περιπλοκαδιών (21)περιπλοκότερα (19)περιπλοκότερε (19)περιπλοκότερη (19)περιπλοκότητα (18)περιπνευμονία (18)περιποιήθηκαν (25)περιποιήθηκες (24)περιποιηθήκαν (25)περιποιηθείτε (24)περιποιηθούμε (26)περιποιηθούνε (24)περιποιημένοι (17)περιποιημένος (16)περιποιητικές (15)περιποιητικής (15)περιποιητικοί (16)περιποιητικού (16)περιποιητικός (15)περιποιητικών (16)περιποιούμενη (17)περιποιούμενο (17)περιποιούνται (15)περιποιούνταν (15)περιπολήσουμε (20)περιπολούσαμε (19)περιπολούσατε (17)περιπτερούδες (18)περιπτερούδων (21)περιπτερούχοι (23)περιπτερούχος (22)περιπτερούχου (24)περιπτερούχων (25)περιπτυσσόταν (16)περιπτωσιακές (17)περιπτωσιακής (17)περιπτωσιακοί (18)περιπτωσιακού (18)περιπτωσιακός (17)περιπτωσιακών (18)περιπτύσσεσαι (15)περιπτύσσεστε (15)περιπτύσσεται (15)περιπτύσσομαι (17)περιρράπτεσαι (17)περιρράπτεστε (17)περιρράπτεται (17)περιρράπτομαι (19)περιρραντήριο (17)περιρραπτόταν (17)περιρρεόμαστε (18)περιρρεόσαστε (16)περισκάπτεσαι (16)περισκάπτεστε (16)περισκάπτεται (16)περισκάπτομαι (18)περισκαπτόταν (16)περισκοπήσαμε (18)περισκοπήσατε (16)περισκοπήσεις (15)περισκοπήσετε (16)περισκοπήσουν (17)περισκοπικούς (16)περισκοπούσαν (16)περισκοπούσες (15)περισκοπώντας (15)περισπάστηκαν (16)περισπάστηκες (15)περισπαστείτε (15)περισπαστούμε (17)περισπούδαστα (18)περισπούδαστε (18)περισπούδαστη (18)περισπούδαστο (18)περισσευμάτων (19)περισσεύματος (15)περισσεύοντας (13)περισσοτέρους (15)περισσότερους (15)περισσότερούς (13)περιστέλλεσαι (18)περιστέλλεστε (18)περιστέλλεται (18)περιστέλλομαι (20)περισταλτικές (16)περισταλτικής (16)περισταλτικοί (17)περισταλτικού (17)περισταλτικός (16)περισταλτικών (17)περιστασιακές (14)περιστασιακής (14)περιστασιακοί (15)περιστασιακού (15)περιστασιακός (14)περιστασιακών (15)περιστατικούς (14)περιστείλουμε (19)περιστελλόταν (18)περιστερίσιας (14)περιστερίσιες (14)περιστερίσιοι (15)περιστερίσιος (14)περιστερίσιου (16)περιστερίσιων (17)περιστερεώνας (14)περιστερεώνες (14)περιστερεώνων (17)περιστεριδεύς (17)περιστεριώνας (14)περιστεροειδή (18)περιστεφανώνω (23)περιστοίχιζαν (30)περιστοίχιζες (29)περιστοίχισαν (21)περιστοίχισες (20)περιστοιχίζει (30)περιστοιχίσει (21)περιστοιχίσου (22)περιστοιχίστε (21)περιστοιχιστώ (21)περιστράφηκαν (23)περιστρέφεσαι (22)περιστρέφεστε (22)περιστρέφεται (22)περιστρέφομαι (24)περιστρέφοντά (21)περιστρέφοντα (22)περιστρέφουμε (25)περιστρέφουνε (23)περιστρέψουμε (27)περιστρέψουνε (25)περιστρεφόταν (22)περιστροφικές (22)περιστροφικής (22)περιστροφικοί (23)περιστροφικού (23)περιστροφικός (22)περιστροφικών (23)περισυλλέξουν (29)περισυνάγεσαι (18)περισυνάγεστε (18)περισυνάγεται (18)περισυνάγομαι (20)περισυνέλεξαν (26)περισυναγόταν (18)περισφίγγεσαι (27)περισφίγγεστε (27)περισφίγγεται (27)περισφίγγομαι (29)περισφιγγόταν (27)περισφιγμένος (25)περισχοίνιζαν (30)περισχοίνιζες (29)περισχοίνισαν (21)περισχοίνισες (20)περισχοινίζει (30)περισχοινίσει (21)περισχοινίστε (21)περισωζόμαστε (27)περισωζόσαστε (25)περισωνόμαστε (18)περισωνόσαστε (16)περιτέμνονται (16)περιτέμνονταν (16)περιτειχίζαμε (32)περιτειχίζατε (30)περιτειχίζεις (29)περιτειχίζετε (30)περιτειχίζουν (31)περιτειχίσαμε (23)περιτειχίσατε (21)περιτειχίσεις (20)περιτειχίσετε (21)περιτειχίσεων (23)περιτειχίσεως (22)περιτειχίσουν (22)περιτειχιστεί (21)περιτεμνόμουν (19)περιτεμνόσουν (17)περιτοιχίζαμε (32)περιτοιχίζατε (30)περιτοιχίζεις (29)περιτοιχίζετε (30)περιτοιχίζουν (31)περιτοιχίσαμε (23)περιτοιχίσατε (21)περιτοιχίσεις (20)περιτοιχίσετε (21)περιτοιχίσεων (23)περιτοιχίσεως (22)περιτοιχίσουν (22)περιτοιχισμός (22)περιτοιχιστεί (21)περιτονίτιδας (16)περιτονίτιδες (16)περιτοναϊκούς (13)περιτρίμματος (18)περιτραχήλιας (23)περιτραχήλιες (23)περιτραχήλιοι (24)περιτραχήλιον (24)περιτραχήλιος (23)περιτραχήλιου (25)περιτραχήλιων (26)περιτριγυρίζω (31)περιτριγυρίσω (22)περιτριγύριζα (28)περιτριγύριζε (28)περιτριγύρισα (19)περιτριγύρισε (19)περιτριμμάτων (21)περιττολογήσω (21)περιττολογίας (18)περιττολογίες (18)περιττολογείς (18)περιττολογιών (19)περιττολογούν (19)περιττολόγημα (21)περιττολόγησα (19)περιττολόγησε (19)περιττωματικά (19)περιττωματικέ (19)περιττωματική (19)περιττωματικό (19)περιτυλίγεσαι (20)περιτυλίγεστε (20)περιτυλίγεται (20)περιτυλίγματα (22)περιτυλίγομαι (22)περιτυλίχθηκε (34)περιτυλιγμένα (22)περιτυλιγμένη (22)περιτυλιγμένο (22)περιτυλιγόταν (20)περιυβρίζεσαι (32)περιυβρίζεστε (32)περιυβρίζεται (32)περιυβρίζομαι (34)περιυβρίζουμε (35)περιυβρίσουμε (26)περιυβρίστηκα (24)περιυβρίστηκε (24)περιυβριζόταν (32)περιυβρισμένα (25)περιυβρισμένε (25)περιυβρισμένη (25)περιυβρισμένο (25)περιυβριστείς (22)περιυβριστούν (23)περιφερειάρχη (30)περιφερειακές (22)περιφερειακής (22)περιφερειακοί (23)περιφερειακού (23)περιφερειακός (22)περιφερειακών (23)περιφερόμαστε (24)περιφερόμενοι (24)περιφερόμενος (23)περιφερόσαστε (22)περιφλέγονται (26)περιφλέγονταν (26)περιφλεγόμουν (29)περιφλεγόσουν (27)περιφράγματος (26)περιφράζοντάς (29)περιφράζονται (31)περιφράζονταν (31)περιφράζοντας (30)περιφράσσεσαι (22)περιφράσσεστε (22)περιφράσσεται (22)περιφράσσομαι (24)περιφράχτηκαν (30)περιφράχτηκες (29)περιφραγμάτων (29)περιφραγμένες (26)περιφραγμένης (26)περιφραγμένοι (27)περιφραγμένος (26)περιφραγμένου (28)περιφραγμένων (29)περιφραζόμουν (34)περιφραζόσουν (32)περιφρασσόταν (22)περιφραστικές (22)περιφραστικής (22)περιφραστικοί (23)περιφραστικού (23)περιφραστικός (22)περιφραστικών (23)περιφραχτήκαν (30)περιφραχτείτε (29)περιφραχτούμε (31)περιφραχτούνε (29)περιφρονήθηκα (32)περιφρονήθηκε (32)περιφρονήσαμε (24)περιφρονήσανε (22)περιφρονήσατε (22)περιφρονήσεις (21)περιφρονήσετε (22)περιφρονήσεων (24)περιφρονήσεως (23)περιφρονήσομε (24)περιφρονήσουν (23)περιφρονείσαι (22)περιφρονείστε (22)περιφρονείται (22)περιφρονηθείς (30)περιφρονηθούν (31)περιφρονημένα (24)περιφρονημένε (24)περιφρονημένη (24)περιφρονημένο (24)περιφρονητέας (21)περιφρονητέες (21)περιφρονητέοι (22)περιφρονητέος (21)περιφρονητέου (23)περιφρονητέων (24)περιφρονητικά (23)περιφρονητικέ (23)περιφρονητική (23)περιφρονητικό (23)περιφρονούμαι (24)περιφρονούσαν (22)περιφρονούσες (21)περιφρονούταν (22)περιφρονώντας (21)περιφρουρήσει (24)περιφρουρήσου (25)περιφρουρήστε (24)περιφρουρείτε (24)περιφρουρηθεί (33)περιφρουρούμε (26)περιφρουρούσα (24)περιφρουρούσε (24)περιφρούρησαν (23)περιφρούρησες (22)περιφρούρησης (22)περιφρούρησις (22)περιχαράκωναν (25)περιχαράκωνες (24)περιχαράκωσαν (25)περιχαράκωσες (24)περιχαράκωσης (24)περιχαράκωσις (24)περιχαρακωθεί (34)περιχαρακώνει (23)περιχαρακώσει (23)περιχαρακώσου (24)περιχαρακώστε (23)περιχεόμασταν (23)περιχεόσασταν (21)περιχυνόμαστε (24)περιχυνόσαστε (22)περνιόντουσαν (15)περονιάζονται (23)περονιάζονταν (23)περονιάσματος (15)περονιαζόμουν (26)περονιαζόσουν (24)περονιασμάτων (18)περονόσπορους (16)περουνιάζεσαι (24)περουνιάζεστε (24)περουνιάζεται (24)περουνιάζομαι (26)περουνιαζόταν (24)περπατηθήκαμε (27)περπατηθήκατε (25)περπατημένους (17)περσοναλισμοί (18)περσοναλισμού (18)περσοναλισμός (17)περσοναλισμών (18)περσοναλιστές (15)περσοναλιστής (15)περσοναλιστών (16)περτσινωθείτε (25)περτσινωθούμε (27)περτσινωμένες (17)περτσινωμένης (17)περτσινωμένοι (18)περτσινωμένος (17)περτσινωμένου (19)περτσινωμένων (20)περτσινωνόταν (16)περτσινώθηκαν (24)περτσινώθηκες (23)περτσινώνεσαι (14)περτσινώνεστε (14)περτσινώνεται (14)περτσινώνομαι (16)περτσινώνουμε (17)περτσινώσουμε (17)περφεξιονισμέ (32)περφεξιονισμό (32)πεσιμιστικούς (15)πεταγόντουσαν (17)πεταλοποιείον (16)πεταλουδίζαμε (30)πεταλουδίζατε (28)πεταλουδίζεις (27)πεταλουδίζετε (28)πεταλουδίζουν (29)πεταλουδίσαμε (21)πεταλουδίσατε (19)πεταλουδίσεις (18)πεταλουδίσετε (19)πεταλουδίσουν (20)πεταλουδίτσας (18)πεταλουδίτσες (18)πεταλουργείον (20)πεταλουργείου (21)πεταλουργείων (22)πεταλωνόμαστε (19)πεταλωνόσαστε (17)πετεινόμυαλες (17)πετεινόμυαλης (17)πετεινόμυαλοι (18)πετεινόμυαλος (17)πετεινόμυαλου (19)πετεινόμυαλων (20)πετρελαιαγορά (20)πετρελαιαγωγέ (24)πετρελαιαγωγό (24)πετρελαιοειδή (19)πετρελαιοπηγή (20)πετρελαιοφόρα (24)πετρελαιοφόρε (24)πετρελαιοφόρο (24)πετροβολάγαμε (28)πετροβολάγατε (26)πετροβολήθηκα (33)πετροβολήθηκε (33)πετροβολήματα (25)πετροβολήσαμε (25)πετροβολήσατε (23)πετροβολήσεις (22)πετροβολήσετε (23)πετροβολήσουν (24)πετροβοληθείς (31)πετροβοληθούν (32)πετροβολημένα (25)πετροβολημένε (25)πετροβολημένη (25)πετροβολημένο (25)πετροβολισμοί (25)πετροβολισμού (25)πετροβολισμός (24)πετροβολισμών (25)πετροβολούσαν (23)πετροβολούσες (22)πετροβολώντας (22)πετρογενετικά (18)πετρογενετικέ (18)πετρογενετική (18)πετρογενετικό (18)πετρογραφικές (25)πετρογραφικής (25)πετρογραφικοί (26)πετρογραφικού (26)πετρογραφικός (25)πετρογραφικών (26)πετροδολαρίου (21)πετροδολαρίων (22)πετροζαβόντσκ (31)πετροκάρβουνα (24)πετροκάρβουνο (24)πετροκερασιάς (15)πετροκερασιές (15)πετροκερασιών (16)πετροκοτσύφων (24)πετροκότσυφας (22)πετροκότσυφες (22)πετροπέρδικας (19)πετροπέρδικες (19)πετροπόλεμους (19)πετροχελίδονα (26)πετροχελίδονο (26)πετροχημικούς (23)πετρωνόμασταν (18)πετρωνόσασταν (16)πετσοκοβόμουν (24)πετσοκοβόσουν (22)πετσοκομμάτων (20)πετσοκομμένες (17)πετσοκομμένης (17)πετσοκομμένοι (18)πετσοκομμένος (17)πετσοκομμένου (19)πετσοκομμένων (20)πετσοκοφτείτε (21)πετσοκοφτούμε (23)πετσοκόβονται (21)πετσοκόβονταν (21)πετσοκόβοντας (20)πετσοκόμματος (17)πετσοκόφτηκαν (22)πετσοκόφτηκες (21)πετσωνόμασταν (17)πετσωνόσασταν (15)πετυχαίνοντας (20)πεφωτισμένους (24)πηγαινορχόταν (24)πηγαινόρχεσαι (24)πηγαινόρχεστε (24)πηγαινόρχεται (24)πηγαινόρχομαι (26)πηλιορείτικου (18)πηλοπλαστικές (18)πηλοπλαστικής (18)πηλοπλαστικοί (19)πηλοπλαστικού (19)πηλοπλαστικός (18)πηλοπλαστικών (19)πηνιζόντουσαν (23)πηροδάκτυλους (21)πιεστικότατες (13)πιεστικότατης (13)πιεστικότατοι (14)πιεστικότατος (13)πιεστικότατου (15)πιεστικότατων (16)πιεστικότερες (14)πιεστικότερης (14)πιεστικότεροι (15)πιεστικότερος (14)πιεστικότερου (16)πιεστικότερων (17)πιθανοκρατίας (23)πιθανοκρατίες (23)πιθανοκρατιών (24)πιθανολογήσει (27)πιθανολογήσου (28)πιθανολογήστε (27)πιθανολογείτε (27)πιθανολογείτο (27)πιθανολογηθεί (36)πιθανολογούμε (29)πιθανολογούσα (27)πιθανολογούσε (27)πιθανολόγησαν (27)πιθανολόγησες (26)πιθηκάνθρωποι (36)πιθηκάνθρωπος (35)πιθηκόμορφους (33)πικαριζόμαστε (26)πικαριζόσαστε (24)πικαρισμένους (17)πικαριστήκαμε (18)πικαριστήκατε (16)πικαρόντουσαν (16)πικογραμμάριο (23)πικραγγουριάς (22)πικραγγουριές (22)πικραγγουριών (23)πικραινόμαστε (17)πικραινόσαστε (15)πικραμυγδαλιά (26)πικραμύγδαλον (25)πικραμύγδαλου (26)πικραμύγδαλων (27)πικροαίματους (17)πικροκάρδιζαν (29)πικροκάρδιζες (28)πικροκάρδισαν (20)πικροκάρδισες (19)πικροκαρδίζει (29)πικροκαρδίσει (20)πικροκαρδίσου (21)πικροκαρδίστε (20)πικροκαρδιστώ (20)πικρούτσικους (16)πικρόγλωσσους (22)πιλατευόμαστε (18)πιλατευόσαστε (16)πιλοταρίσματα (18)πιλοταρισμένα (18)πιλοταρισμένε (18)πιλοταρισμένη (18)πιλοταρισμένο (18)πιλοταρόμαστε (18)πιλοταρόσαστε (16)πινακοποίησης (14)πιπερωνόμαστε (19)πιπερωνόσαστε (17)πιπιλιζόμαστε (27)πιπιλιζόσαστε (25)πιπιλισμένους (18)πιρουνιάζεσαι (24)πιρουνιάζεστε (24)πιρουνιάζεται (24)πιρουνιάζομαι (26)πιρουνιάζουμε (27)πιρουνιάσματα (17)πιρουνιάσουμε (18)πιρουνιαζόταν (24)πιρουνιασμένα (17)πιρουνιασμένε (17)πιρουνιασμένη (17)πιρουνιασμένο (17)πισσαλείφεσαι (22)πισσαλείφεστε (22)πισσαλείφεται (22)πισσαλείφομαι (24)πισσαλειφόταν (22)πισσαρόμασταν (16)πισσαρόσασταν (14)πισσασφάλτους (22)πισσοκονίασις (13)πισσοστρώσεις (13)πισσοστρώσεων (16)πισσοστρώσεως (15)πισσωνόμασταν (17)πισσωνόσασταν (15)πιστευόμασταν (16)πιστευόσασταν (14)πιστοδοτήσαμε (18)πιστοδοτήσατε (16)πιστοδοτήσεις (15)πιστοδοτήσετε (16)πιστοδοτήσεων (18)πιστοδοτήσεως (17)πιστοδοτήσουν (17)πιστοδοτημένα (18)πιστοδοτημένε (18)πιστοδοτημένη (18)πιστοδοτημένο (18)πιστοδοτικούς (16)πιστοδοτούσαν (16)πιστοδοτούσες (15)πιστοδοτώντας (15)πιστολήπτριας (16)πιστολήπτριες (16)πιστολίζονται (24)πιστολίζονταν (24)πιστολίζοντας (23)πιστολίστηκαν (16)πιστολίστηκες (15)πιστοληπτικές (16)πιστοληπτικής (16)πιστοληπτικοί (17)πιστοληπτικού (17)πιστοληπτικός (16)πιστοληπτικών (17)πιστολιζόμουν (27)πιστολιζόσουν (25)πιστολισμένες (16)πιστολισμένης (16)πιστολισμένοι (17)πιστολισμένος (16)πιστολισμένου (18)πιστολισμένων (19)πιστολιστείτε (15)πιστολιστούμε (17)πιστομίζονται (24)πιστομίζονταν (24)πιστομιζόμουν (27)πιστομιζόσουν (25)πιστοποιήθηκα (24)πιστοποιήθηκε (24)πιστοποιήσαμε (16)πιστοποιήσατε (14)πιστοποιήσεις (13)πιστοποιήσετε (14)πιστοποιήσεων (16)πιστοποιήσεως (15)πιστοποιήσουν (15)πιστοποιείσαι (14)πιστοποιείστε (14)πιστοποιείται (14)πιστοποιηθείς (22)πιστοποιηθούν (23)πιστοποιημένα (16)πιστοποιημένε (16)πιστοποιημένη (16)πιστοποιημένο (16)πιστοποιητικά (15)πιστοποιητικέ (15)πιστοποιητική (15)πιστοποιητικό (15)πιστοποιούμαι (16)πιστοποιούσαν (14)πιστοποιούσες (13)πιστοποιούταν (14)πιστοποιώντας (13)πιστοχρεωθείς (31)πιστοχρεωθούν (32)πιστοχρεωμένα (25)πιστοχρεωμένε (25)πιστοχρεωμένη (25)πιστοχρεωμένο (25)πιστοχρεώθηκα (31)πιστοχρεώθηκε (31)πιστοχρεώναμε (23)πιστοχρεώνατε (21)πιστοχρεώνεις (20)πιστοχρεώνετε (21)πιστοχρεώνουν (22)πιστοχρεώσαμε (23)πιστοχρεώσατε (21)πιστοχρεώσεις (20)πιστοχρεώσετε (21)πιστοχρεώσεων (23)πιστοχρεώσεως (22)πιστοχρεώσουν (22)πιστωνόμασταν (17)πιστωνόσασταν (15)πισωγυρίζουμε (32)πισωγυρίσματα (22)πισωγυρίσουμε (23)πισωγυρισμένα (22)πισωγυρισμένε (22)πισωγυρισμένη (22)πισωγυρισμένο (22)πισωσέρνονται (16)πισωσέρνονταν (16)πισωσερνόμουν (19)πισωσερνόσουν (17)πιτσιλίζονται (24)πιτσιλίζονταν (24)πιτσιλίζοντας (23)πιτσιλίσματος (16)πιτσιλίστηκαν (16)πιτσιλίστηκες (15)πιτσιλημένους (17)πιτσιλιζόμουν (27)πιτσιλιζόσουν (25)πιτσιλιούνται (15)πιτσιλισμάτων (19)πιτσιλισμένες (16)πιτσιλισμένης (16)πιτσιλισμένοι (17)πιτσιλισμένος (16)πιτσιλισμένου (18)πιτσιλισμένων (19)πιτσιλιστείτε (15)πιτσιλιστούμε (17)πιτσιλιόμαστε (17)πλαγιοβάδισης (27)πλαγιοβάδισις (27)πλαγιοβάδισμα (30)πλαγιοδέτησης (20)πλαγιοδέτησις (20)πλαγιοδρομήσω (26)πλαγιοδρομίας (23)πλαγιοδρομίες (23)πλαγιοδρομείς (23)πλαγιοδρομιών (24)πλαγιοδρομούν (24)πλαγιοδρόμησα (24)πλαγιοδρόμησε (24)πλαγιολίσθηση (29)πλαγιοφυλάσσω (30)πλαγιοφυλακές (28)πλαγιοφυλακής (28)πλαγιοφυλακών (29)πλαγιοφύλακας (27)πλαγιοφύλαξις (35)πλαγιότιτλους (20)πλαγκτονικούς (19)πλαδαρότατους (19)πλαδαρότερους (20)πλαισιωθήκαμε (29)πλαισιωθήκατε (27)πλαισιωμένους (19)πλαισιωνόμουν (20)πλαισιωνόσουν (18)πλαισιώνονται (15)πλαισιώνονταν (15)πλαισιώνοντας (14)πλακοστρωθείς (27)πλακοστρωθούν (28)πλακοστρωμένα (21)πλακοστρωμένε (21)πλακοστρωμένη (21)πλακοστρωμένο (21)πλακοστρώθηκα (27)πλακοστρώθηκε (27)πλακοστρώματα (19)πλακοστρώναμε (19)πλακοστρώνατε (17)πλακοστρώνεις (16)πλακοστρώνετε (17)πλακοστρώνουν (18)πλακοστρώσαμε (19)πλακοστρώσατε (17)πλακοστρώσεις (16)πλακοστρώσετε (17)πλακοστρώσεων (19)πλακοστρώσεως (18)πλακοστρώσουν (18)πλακουτσομύτα (19)πλακουτσομύτη (19)πλακουτσωτούς (18)πλακωνόμασταν (20)πλακωνόσασταν (18)πλακόστρωτους (19)πλαναρόμασταν (18)πλαναρόσασταν (16)πλανευόμασταν (18)πλανευόσασταν (16)πλανητοειδείς (17)πλανητοειδούς (17)πλανιαρίζεσαι (25)πλανιαρίζεστε (25)πλανιαρίζεται (25)πλανιαρίζομαι (27)πλανιαριζόταν (25)πλανιαρόμαστε (18)πλανιαρόσαστε (16)πλανιζόμασταν (26)πλανιζόσασταν (24)πλανιόντουσαν (16)πλανταγενέτες (17)πλανταγενετών (18)πλασαρίζονται (25)πλασαρίζονταν (25)πλασαρίσματος (17)πλασαρίστηκαν (17)πλασαρίστηκες (16)πλασαριζόμουν (28)πλασαριζόσουν (26)πλασαρισμάτων (20)πλασαρισμένες (17)πλασαρισμένης (17)πλασαρισμένοι (18)πλασαρισμένος (17)πλασαρισμένου (19)πλασαρισμένων (20)πλασαριστείτε (16)πλασαριστούμε (18)πλασαρόμασταν (18)πλασαρόσασταν (16)πλασμωδιακούς (22)πλασσόντουσαν (16)πλαστικοποιεί (17)πλαστικοτήτων (18)πλαστικότητας (15)πλαστικότητες (15)πλαστογράφημα (28)πλαστογράφησα (26)πλαστογράφησε (26)πλαστογράφηση (26)πλαστογράφους (26)πλαστογραφήσω (28)πλαστογραφίας (25)πλαστογραφίες (25)πλαστογραφείς (25)πλαστογραφηθώ (35)πλαστογραφικά (27)πλαστογραφικέ (27)πλαστογραφική (27)πλαστογραφικό (27)πλαστογραφιών (26)πλαστογραφούν (26)πλαστοπροσωπώ (20)πλαστουργούσε (20)πλαταγίζοντας (26)πλαταγίσματος (19)πλαταγισμάτων (22)πλαταγισμένες (19)πλαταγισμένης (19)πλαταγισμένοι (20)πλαταγισμένος (19)πλαταγισμένου (21)πλαταγισμένων (22)πλατανόφυλλου (28)πλατανόφυλλων (29)πλατειαστικές (15)πλατειαστικής (15)πλατειαστικοί (16)πλατειαστικού (16)πλατειαστικός (15)πλατειαστικών (16)πλατσαρίσματα (18)πλατσομύτηδες (19)πλατσομύτηδων (22)πλατσουρίζαμε (28)πλατσουρίζατε (26)πλατσουρίζεις (25)πλατσουρίζετε (26)πλατσουρίζουν (27)πλατσουρίσαμε (19)πλατσουρίσατε (17)πλατσουρίσεις (16)πλατσουρίσετε (17)πλατσουρίσουν (18)πλαττόντουσαν (16)πλατυκέρατους (18)πλατυκέφαλους (26)πλατυκεφαλιών (26)πλατυμέτωπους (21)πλατυμέτωπούς (19)πλατυνόμασταν (18)πλατυνόσασταν (16)πλατυπόδαρους (21)πλατύστερνους (16)πλεγματοειδές (22)πλεγματοειδής (22)πλεγματοειδών (23)πλειοδοτήσαμε (20)πλειοδοτήσατε (18)πλειοδοτήσεις (17)πλειοδοτήσετε (18)πλειοδοτήσουν (19)πλειοδοτικούς (18)πλειοδοτούσαν (18)πλειοδοτούσες (17)πλειοδοτώντας (17)πλειονοψήφησα (31)πλειονοψήφησε (31)πλειονοψηφήσω (33)πλειονοψηφίας (30)πλειονοψηφίες (30)πλειονοψηφείς (30)πλειονοψηφιών (31)πλειονοψηφούν (31)πλειοψηφήσαμε (33)πλειοψηφήσατε (31)πλειοψηφήσεις (30)πλειοψηφήσετε (31)πλειοψηφήσουν (32)πλειοψηφικούς (31)πλειοψηφούσαν (31)πλειοψηφούσες (30)πλειοψηφώντας (30)πλειστηρίασης (15)πλειστηρίασις (15)πλειστηριάσει (16)πλειστηριασμέ (18)πλειστηριασμό (18)πλεκτομηχανές (24)πλεονασματικά (18)πλεονασματικέ (18)πλεονασματική (18)πλεονασματικό (18)πλεοναστικούς (15)πλεονεκτήματά (17)πλεονεκτήματα (18)πλεονεκτήσαμε (18)πλεονεκτήσατε (16)πλεονεκτήσεις (15)πλεονεκτήσετε (16)πλεονεκτήσουν (17)πλεονεκτικούς (16)πλεονεκτούσαν (16)πλεονεκτούσες (15)πλεονεκτώντας (15)πλερωνόμασταν (20)πλερωνόσασταν (18)πλευριζόμαστε (28)πλευριζόσαστε (26)πλευρισμένους (19)πλευριστήκαμε (20)πλευριστήκατε (18)πλευριτωθείτε (28)πλευριτωθούμε (30)πλευριτωμένες (20)πλευριτωμένης (20)πλευριτωμένοι (21)πλευριτωμένος (20)πλευριτωμένου (22)πλευριτωμένων (23)πλευριτωνόταν (19)πλευριτώθηκαν (27)πλευριτώθηκες (26)πλευριτώνεσαι (17)πλευριτώνεστε (17)πλευριτώνεται (17)πλευριτώνομαι (19)πλευριτώνουμε (20)πλευριτώσουμε (20)πλευροκοπήσει (19)πλευροκοπήσου (20)πλευροκοπήστε (19)πλευροκοπηθεί (28)πλευροκοπικές (19)πλευροκοπικής (19)πλευροκοπικοί (20)πλευροκοπικού (20)πλευροκοπικός (19)πλευροκοπικών (20)πλευροκοπούμε (21)πλευροκοπούσα (19)πλευροκοπούσε (19)πλευροκόπησαν (19)πλευροκόπησες (18)πλευροκόπησης (18)πλευροκόπησις (18)πληγιαζόμαστε (29)πληγιαζόσαστε (27)πληγωνόμασταν (22)πληγωνόσασταν (20)πληθοπαραγωγή (34)πληθυνόμασταν (27)πληθυνόσασταν (25)πληθυσμιακούς (27)πληθωρικότητα (28)πληθωριστικές (27)πληθωριστικής (27)πληθωριστικοί (28)πληθωριστικού (28)πληθωριστικός (27)πληθωριστικών (28)πληκτικότατες (16)πληκτικότατης (16)πληκτικότατοι (17)πληκτικότατος (16)πληκτικότατου (18)πληκτικότατων (19)πληκτικότερες (17)πληκτικότερης (17)πληκτικότεροι (18)πληκτικότερος (17)πληκτικότερου (19)πληκτικότερων (20)πληκτρολογήσω (24)πληκτρολογίου (23)πληκτρολογίων (24)πληκτρολογείς (21)πληκτρολογηθώ (31)πληκτρολογούν (22)πληκτρολόγησα (22)πληκτρολόγησε (22)πληκτρολόγηση (22)πληκτρολόγιον (22)πληκτροφόρους (25)πλημμελήματος (22)πλημμελημάτων (25)πλημμυρίζεσαι (30)πλημμυρίζεστε (30)πλημμυρίζεται (30)πλημμυρίζομαι (32)πλημμυρίζουμε (33)πλημμυρίσματα (23)πλημμυρίσουμε (24)πλημμυρίστηκα (22)πλημμυρίστηκε (22)πλημμυριζόταν (30)πλημμυρισμένα (23)πλημμυρισμένε (23)πλημμυρισμένη (23)πλημμυρισμένο (23)πλημμυριστείς (20)πλημμυριστούν (21)πλημμυροπαθές (30)πλημμυροπαθής (30)πλημμυροπαθών (31)πληρεξουσίους (26)πληρεξούσιους (25)πληρεξούσιούς (23)πληροφορήθηκα (34)πληροφορήθηκε (34)πληροφορήσαμε (26)πληροφορήσανε (24)πληροφορήσατε (24)πληροφορήσεις (23)πληροφορήσετε (24)πληροφορήσεων (26)πληροφορήσεως (25)πληροφορήσομε (26)πληροφορήσουν (25)πληροφορείσαι (24)πληροφορείστε (24)πληροφορείται (24)πληροφορηθείς (32)πληροφορηθούν (33)πληροφορημένα (26)πληροφορημένε (26)πληροφορημένη (26)πληροφορημένο (26)πληροφοριακές (24)πληροφοριακής (24)πληροφοριακοί (25)πληροφοριακού (25)πληροφοριακός (24)πληροφοριακών (25)πληροφορικούς (24)πληροφορούμαι (26)πληροφορούντο (24)πληροφορούσαν (24)πληροφορούσες (23)πληροφορούταν (24)πληροφορώντας (23)πληρωνόμασταν (20)πληρωνόσασταν (18)πλησιέστερους (16)πλησιαζόμαστε (26)πλησιαζόσαστε (24)πληττόντουσαν (16)πλιατσικολογώ (21)πλιατσικολόγα (21)πλιατσικολόγε (21)πλιατσικολόγο (21)πλινθοποίησις (24)πλινθοποιείον (25)πλινθοποιείων (27)πλινθόκτιστες (24)πλινθόκτιστης (24)πλινθόκτιστοι (25)πλινθόκτιστος (24)πλινθόκτιστου (26)πλινθόκτιστων (27)πλισαρίσματος (17)πλισαρισμάτων (20)πλοηγούμασταν (20)πλοηγούσασταν (18)πλοιοκτήτριας (16)πλοιοκτήτριες (16)πλοιοκτητριών (17)πλουμιζόμαστε (29)πλουμιζόσαστε (27)πλουμισμένους (20)πλουμιστήκαμε (21)πλουμιστήκατε (19)πλουραλισμούς (20)πλουραλιστικά (20)πλουραλιστικέ (20)πλουραλιστική (20)πλουραλιστικό (20)πλουσιοπάροχα (25)πλουσιοπάροχε (25)πλουσιοπάροχη (25)πλουσιοπάροχο (25)πλουσιότερους (17)πλουτιζόμαστε (27)πλουτιζόσαστε (25)πλουτισμένους (18)πλουτιστήκαμε (19)πλουτιστήκατε (17)πλουτοκρατίας (17)πλουτοκρατίες (17)πλουτοκρατικά (19)πλουτοκρατικέ (19)πλουτοκρατική (19)πλουτοκρατικό (19)πλουτοκρατιών (18)πλουτολογικές (21)πλουτολογικής (21)πλουτολογικοί (22)πλουτολογικού (22)πλουτολογικός (21)πλουτολογικών (22)πλουτωνισμούς (19)πνευματίστρια (17)πνευματικότης (16)πνευματισμούς (17)πνευματιστικά (17)πνευματιστικέ (17)πνευματιστική (17)πνευματιστικό (17)πνευματολογία (21)πνευμοθωράκων (31)πνευμοθώρακας (26)πνευμοθώρακες (26)πνευμοκονίαση (17)πνευμονογράφε (27)πνευμονογράφο (27)πνευμονολογία (21)πνευμονολόγοι (21)πνευμονολόγος (20)πνευμονολόγου (22)πνευμονολόγων (23)πνευμονόκοκκε (19)πνευμονόκοκκο (19)ποδαρόδρομους (23)ποδηγετήσουμε (22)ποδηγετούσαμε (21)ποδηγετούσατε (19)ποδηλατήσουμε (21)ποδηλατοδρόμε (24)ποδηλατοδρόμο (24)ποδηλατούσαμε (20)ποδηλατούσατε (18)ποδοβολήματος (26)ποδοβολημάτων (29)ποδοκροτήματα (20)ποδοκροτήσαμε (20)ποδοκροτήσατε (18)ποδοκροτήσεις (17)ποδοκροτήσετε (18)ποδοκροτήσουν (19)ποδοκροτούσαν (18)ποδοκροτούσες (17)ποδοκροτώντας (17)ποδοκυλήματος (21)ποδοκυλίσματα (22)ποδοκυλημάτων (24)ποδοπατήθηκαν (27)ποδοπατήθηκες (26)ποδοπατήματος (18)ποδοπατήσουμε (20)ποδοπατηθείτε (26)ποδοπατηθούμε (28)ποδοπατημάτων (21)ποδοπατημένες (18)ποδοπατημένης (18)ποδοπατημένοι (19)ποδοπατημένος (18)ποδοπατημένου (20)ποδοπατημένων (21)ποδοπατιόμουν (20)ποδοπατιόνταν (17)ποδοπατιόσουν (18)ποδοπατούσαμε (19)ποδοπατούσατε (17)ποδοσφαιρικές (24)ποδοσφαιρικής (24)ποδοσφαιρικοί (25)ποδοσφαιρικού (25)ποδοσφαιρικός (24)ποδοσφαιρικών (25)ποδοσφαιριστή (24)ποζαρισμένους (25)ποζιτιβισμούς (30)ποθοπλάνταγμα (30)ποθοπλάνταχτα (32)ποθοπλάνταχτε (32)ποθοπλάνταχτη (32)ποθοπλάνταχτο (32)ποιητικοτήτων (16)ποιητικότατες (13)ποιητικότατης (13)ποιητικότατοι (14)ποιητικότατος (13)ποιητικότατου (15)ποιητικότατων (16)ποιητικότερες (14)ποιητικότερης (14)ποιητικότεροι (15)ποιητικότερος (14)ποιητικότερου (16)ποιητικότερων (17)ποιητικότητας (13)ποιητικότητες (13)ποικιλλόμαστε (20)ποικιλλόσαστε (18)ποικιλομορφία (26)ποικιλοσχήμως (26)ποικιλοτρόπως (19)ποικιλοχρωμία (28)ποικιλόγραμμα (24)ποικιλόγραμμε (24)ποικιλόγραμμη (24)ποικιλόγραμμο (24)ποικιλόθερμες (27)ποικιλόθερμης (27)ποικιλόθερμοι (28)ποικιλόθερμος (27)ποικιλόθερμου (29)ποικιλόθερμων (30)ποικιλόμορφες (25)ποικιλόμορφης (25)ποικιλόμορφοι (26)ποικιλόμορφος (25)ποικιλόμορφου (27)ποικιλόμορφων (28)ποικιλόσχημες (24)ποικιλόσχημης (24)ποικιλόσχημοι (25)ποικιλόσχημος (24)ποικιλόσχημου (26)ποικιλόσχημων (27)ποικιλότροπες (17)ποικιλότροπης (17)ποικιλότροποι (18)ποικιλότροπος (17)ποικιλότροπου (19)ποικιλότροπων (20)ποικιλόχρωμες (27)ποικιλόχρωμης (27)ποικιλόχρωμοι (28)ποικιλόχρωμος (27)ποικιλόχρωμου (29)ποικιλόχρωμων (30)ποικιλώνυμους (19)ποιμαντορικές (16)ποιμαντορικής (16)ποιμαντορικοί (17)ποιμαντορικού (17)ποιμαντορικός (16)ποιμαντορικών (17)ποιμαντορικώς (16)ποιμενάρχησαν (23)ποιμενάρχησες (22)ποιμεναρχήσει (23)ποιμεναρχήστε (23)ποιμεναρχείτε (23)ποιμεναρχούμε (25)ποιμεναρχούσα (23)ποιμεναρχούσε (23)ποιμνιοστάσια (15)ποιμνιοστάσιο (15)ποιμνιοστάσιό (14)ποιμνιοτρόφος (22)ποινικολογίας (18)ποινικολογίες (18)ποινικολογιών (19)ποινικολόγους (19)ποινικοποίηση (15)ποιοτικότατες (13)ποιοτικότατης (13)ποιοτικότατοι (14)ποιοτικότατος (13)ποιοτικότατου (15)ποιοτικότατων (16)ποιοτικότερες (14)ποιοτικότερης (14)ποιοτικότεροι (15)ποιοτικότερος (14)ποιοτικότερου (16)ποιοτικότερων (17)πολεμιστήριας (17)πολεμιστήριες (17)πολεμιστήριοι (18)πολεμιστήριον (18)πολεμιστήριος (17)πολεμιστήριου (19)πολεμιστήριων (20)πολεμιόμασταν (19)πολεμιόσασταν (17)πολεμοκάπηλες (20)πολεμοκάπηλης (20)πολεμοκάπηλοι (21)πολεμοκάπηλος (20)πολεμοκάπηλου (22)πολεμοκάπηλων (23)πολεμοκαπήλου (22)πολεμοκαπήλων (23)πολεοδομήσεις (19)πολεοδομήσεων (22)πολεοδομήσεως (21)πολεοδομικούς (20)πολεομορφικές (25)πολεομορφικής (25)πολεομορφικοί (26)πολεομορφικού (26)πολεομορφικός (25)πολεομορφικών (26)πολιορκήθηκαν (27)πολιορκήθηκες (26)πολιορκήσουμε (20)πολιορκήσουνε (18)πολιορκηθείτε (26)πολιορκηθούμε (28)πολιορκημένες (18)πολιορκημένης (18)πολιορκημένοι (19)πολιορκημένος (18)πολιορκημένου (20)πολιορκημένων (21)πολιορκητικές (17)πολιορκητικής (17)πολιορκητικοί (18)πολιορκητικού (18)πολιορκητικός (17)πολιορκητικών (18)πολιορκούνται (17)πολιορκούνταν (17)πολιορκούσαμε (19)πολιορκούσανε (17)πολιορκούσατε (17)πολιορκούσουν (18)πολιτειολογία (20)πολιτευόμαστε (18)πολιτευόμενος (17)πολιτευόσαστε (16)πολιτικολογία (21)πολιτικολογεί (21)πολιτικολόγος (20)πολιτικομανές (17)πολιτικομανής (17)πολιτικομανία (18)πολιτικομανών (18)πολιτικοποιεί (17)πολιτισμένους (17)πολιτισμικούς (17)πολιτιστικούς (15)πολιτογράφησή (25)πολιτογράφησα (26)πολιτογράφησε (26)πολιτογράφηση (26)πολιτογραφήσω (28)πολιτογραφείς (25)πολιτογραφούν (26)πολιτοφυλάκων (28)πολιτοφυλακές (25)πολιτοφυλακής (25)πολιτοφυλακών (26)πολιτοφύλακας (24)πολιτοφύλακες (24)πολλαπλάσιους (20)πολλαπλασίαζα (29)πολλαπλασίαζε (29)πολλαπλασίασα (20)πολλαπλασίασε (20)πολλαπλασιάζω (31)πολλαπλασιάσω (22)πολλαπλοτήτων (22)πολλαπλότερες (20)πολλαπλότερης (20)πολλαπλότεροι (21)πολλαπλότερος (20)πολλαπλότερου (22)πολλαπλότερων (23)πολλαπλότητές (18)πολλαπλότητας (19)πολλαπλότητες (19)πολλοστημόρια (20)πολλοστημόριο (20)πολτοποιήθηκα (26)πολτοποιήθηκε (26)πολτοποιήσαμε (18)πολτοποιήσατε (16)πολτοποιήσεις (15)πολτοποιήσετε (16)πολτοποιήσεων (18)πολτοποιήσεως (17)πολτοποιήσουν (17)πολτοποιείσαι (16)πολτοποιείστε (16)πολτοποιείται (16)πολτοποιηθείς (24)πολτοποιηθούν (25)πολτοποιημένα (18)πολτοποιημένε (18)πολτοποιημένη (18)πολτοποιημένο (18)πολτοποιούμαι (18)πολτοποιούσαν (16)πολτοποιούσες (15)πολτοποιούταν (16)πολτοποιώντας (15)πολυάγκιστρον (21)πολυάνθρωπους (29)πολυαίμακτους (19)πολυαγάπητους (20)πολυαγαπάγαμε (25)πολυαγαπάγατε (23)πολυαγαπήθηκα (30)πολυαγαπήθηκε (30)πολυαγαπήσαμε (22)πολυαγαπήσατε (20)πολυαγαπήσεις (19)πολυαγαπήσετε (20)πολυαγαπήσουν (21)πολυαγαπηθείς (28)πολυαγαπηθούν (29)πολυαγαπημένα (22)πολυαγαπημένε (22)πολυαγαπημένη (22)πολυαγαπημένο (22)πολυαγαπιέμαι (22)πολυαγαπιέσαι (20)πολυαγαπιέστε (20)πολυαγαπιέται (20)πολυαγαπιόταν (20)πολυαγαπούσαν (20)πολυαγαπούσες (19)πολυαγαπώντας (19)πολυαιθυλένια (28)πολυαιθυλένιο (28)πολυακουγόταν (21)πολυακουόμουν (21)πολυακουόσουν (19)πολυακούγεσαι (20)πολυακούγεστε (20)πολυακούγεται (20)πολυακούγομαι (22)πολυακούονται (17)πολυακούονταν (17)πολυανδρικούς (20)πολυανθρωπίας (28)πολυανθρωπίες (28)πολυανθρωπιών (29)πολυαρθρίτιδα (30)πολυβιάζονται (32)πολυβιάζονταν (32)πολυβιαζόμουν (35)πολυβιαζόσουν (33)πολυβλέπονται (26)πολυβλέπονταν (26)πολυβλεπόμουν (29)πολυβλεπόσουν (27)πολυβολήσουμε (28)πολυβολαρχίας (32)πολυβολαρχίες (32)πολυβολαρχιών (33)πολυβολισμούς (26)πολυβολούσαμε (27)πολυβολούσατε (25)πολυβρέχονται (31)πολυβρέχονταν (31)πολυβρίσκεσαι (25)πολυβρίσκεστε (25)πολυβρίσκεται (25)πολυβρίσκομαι (27)πολυβρεχόμουν (34)πολυβρεχόσουν (32)πολυβρισκόταν (25)πολυγλωσσικές (23)πολυγλωσσικής (23)πολυγλωσσικού (24)πολυγράμματες (23)πολυγράμματης (23)πολυγράμματοι (24)πολυγράμματος (23)πολυγράμματου (25)πολυγράμματων (26)πολυγράφονται (27)πολυγράφονταν (27)πολυγραφήθηκα (37)πολυγραφήθηκε (37)πολυγραφήσαμε (29)πολυγραφήσατε (27)πολυγραφήσεις (26)πολυγραφήσετε (27)πολυγραφήσεων (29)πολυγραφήσεως (28)πολυγραφήσουν (28)πολυγραφείσαι (27)πολυγραφείστε (27)πολυγραφείται (27)πολυγραφηθείς (35)πολυγραφηθούν (36)πολυγραφημένα (29)πολυγραφημένε (29)πολυγραφημένη (29)πολυγραφημένο (29)πολυγραφικούς (27)πολυγραφούμαι (29)πολυγραφούσαν (27)πολυγραφούσες (26)πολυγραφούταν (27)πολυγραφόμουν (30)πολυγραφόσουν (28)πολυγραφότατο (27)πολυγραφώντας (26)πολυγυρίζεσαι (30)πολυγυρίζεστε (30)πολυγυρίζεται (30)πολυγυρίζομαι (32)πολυγυριζόταν (30)πολυδάκρυτους (22)πολυδάκτυλους (23)πολυδαίδαλους (24)πολυδακτυλίας (22)πολυδακτυλίες (22)πολυδακτυλιών (23)πολυδιάσπασης (19)πολυδιάστατες (18)πολυδιάστατης (18)πολυδιάστατοι (19)πολυδιάστατος (18)πολυδιάστατου (20)πολυδιάστατων (21)πολυδιεργασία (23)πολυδινόμαστε (21)πολυδινόσαστε (19)πολυδοξάζεσαι (37)πολυδοξάζεστε (37)πολυδοξάζεται (37)πολυδοξάζομαι (39)πολυδοξαζόταν (37)πολυδόξαστους (28)πολυερχόμαστε (26)πολυερχόσαστε (24)πολυεστερικών (18)πολυεύσπλαχνα (26)πολυεύσπλαχνε (26)πολυεύσπλαχνη (26)πολυεύσπλαχνο (26)πολυζήλευτους (28)πολυζηλεμένες (28)πολυζηλεμένης (28)πολυζηλεμένοι (29)πολυζηλεμένος (28)πολυζηλεμένου (30)πολυζηλεμένων (31)πολυθέλγητρες (30)πολυθέλγητρης (30)πολυθέλγητροι (31)πολυθέλγητρος (30)πολυθέλγητρου (32)πολυθέλγητρων (33)πολυθεΐστριας (25)πολυθεΐστριες (25)πολυθεσίτισσα (25)πολυθεϊστικές (24)πολυθεϊστικής (24)πολυθεϊστικοί (25)πολυθεϊστικού (25)πολυθεϊστικός (24)πολυθεϊστικών (25)πολυθεϊστριών (25)πολυθρήνητους (26)πολυθρύλητους (28)πολυκαθόμαστε (28)πολυκαθόσαστε (26)πολυκαιρίζαμε (29)πολυκαιρίζατε (27)πολυκαιρίζεις (26)πολυκαιρίζετε (27)πολυκαιρίζουν (28)πολυκαιρίσαμε (20)πολυκαιρίσατε (18)πολυκαιρίσεις (17)πολυκαιρίσετε (18)πολυκαιρίσουν (19)πολυκαιρίτικα (19)πολυκαιρίτικε (19)πολυκαιρίτικη (19)πολυκαιρίτικο (19)πολυκαιρινούς (17)πολυκατάλαβαν (26)πολυκατάρατες (17)πολυκατάρατης (17)πολυκατάρατοι (18)πολυκατάρατος (17)πολυκατάρατου (19)πολυκατάρατων (20)πολυκατάστημα (19)πολυκατοικίας (17)πολυκατοικίες (17)πολυκατοικιών (18)πολυκλαίγεσαι (22)πολυκλαίγεστε (22)πολυκλαίγεται (22)πολυκλαίγομαι (24)πολυκλαδικούς (22)πολυκλαιγόταν (22)πολυκοβόμαστε (26)πολυκοβόσαστε (24)πολυκομματικά (22)πολυκομματικέ (22)πολυκομματική (22)πολυκομματικό (22)πολυκύμαντους (19)πολυκύτταρους (18)πολυλεγόμαστε (23)πολυλεγόσαστε (21)πολυλογήσουμε (24)πολυλογούσαμε (23)πολυλογούσατε (21)πολυμέριμνους (21)πολυμαθέστατα (27)πολυμαθέστατε (27)πολυμαθέστατη (27)πολυμαθέστατο (27)πολυμαθέστερα (28)πολυμαθέστερε (28)πολυμαθέστερη (28)πολυμαθέστερο (28)πολυμελέστερη (21)πολυμερίζεσαι (28)πολυμερίζεστε (28)πολυμερίζεται (28)πολυμερίζομαι (30)πολυμεριζόταν (28)πολυμερισμούς (20)πολυμετοχικές (25)πολυμετοχικής (25)πολυμετοχικοί (26)πολυμετοχικού (26)πολυμετοχικός (25)πολυμετοχικών (26)πολυμηνόρροια (20)πολυμιλήσουμε (23)πολυμιλούσαμε (22)πολυμιλούσατε (20)πολυμορφισμοί (28)πολυμορφισμού (28)πολυμορφισμός (27)πολυμορφισμών (28)πολυνευρίτιδα (21)πολυνοιάζεσαι (25)πολυνοιάζεστε (25)πολυνοιάζεται (25)πολυνοιάζομαι (27)πολυνοιαζόταν (25)πολυντρέπεσαι (18)πολυντρέπεστε (18)πολυντρέπεται (18)πολυντρέπομαι (20)πολυντρεπόταν (18)πολυξάκουστος (26)πολυξοδευόταν (29)πολυξοδεύεσαι (28)πολυξοδεύεστε (28)πολυξοδεύεται (28)πολυξοδεύομαι (30)πολυπινόμαστε (19)πολυπινόσαστε (17)πολυπιστεύουν (18)πολυπλάνητους (19)πολυπλοκότερα (21)πολυπλοκότερη (21)πολυπλοκότερο (21)πολυπλοκότητά (19)πολυπλοκότητα (20)πολυπλόκαμους (22)πολυποίκιλους (20)πολυπράγμονες (22)πολυπραγμονεί (23)πολυπραγμόνων (25)πολυπροσωπίας (20)πολυπροσωπίες (20)πολυπροσωπιών (21)πολυπρόσωπους (21)πολυραβόμαστε (26)πολυραβόσαστε (24)πολυσήμαντους (18)πολυσακχαρίτη (25)πολυσηκωνόταν (19)πολυσηκώνεσαι (17)πολυσηκώνεστε (17)πολυσηκώνεται (17)πολυσηκώνομαι (19)πολυσκέπτεσαι (18)πολυσκέπτεστε (18)πολυσκέπτεται (18)πολυσκέπτομαι (20)πολυσκέφτεσαι (24)πολυσκέφτεστε (24)πολυσκέφτεται (24)πολυσκέφτομαι (26)πολυσκεπτόταν (18)πολυσκεφτόταν (24)πολυστέκονται (17)πολυστέκονταν (17)πολυστένακτος (16)πολυστεκόμουν (20)πολυστεκόσουν (18)πολυσύλλαβους (27)πολυσύνδετους (19)πολυσύνθετους (25)πολυσύχναστες (22)πολυσύχναστης (22)πολυσύχναστοι (23)πολυσύχναστος (22)πολυσύχναστου (24)πολυσύχναστων (25)πολυτάλαντους (18)πολυτελέστατα (18)πολυτελέστατε (18)πολυτελέστατη (18)πολυτελέστατο (18)πολυτελέστερα (19)πολυτελέστερε (19)πολυτελέστερη (19)πολυτελέστερο (19)πολυτεχνικούς (23)πολυτεχνισμός (24)πολυτιμότερος (18)πολυτιμότερου (20)πολυτρωγόμουν (25)πολυτρωγόσουν (23)πολυτρώγονται (20)πολυτρώγονταν (20)πολυφάνταστες (22)πολυφάνταστης (22)πολυφάνταστοι (23)πολυφάνταστος (22)πολυφάνταστου (24)πολυφάνταστων (25)πολυφαίνονται (23)πολυφαίνονταν (23)πολυφαινόμουν (26)πολυφαινόσουν (24)πολυφαρμακίας (26)πολυφαρμακίες (26)πολυφαρμακιών (27)πολυφυλετικές (26)πολυφυλετικής (26)πολυφυλετικοί (27)πολυφυλετικού (27)πολυφυλετικός (26)πολυφυλετικών (27)πολυφωσφορικά (34)πολυχλωριούχο (35)πολυχορευόταν (25)πολυχορεύεσαι (24)πολυχορεύεστε (24)πολυχορεύεται (24)πολυχορεύομαι (26)πολυχρήματους (26)πολυχρηστικών (25)πολυχρονίζαμε (35)πολυχρονίζατε (33)πολυχρονίζεις (32)πολυχρονίζετε (33)πολυχρονίζουν (34)πολυχρονίσαμε (26)πολυχρονίσατε (24)πολυχρονίσεις (23)πολυχρονίσετε (24)πολυχρονίσουν (25)πολυχρονεμένα (26)πολυχρονεμένε (26)πολυχρονεμένη (26)πολυχρονεμένο (26)πολυχρονισμός (25)πολυχρονιστεί (24)πολυχρονιότης (23)πολυχρωμισμός (29)πολυχωνευόταν (26)πολυχωνεύεσαι (25)πολυχωνεύεστε (25)πολυχωνεύεται (25)πολυχωνεύομαι (27)πολωνογαλλίδα (27)πολωνοεβραίος (24)πολωνοελβετός (25)πολωνόντουσαν (18)πολωσιοσκόπιο (19)πολύκλαυστους (19)πομπευόμασταν (19)πομπευόσασταν (17)πομπιαζόμαστε (27)πομπιαζόσαστε (25)πομπωδέστερες (21)πομπωδέστερης (21)πομπωδέστεροι (22)πομπωδέστερος (21)πομπωδέστερου (23)πομπωδέστερων (24)πομφολυγώδεις (30)πομφολυγώδους (31)πονηρευτήκαμε (18)πονηρευτήκατε (16)πονηρευόμαστε (17)πονηρευόσαστε (15)πονοκεφάλιασε (23)πονοκεφαλιάζω (34)πονταρίσματος (15)πονταρίστηκαν (15)πονταρίστηκες (14)πονταρισμάτων (18)πονταρισμένες (15)πονταρισμένης (15)πονταρισμένοι (16)πονταρισμένος (15)πονταρισμένου (17)πονταρισμένων (18)πονταριστείτε (14)πονταριστούμε (16)πονταρόμασταν (16)πονταρόσασταν (14)ποντιζόμασταν (24)ποντιζόσασταν (22)ποντικοκτόνος (14)ποντικοπαγίδα (21)ποντικοφάγωμα (28)ποντικοφωλιάς (24)ποντικοφωλιές (24)ποντικοφωλιών (25)ποντικότρυπας (16)ποντικότρυπες (16)ποντοπορήσαμε (17)ποντοπορήσατε (15)ποντοπορήσεις (14)ποντοπορήσετε (15)ποντοπορήσουν (16)ποντοπορούσαν (15)ποντοπορούσες (14)ποντοπορώντας (14)πορευόντουσαν (16)ποριζόντουσαν (24)πορνευόμασταν (17)πορνευόσασταν (15)πορνογραφικές (25)πορνογραφικής (25)πορνογραφικοί (26)πορνογραφικού (26)πορνογραφικός (25)πορνογραφικών (26)ποροσκοπικούς (16)πορσελάνινους (16)πορτογαλικούς (19)πορτοκαλεώνας (16)πορτοκαλεώνες (16)πορτοκαλεώνων (19)πορτοκαλόχρου (26)πορτοπαράθυρα (27)πορφυρίζονται (32)πορφυρίζονταν (32)πορφυριζόμουν (35)πορφυριζόσουν (33)πορωνόντουσαν (17)ποτενσιόμετρα (16)ποτενσιόμετρο (16)ποτιζόντουσαν (23)πουαντιλισμοί (18)πουαντιλισμού (18)πουαντιλισμός (17)πουαντιλισμών (18)πουαντιλιστής (15)πουδραρίζεσαι (28)πουδραρίζεστε (28)πουδραρίζεται (28)πουδραρίζομαι (30)πουδραρίσματα (21)πουδραρίσουμε (22)πουδραρίστηκα (20)πουδραρίστηκε (20)πουδραριζόταν (28)πουδραρισμένα (21)πουδραρισμένε (21)πουδραρισμένη (21)πουδραρισμένο (21)πουδραριστείς (18)πουδραριστούν (19)πουδραρόμαστε (21)πουδραρόσαστε (19)πουκαμισάδικα (21)πουκαμισάδικο (21)πουκαμισούδες (19)πουκαμισούδων (22)πουλιόντουσαν (17)πουντιάσματος (15)πουντιασμάτων (18)πουπουλένιους (18)πουριτανικούς (15)πουριτανισμοί (17)πουριτανισμού (17)πουριτανισμός (16)πουριτανισμών (17)πουτανίστικες (14)πουτανίστικης (14)πουτανίστικοι (15)πουτανίστικος (14)πουτανίστικου (16)πουτανίστικων (17)πουτανιάρηδες (17)πουτανιάρηδων (20)πρααινόμασταν (16)πρααινόσασταν (14)πραγματίστρια (20)πραγματευθούν (29)πραγματευμένα (22)πραγματευμένε (22)πραγματευμένη (22)πραγματευμένο (22)πραγματευτείς (19)πραγματευτούν (20)πραγματευόταν (20)πραγματεύεσαι (19)πραγματεύεστε (19)πραγματεύεται (19)πραγματεύθηκε (29)πραγματεύομαι (21)πραγματεύτηκα (20)πραγματεύτηκε (20)πραγματικότης (19)πραγματισμούς (20)πραγματιστικά (20)πραγματιστικέ (20)πραγματιστική (20)πραγματιστικό (20)πραγματολογία (24)πραγματοποιεί (20)πραγματωθείτε (30)πραγματωθούμε (32)πραγματωμένες (22)πραγματωμένης (22)πραγματωμένοι (23)πραγματωμένος (22)πραγματωμένου (24)πραγματωμένων (25)πραγματωνόταν (21)πραγματώθηκαν (29)πραγματώθηκες (28)πραγματώνεσαι (19)πραγματώνεστε (19)πραγματώνεται (19)πραγματώνομαι (21)πραγματώνουμε (22)πραγματώσουμε (22)πραιτοριανούς (14)πρακτικογράφε (27)πρακτικογράφο (27)πρακτικοτήτων (18)πρακτικότατες (15)πρακτικότατης (15)πρακτικότατοι (16)πρακτικότατος (15)πρακτικότατου (17)πρακτικότατων (18)πρακτικότερες (16)πρακτικότερης (16)πρακτικότεροι (17)πρακτικότερος (16)πρακτικότερου (18)πρακτικότερων (19)πρακτικότητας (15)πρακτικότητες (15)πρακτορευόταν (17)πρακτορεύεσαι (16)πρακτορεύεστε (16)πρακτορεύεται (16)πρακτορεύομαι (18)πρακτορεύουμε (19)πρακτορεύσαμε (18)πρακτορεύσατε (16)πρακτορεύσεις (15)πρακτορεύσετε (16)πρακτορεύσεων (18)πρακτορεύσεως (17)πρακτορεύσουν (17)πραματευτάδες (19)πραματευτάδων (22)πραξικοπήματα (27)πρασινίζονται (23)πρασινίζονταν (23)πρασινίζοντας (22)πρασινίσματος (15)πρασινιζόμουν (26)πρασινιζόσουν (24)πρασινισμάτων (18)πρασινισμένες (15)πρασινισμένης (15)πρασινισμένοι (16)πρασινισμένος (15)πρασινισμένου (17)πρασινισμένων (18)πρασινογάλαζα (28)πρασινογάλαζε (28)πρασινογάλαζη (28)πρασινογάλαζο (28)πρατηριούχους (22)πραττόντουσαν (15)πραχτορευόταν (23)πραχτορεύεσαι (22)πραχτορεύεστε (22)πραχτορεύεται (22)πραχτορεύομαι (24)πραϋνόντουσαν (14)πρεζαρίσματος (25)πρεζαρισμάτων (28)πρεσαρίσματος (16)πρεσαρίστηκαν (16)πρεσαρίστηκες (15)πρεσαρισμάτων (19)πρεσαρισμένες (16)πρεσαρισμένης (16)πρεσαρισμένοι (17)πρεσαρισμένος (16)πρεσαρισμένου (18)πρεσαρισμένων (19)πρεσαριστείτε (15)πρεσαριστούμε (17)πρεσαρόμασταν (17)πρεσαρόσασταν (15)πρεσβευτικούς (22)πρεσβευόμαστε (24)πρεσβευόσαστε (22)πρεσβυτεριανά (23)πρεσβυτεριανέ (23)πρεσβυτεριανή (23)πρεσβυτεριανό (23)πρεσβυωπικούς (25)πριγκιποπούλα (22)πριγκιπόπουλα (23)πριγκιπόπουλο (23)πριμιτιβισμοί (25)πριμιτιβισμού (25)πριμιτιβισμός (24)πριμιτιβισμών (25)πριμιτιβιστές (22)πριμιτιβιστής (22)πριμιτιβιστών (23)πριμοδοτήθηκα (29)πριμοδοτήθηκε (29)πριμοδοτήσαμε (21)πριμοδοτήσατε (19)πριμοδοτήσεις (18)πριμοδοτήσετε (19)πριμοδοτήσεων (21)πριμοδοτήσεως (20)πριμοδοτήσουν (20)πριμοδοτείσαι (19)πριμοδοτείστε (19)πριμοδοτείται (19)πριμοδοτηθείς (27)πριμοδοτηθούν (28)πριμοδοτημένα (21)πριμοδοτημένε (21)πριμοδοτημένη (21)πριμοδοτημένο (21)πριμοδοτούμαι (21)πριμοδοτούσαν (19)πριμοδοτούσες (18)πριμοδοτούταν (19)πριμοδοτώντας (18)πριναρόδεντρο (19)πριονιζόμαστε (25)πριονιζόμουνα (26)πριονιζόντανε (23)πριονιζόσαστε (23)πριονιζόσουνα (24)πριονισμένους (16)πριονιστήκαμε (17)πριονιστήκανε (15)πριονιστήκατε (15)πριονιστήριον (15)πριονιστηρίου (16)πριονιστηρίων (17)πριονοκορδέλα (21)πριονοταινίας (13)πριονοταινίες (13)πριονοταινιών (14)πρισματοειδές (18)πρισματοειδής (18)πρισματοειδών (19)προαγγέλλεσαι (24)προαγγέλλεστε (24)προαγγέλλεται (24)προαγγέλλομαι (26)προαγγέλματος (23)προαγγελλόταν (24)προαγγελμάτων (26)προαγγελτικές (22)προαγγελτικής (22)προαγγελτικοί (23)προαγγελτικού (23)προαγγελτικός (22)προαγγελτικών (23)προαγιάζονται (26)προαγιάζονταν (26)προαγιαζόμουν (29)προαγιαζόσουν (27)προαγοράζεσαι (27)προαγοράζεστε (27)προαγοράζεται (27)προαγοράζομαι (29)προαγοράζουμε (30)προαγοράσουμε (21)προαγοράστηκα (19)προαγοράστηκε (19)προαγοραζόταν (27)προαγορασμένα (20)προαγορασμένε (20)προαγορασμένη (20)προαγορασμένο (20)προαγοραστείς (17)προαγοραστούν (18)προαγωνίζεσαι (28)προαγωνίζεστε (28)προαγωνίζεται (28)προαγωνίζομαι (30)προαγωνιζόταν (28)προαγόντουσαν (18)προαιρετικούς (15)προαισθάνεσαι (23)προαισθάνεστε (23)προαισθάνεται (23)προαισθάνθηκα (33)προαισθάνομαι (25)προαισθήματος (24)προαισθανόταν (23)προαισθημάτων (27)προαλείφονται (23)προαλείφονταν (23)προαλείφτηκαν (24)προαλείφτηκες (23)προαλειμμένες (19)προαλειμμένης (19)προαλειμμένοι (20)προαλειμμένος (19)προαλειμμένου (21)προαλειμμένων (22)προαλειφτείτε (23)προαλειφτούμε (25)προαλειφόμουν (26)προαλειφόσουν (24)προανάκρουσις (16)προανάκρουσμα (19)προανήγγειλαν (22)προαναγγέλλει (24)προαναγγείλει (22)προαναγγελίας (21)προαναγγελίες (21)προαναγγελθέν (31)προαναγγελθεί (31)προαναγγελιών (22)προανακρίσεις (15)προανακρίσεων (18)προανακρίσεως (17)προανακριτικά (17)προανακριτικέ (17)προανακριτική (17)προανακριτικό (17)προαναφέρεσαι (22)προαναφέρεστε (22)προαναφέρεται (22)προαναφέρθηκα (32)προαναφέρθηκε (32)προαναφέρομαι (24)προαναφέρουμε (25)προαναφερθείς (30)προαναφερόταν (22)προαναφλέξεις (31)προαναφλέξεων (34)προαναφλέξεως (33)προαπαγόρευση (20)προαπαιτήθηκα (25)προαπαιτήθηκε (25)προαπαιτήσαμε (17)προαπαιτήσατε (15)προαπαιτήσεις (14)προαπαιτήσετε (15)προαπαιτήσουν (16)προαπαιτείσαι (15)προαπαιτείστε (15)προαπαιτείται (15)προαπαιτηθείς (23)προαπαιτηθούν (24)προαπαιτούμαι (17)προαπαιτούσαν (15)προαπαιτούσες (14)προαπαιτούταν (15)προαπαιτώντας (14)προαπαντήματα (17)προαποβιώσεως (23)προαποδείξεις (26)προαποδείξεων (29)προαποδείξεως (28)προαποφάσιζαν (31)προαποφάσιζες (30)προαποφάσισαν (22)προαποφάσισες (21)προαποφασίζει (31)προαποφασίσει (22)προαποφασίσου (23)προαποφασίστε (22)προαποφασιστώ (22)προασπίζονται (24)προασπίζονταν (24)προασπίζοντας (23)προασπίστηκαν (16)προασπίστηκες (15)προασπίστριας (15)προασπίστριες (15)προασπιζόμουν (27)προασπιζόσουν (25)προασπισμένες (16)προασπισμένης (16)προασπισμένοι (17)προασπισμένος (16)προασπισμένου (18)προασπισμένων (19)προασπιστείτε (15)προασπιστούμε (17)προασπιστριών (16)προασφαλίζαμε (34)προασφαλίζατε (32)προασφαλίζεις (31)προασφαλίζετε (32)προασφαλίζουν (33)προασφαλίσαμε (25)προασφαλίσατε (23)προασφαλίσεις (22)προασφαλίσετε (23)προασφαλίσουν (24)προασφαλιστεί (23)προαφαιρέσεις (21)προαφαιρέσεων (24)προαφαιρέσεως (23)προαφαιρούσαν (22)προαφαιρούσες (21)προαφαιρώντας (21)προαφανίζεσαι (30)προαφανίζεστε (30)προαφανίζεται (30)προαφανίζομαι (32)προαφανιζόταν (30)προβαδίζοντας (32)προβαδίσματος (25)προβαδισμάτων (28)προβαλλομένου (28)προβαλλομένων (29)προβαλλόμαστε (27)προβαλλόμενες (26)προβαλλόμενης (26)προβαλλόμενοι (27)προβαλλόμενος (26)προβαλλόμενου (28)προβαλλόμενων (29)προβαλλόμουνα (28)προβαλλόσαστε (25)προβαλλόσουνα (26)προβαρίσματος (23)προβαρισμάτων (26)προβαρισμένες (23)προβαρισμένης (23)προβαρισμένοι (24)προβαρισμένος (23)προβαρισμένου (25)προβαρισμένων (26)προβαρόμασταν (24)προβαρόσασταν (22)προβατέμπορος (24)προβατοκάμηλο (26)προβατοτροφία (29)προβεβλημένες (31)προβεβλημένοι (32)προβεβλημένος (31)προβεβλημένου (33)προβεβλημένων (34)προβηγκιανούς (24)προβιβάζονται (37)προβιβάζονταν (37)προβιβάζοντας (36)προβιβάστηκαν (29)προβιβάστηκες (28)προβιβαζόμουν (40)προβιβαζόσουν (38)προβιβασμένες (29)προβιβασμένης (29)προβιβασμένοι (30)προβιβασμένος (29)προβιβασμένου (31)προβιβασμένων (32)προβιβαστείτε (28)προβιβαστικές (28)προβιβαστικής (28)προβιβαστικοί (29)προβιβαστικού (29)προβιβαστικός (28)προβιβαστικών (29)προβιβαστούμε (30)προβλεπομένης (25)προβλεπομένου (27)προβλεπομένων (28)προβλεπτικούς (24)προβλεπόμαστε (26)προβλεπόμενες (25)προβλεπόμενης (25)προβλεπόμενοι (26)προβλεπόμενος (25)προβλεπόμενου (27)προβλεπόμενων (28)προβλεπόσαστε (24)προβλεφθέντος (38)προβλεφθέντων (41)προβλεφθήκαμε (42)προβλεφθήκατε (40)προβλεφθείσας (38)προβλεφθεισών (39)προβλημάτιζαν (34)προβλημάτιζες (33)προβλημάτισαν (25)προβλημάτισες (24)προβληματάκια (26)προβληματίζει (34)προβληματίσει (25)προβληματίσου (26)προβληματίστε (25)προβληματικές (25)προβληματικής (25)προβληματικοί (26)προβληματικού (26)προβληματικός (25)προβληματικών (26)προβληματισμέ (27)προβληματισμό (27)προβληματιστώ (25)προβοδίζονται (33)προβοδίζονταν (33)προβοδίζοντας (32)προβοδίσματος (25)προβοδιζόμουν (36)προβοδιζόσουν (34)προβοδισμάτων (28)προβοδισμένες (25)προβοδισμένης (25)προβοδισμένοι (26)προβοδισμένος (25)προβοδισμένου (27)προβοδισμένων (28)προβοδωνόμουν (29)προβοδωνόσουν (27)προβοδώνονται (24)προβοδώνονταν (24)προβοκάρονται (23)προβοκάρονταν (23)προβοκάροντας (22)προβοκαρόμουν (26)προβοκαρόσουν (24)προβοκατόρικα (24)προβοκατόρικε (24)προβοκατόρικη (24)προβοκατόρικο (24)προβοσκιδωτών (27)προβουλεύματα (26)προγενέστερες (17)προγενέστερης (17)προγενέστεροι (18)προγενέστερος (17)προγενέστερου (19)προγενέστερων (20)προγενέστερός (16)προγενεστέρας (17)προγενεστέρου (19)προγενεστέρων (20)προγεννητικές (17)προγεννητικής (17)προγεννητικοί (18)προγεννητικού (18)προγεννητικός (17)προγεννητικών (18)προγεστερονών (18)προγεστερόνες (17)προγεστερόνης (17)προγευμάτιζαν (29)προγευμάτιζες (28)προγευμάτισαν (20)προγευμάτισες (19)προγευματίζει (29)προγευματίσει (20)προγευματίστε (20)προγευόμασταν (20)προγευόσασταν (18)προγεφυρώματα (28)προγναθισμούς (27)προγνωστικούς (19)προγονοπληξία (29)προγονόπληκτα (21)προγονόπληκτε (21)προγονόπληκτη (21)προγονόπληκτο (21)προγραμμάτιζα (31)προγραμμάτιζε (31)προγραμμάτισα (22)προγραμμάτισε (22)προγραμματίζω (33)προγραμματίσω (24)προγραμματικά (23)προγραμματικέ (23)προγραμματική (23)προγραμματικό (23)προγραφόμαστε (27)προγραφόσαστε (25)προγυμνάζεσαι (29)προγυμνάζεστε (29)προγυμνάζεται (29)προγυμνάζομαι (31)προγυμνάζουμε (32)προγυμνάσματα (22)προγυμνάσουμε (23)προγυμνάστηκα (21)προγυμνάστηκε (21)προγυμνάστρια (21)προγυμναζόταν (29)προγυμνασμένα (22)προγυμνασμένε (22)προγυμνασμένη (22)προγυμνασμένο (22)προγυμναστείς (19)προγυμναστούν (20)προδημοσίευση (20)προδιαγράφουν (29)προδιαγράψουν (31)προδιαγραφούν (28)προδιαθέτεσαι (26)προδιαθέτεστε (26)προδιαθέτεται (26)προδιαθέτομαι (28)προδιαθετόταν (26)προδιατίθεμαι (28)προδιδόμασταν (22)προδιδόσασταν (20)προδικάζονται (27)προδικάζονταν (27)προδικάζοντας (26)προδικάστηκαν (19)προδικάστηκες (18)προδικαζόμουν (30)προδικαζόσουν (28)προδικασμένες (19)προδικασμένης (19)προδικασμένοι (20)προδικασμένος (19)προδικασμένου (21)προδικασμένων (22)προδικαστείτε (18)προδικαστικές (18)προδικαστικής (18)προδικαστικοί (19)προδικαστικού (19)προδικαστικός (18)προδικαστικών (19)προδικαστούμε (20)προδινόμασταν (19)προδινόσασταν (17)προδυναστικές (18)προδυναστικής (18)προδυναστικοί (19)προδυναστικού (19)προδυναστικός (18)προδυναστικών (19)προεγγράφεσαι (28)προεγγράφεστε (28)προεγγράφεται (28)προεγγράφομαι (30)προεγγραφόταν (28)προεγκρίνεσαι (19)προεγκρίνεστε (19)προεγκρίνεται (19)προεγκρίνομαι (21)προεγκρινόταν (19)προεδρευομένη (21)προεδρευόμενη (21)προεδρευόμενο (21)προεδρευόμουν (22)προεδρευόσουν (20)προεδρεύονται (18)προεδρεύονταν (18)προεδρεύοντας (17)προεδρεύοντος (17)προεδρεύουσας (18)προεδρεύσουμε (21)προειδοποίησή (17)προειδοποίησα (18)προειδοποίησε (18)προειδοποίηση (18)προειδοποιήσω (20)προειδοποιείς (17)προειδοποιηθώ (27)προειδοποιούν (18)προεικάζονται (24)προεικάζονταν (24)προεικάζοντας (23)προεικαζόμουν (27)προεικαζόσουν (25)προεικονίζαμε (26)προεικονίζατε (24)προεικονίζεις (23)προεικονίζετε (24)προεικονίζουν (25)προεικονίσαμε (17)προεικονίσατε (15)προεικονίσεις (14)προεικονίσετε (15)προεικονίσεων (17)προεικονίσεως (16)προεικονίσουν (16)προεικονιστεί (15)προειλημμένες (19)προειλημμένων (22)προεισάγονται (17)προεισάγονταν (17)προεισέπραττε (16)προεισαγωγικά (23)προεισαγωγικέ (23)προεισαγωγική (23)προεισαγωγικό (23)προεισαγόμουν (20)προεισαγόσουν (18)προεισπράξεις (24)προεισπράξεων (27)προεισπράξεως (26)προεισπράξουν (26)προεισπράττει (16)προεισφέρεσαι (22)προεισφέρεστε (22)προεισφέρεται (22)προεισφέρομαι (24)προεισφερόταν (22)προεκβάλλεσαι (26)προεκβάλλεστε (26)προεκβάλλεται (26)προεκβάλλομαι (28)προεκβαλλόταν (26)προεκδίδονται (21)προεκδίδονταν (21)προεκδιδόμουν (24)προεκδιδόσουν (22)προεκθέτονται (24)προεκθέτονταν (24)προεκθετόμουν (27)προεκθετόσουν (25)προεκλέγονται (20)προεκλέγονταν (20)προεκλεγόμουν (23)προεκλεγόσουν (21)προεκλογικούς (20)προεκταθήκανε (25)προεκτείνεσαι (15)προεκτείνεστε (15)προεκτείνεται (15)προεκτείνομαι (17)προεκτείνουμε (18)προεκτεινόταν (15)προεκτυπώσεις (16)προελέγχονται (26)προελέγχονταν (26)προελεγχόμουν (29)προελεγχόσουν (27)προελληνικούς (18)προεμβάζονται (32)προεμβάζονταν (32)προεμβάζοντας (31)προεμβάσματος (24)προεμβάστηκαν (24)προεμβάστηκες (23)προεμβαζόμουν (35)προεμβαζόσουν (33)προεμβασμάτων (27)προεμβασμένες (24)προεμβασμένης (24)προεμβασμένοι (25)προεμβασμένος (24)προεμβασμένου (26)προεμβασμένων (27)προεμβαστείτε (23)προεμβαστούμε (25)προεμπειρικές (18)προεμπειρικής (18)προεμπειρικοί (19)προεμπειρικού (19)προεμπειρικός (18)προεμπειρικών (19)προεντείνεσαι (14)προεντείνεστε (14)προεντείνεται (14)προεντείνομαι (16)προεντεινόταν (14)προεξάρχοντες (30)προεξάρχοντος (30)προεξάρχουσας (31)προεξάρχουσες (31)προεξαγόμαστε (28)προεξαγόσαστε (26)προεξετάζεσαι (32)προεξετάζεστε (32)προεξετάζεται (32)προεξετάζομαι (34)προεξεταζόταν (32)προεξοφλήθηκα (42)προεξοφλήθηκε (42)προεξοφλήματα (34)προεξοφλήσαμε (34)προεξοφλήσατε (32)προεξοφλήσεις (31)προεξοφλήσετε (32)προεξοφλήσεων (34)προεξοφλήσεως (33)προεξοφλήσιμα (34)προεξοφλήσιμε (34)προεξοφλήσιμη (34)προεξοφλήσιμο (34)προεξοφλήσουν (33)προεξοφλήτρια (33)προεξοφλείσαι (32)προεξοφλείστε (32)προεξοφλείται (32)προεξοφληθείς (40)προεξοφληθούν (41)προεξοφλημένα (34)προεξοφλημένε (34)προεξοφλημένη (34)προεξοφλημένο (34)προεξοφλητικά (33)προεξοφλητικέ (33)προεξοφλητική (33)προεξοφλητικό (33)προεξοφλούμαι (34)προεξοφλούσαν (32)προεξοφλούσες (31)προεξοφλούταν (32)προεξοφλώντας (31)προεορτάζεσαι (24)προεορτάζεστε (24)προεορτάζεται (24)προεορτάζομαι (26)προεορταζόταν (24)προεπιλέγεσαι (20)προεπιλέγεστε (20)προεπιλέγεται (20)προεπιλέγομαι (22)προεπιλέχθηκε (34)προεπιλεγμένα (22)προεπιλεγμένε (22)προεπιλεγμένη (22)προεπιλεγμένο (22)προεπιλεγούμε (22)προεπιλεγόταν (20)προεργάζονται (27)προεργάζονταν (27)προεργαζόμουν (30)προεργαζόσουν (28)προερχομένους (24)προερχόμασταν (24)προερχόμενους (24)προερχόσασταν (22)προεσκεμμένος (18)προεσκεμμένως (20)προετοιμάζαμε (27)προετοιμάζατε (25)προετοιμάζεις (24)προετοιμάζετε (25)προετοιμάζουν (26)προετοιμάσαμε (18)προετοιμάσατε (16)προετοιμάσεις (15)προετοιμάσετε (16)προετοιμάσουν (17)προετοιμασίας (15)προετοιμασίες (15)προετοιμασθεί (25)προετοιμασιών (16)προετοιμαστεί (16)προηγιασμένες (18)προηγιασμένης (18)προηγιασμένων (21)προηγουμένους (20)προηγούμενους (19)προημιτελικές (18)προημιτελικής (18)προημιτελικοί (19)προημιτελικού (19)προημιτελικός (18)προημιτελικών (19)προθεματικούς (25)προθερμάνθηκα (36)προθερμάνθηκε (36)προθερμάνουμε (29)προθερμάνσεις (25)προθερμάνσεων (28)προθερμάνσεως (27)προθερμαίναμε (28)προθερμαίνατε (26)προθερμαίνεις (25)προθερμαίνετε (26)προθερμαίνουν (27)προθερμανθείς (34)προθερμανθούν (35)προθερμασμένα (28)προθερμασμένε (28)προθερμασμένη (28)προθερμασμένο (28)προθεσμιακούς (25)προθεσπίζεσαι (33)προθεσπίζεστε (33)προθεσπίζεται (33)προθεσπίζομαι (35)προθεσπιζόταν (33)προθωρακικούς (27)προικιάτικους (16)προικιζόμαστε (26)προικιζόσαστε (24)προικισμένους (17)προικιστήκαμε (18)προικιστήκατε (16)προικοδοτήσει (18)προικοδοτήσου (19)προικοδοτήστε (18)προικοδοτείτε (18)προικοδοτηθεί (27)προικοδοτούμε (20)προικοδοτούσα (18)προικοδοτούσε (18)προικοδότησαν (18)προικοδότησες (17)προικοδότησης (17)προικοδότησις (17)προικοσύμφωνα (26)προικοσύμφωνο (26)προκαθημένους (26)προκαθορίζαμε (36)προκαθορίζατε (34)προκαθορίζεις (33)προκαθορίζετε (34)προκαθορίζουν (35)προκαθορίσαμε (27)προκαθορίσατε (25)προκαθορίσεις (24)προκαθορίσετε (25)προκαθορίσουν (26)προκαθορισθεί (34)προκαθορισμοί (27)προκαθορισμού (27)προκαθορισμός (26)προκαθορισμών (27)προκαθοριστεί (25)προκαλουμένου (21)προκαλουμένων (22)προκαλούμαστε (19)προκαλούμενες (18)προκαλούμενης (18)προκαλούμενος (18)προκαλούμενου (20)προκαλυμμάτων (24)προκαλυπτικές (19)προκαλυπτικής (19)προκαλυπτικοί (20)προκαλυπτικού (20)προκαλυπτικός (19)προκαλυπτικών (20)προκαλυπτόταν (19)προκαλύμματος (20)προκαλύπτεσαι (18)προκαλύπτεστε (18)προκαλύπτεται (18)προκαλύπτομαι (20)προκατάρτιζαν (25)προκατάρτιζες (24)προκατάρτισαν (16)προκατάρτισες (15)προκατάρτισης (15)προκατάρτισις (15)προκατέχονται (22)προκατέχονταν (22)προκαταβάλανε (24)προκαταβάλλει (26)προκαταβάλουν (25)προκαταβληθεί (33)προκαταβλητέα (24)προκαταβλητέο (24)προκαταβολικά (25)προκαταβολικέ (25)προκαταβολική (25)προκαταβολικό (25)προκαταλάβουν (25)προκαταλήψεις (25)προκαταλήψεων (28)προκαταλήψεως (27)προκαταρκτικά (18)προκαταρκτικέ (18)προκαταρκτική (18)προκαταρκτικό (18)προκαταρτίζει (25)προκαταρτίσει (16)προκαταρτίσου (17)προκαταρτίστε (16)προκαταρτιστώ (16)προκατασκευές (16)προκατασκευής (16)προκατασκευών (17)προκατεχόμουν (25)προκατεχόσουν (23)προκηρυγμένες (21)προκηρυγμένης (21)προκηρυγμένοι (22)προκηρυγμένος (21)προκηρυγμένου (23)προκηρυγμένων (24)προκηρυσσόταν (17)προκηρυχθέντα (33)προκηρυχτείτε (24)προκηρυχτούμε (26)προκηρύσσεσαι (16)προκηρύσσεστε (16)προκηρύσσεται (16)προκηρύσσομαι (18)προκηρύσσουμε (19)προκηρύχθηκαν (33)προκηρύχτηκαν (24)προκηρύχτηκες (23)προκινδυνεύει (19)προκλητικότης (17)προκλινόμαστε (19)προκλινόσαστε (17)προκολομβιανά (26)προκολομβιανέ (26)προκολομβιανή (26)προκολομβιανό (26)προκριματικές (18)προκριματικής (18)προκριματικοί (19)προκριματικού (19)προκριματικός (18)προκριματικών (19)προκρινόμαστε (18)προκρινόσαστε (16)προλαβαίνουμε (26)προλαβαίνουνε (24)προλαμβάνεσαι (25)προλαμβάνεστε (25)προλαμβάνεται (25)προλαμβάνομαι (27)προλαμβάνουμε (28)προλαμβάνουνε (26)προλαμβανόταν (25)προλεγόμασταν (21)προλεγόσασταν (19)προλειάνθηκαν (26)προλειάνθηκες (25)προλειαίνεσαι (16)προλειαίνεστε (16)προλειαίνεται (16)προλειαίνομαι (18)προλειαίνουμε (19)προλειαινόταν (16)προλειανθείτε (25)προλειανθούμε (27)προλειασμένες (17)προλειασμένης (17)προλειασμένοι (18)προλειασμένος (17)προλειασμένου (19)προλειασμένων (20)προλεταριάτου (18)προλεταριάτων (19)προλεταριακές (17)προλεταριακής (17)προλεταριακοί (18)προλεταριακού (18)προλεταριακός (17)προλεταριακών (18)προλιπαίνεσαι (17)προλιπαίνεστε (17)προλιπαίνεται (17)προλιπαίνομαι (19)προλιπαινόταν (17)προλογίζονται (28)προλογίζονταν (28)προλογίζοντας (27)προλογίστηκαν (20)προλογίστηκες (19)προλογιζόμουν (31)προλογιζόσουν (29)προλογισμένες (20)προλογισμένης (20)προλογισμένοι (21)προλογισμένος (20)προλογισμένου (22)προλογισμένων (23)προλογιστείτε (19)προλογιστούμε (21)προμαντέματος (17)προμαντέψουμε (28)προμαντεμάτων (20)προμαντεμένες (17)προμαντεμένης (17)προμαντεμένοι (18)προμαντεμένος (17)προμαντεμένου (19)προμαντεμένων (20)προμαντευόταν (17)προμαντεύεσαι (16)προμαντεύεστε (16)προμαντεύεται (16)προμαντεύομαι (18)προμαντεύουμε (19)προμαχωνικούς (25)προμελετάγαμε (23)προμελετάγατε (21)προμελετήσαμε (20)προμελετήσατε (18)προμελετήσεις (17)προμελετήσετε (18)προμελετήσουν (19)προμελετημένα (20)προμελετημένε (20)προμελετημένη (20)προμελετημένο (20)προμελετούσαν (18)προμελετούσες (17)προμελετώντας (17)προμερίσματος (18)προμερισμάτων (21)προμεσημβρινά (26)προμεσημβρινέ (26)προμεσημβρινή (26)προμεσημβρινό (26)προμετωπίδιας (21)προμετωπίδιες (21)προμετωπίδιοι (22)προμετωπίδιος (21)προμετωπίδιου (23)προμετωπίδιων (24)προμηθευθείτε (35)προμηθευμένες (27)προμηθευμένης (27)προμηθευμένοι (28)προμηθευμένος (27)προμηθευμένου (29)προμηθευμένων (30)προμηθευτείτε (26)προμηθευτικές (26)προμηθευτικής (26)προμηθευτικοί (27)προμηθευτικού (27)προμηθευτικός (26)προμηθευτικών (27)προμηθευτούμε (28)προμηθευτριών (27)προμηθευόμουν (29)προμηθευόσουν (27)προμηθεύθηκαν (35)προμηθεύονται (25)προμηθεύονταν (25)προμηθεύοντας (24)προμηθεύσουμε (28)προμηθεύτηκαν (26)προμηθεύτηκες (25)προμηθεύτριές (24)προμηθεύτριας (25)προμηθεύτριες (25)προμηνυόμαστε (19)προμισθωμάτων (31)προμισθωνόταν (27)προμισθώματος (26)προμισθώνεσαι (25)προμισθώνεστε (25)προμισθώνεται (25)προμισθώνομαι (27)προνευστασμός (16)προνοητικότης (14)προνομιούχους (23)προξενευόμουν (27)προξενευόσουν (25)προξενεύονται (23)προξενεύονταν (23)προοδευτικούς (18)προοιμιάζεσαι (25)προοιμιάζεστε (25)προοιμιάζεται (25)προοιμιάζομαι (27)προοιμιαζόταν (25)προοιωνίζεσαι (25)προοιωνίζεστε (25)προοιωνίζεται (25)προοιωνίζομαι (27)προοιωνίσθηκε (26)προοιωνιζόταν (25)προολυμπιακές (20)προολυμπιακής (20)προοπτικότητα (16)προορατικότης (15)προοριζομένης (25)προοριζομένου (27)προοριζομένων (28)προοριζόμαστε (26)προοριζόμενες (25)προοριζόμενης (25)προοριζόμενοι (26)προοριζόμενος (25)προοριζόμενου (27)προοριζόμενων (28)προοριζόσαστε (24)προορισμένους (17)προοριστήκαμε (18)προοριστήκατε (16)προοριστικούς (15)προπαγάνδιζαν (30)προπαγάνδιζες (29)προπαγάνδισαν (21)προπαγάνδισες (20)προπαγανδίζει (30)προπαγανδίσει (21)προπαγανδίσου (22)προπαγανδίστε (21)προπαγανδιστή (21)προπαγανδιστώ (21)προπαιδευτικά (20)προπαιδευτικέ (20)προπαιδευτική (20)προπαιδευτικό (20)προπαιδευόταν (19)προπαιδεύεσαι (18)προπαιδεύεστε (18)προπαιδεύεται (18)προπαιδεύομαι (20)προπαιδεύσεως (19)προπαρασκευές (17)προπαρασκευής (17)προπαρασκευών (18)προπαροξύναμε (27)προπαροξύνατε (25)προπαροξύνεις (24)προπαροξύνετε (25)προπαροξύνουν (26)προπαροξύτονα (25)προπαροξύτονε (25)προπαροξύτονη (25)προπαροξύτονο (25)προπατορικούς (16)προπεμπτήριας (18)προπεμπτήριες (18)προπεμπτήριοι (19)προπεμπτήριος (18)προπεμπτήριου (20)προπεμπτήριων (21)προπεμπτικούς (18)προπεμπόμαστε (20)προπεμπόσαστε (18)προπερασμένες (17)προπερασμένης (17)προπερασμένοι (18)προπερασμένος (17)προπερασμένου (19)προπερασμένων (20)προπερυσινούς (16)προπετάσματος (16)προπετασμάτων (19)προπηλακίζαμε (29)προπηλακίζατε (27)προπηλακίζεις (26)προπηλακίζετε (27)προπηλακίζουν (28)προπηλακίσαμε (20)προπηλακίσανε (18)προπηλακίσατε (18)προπηλακίσεις (17)προπηλακίσετε (18)προπηλακίσεων (20)προπηλακίσεως (19)προπηλακίσουν (19)προπηλακισμοί (20)προπηλακισμού (20)προπηλακισμός (19)προπηλακισμών (20)προπηλακιστές (17)προπηλακιστής (17)προπηλακιστεί (18)προπηλακιστών (18)προπλαθόμαστε (28)προπλαθόσαστε (26)προπληρωθείτε (29)προπληρωθούμε (31)προπληρωμένες (21)προπληρωμένης (21)προπληρωμένοι (22)προπληρωμένος (21)προπληρωμένου (23)προπληρωμένων (24)προπληρωνόταν (20)προπληρωτέους (20)προπληρώθηκαν (28)προπληρώθηκες (27)προπληρώνεσαι (18)προπληρώνεστε (18)προπληρώνεται (18)προπληρώνομαι (20)προπληρώνουμε (21)προπληρώσουμε (21)προπολεμικούς (19)προπονηθήκαμε (27)προπονηθήκατε (25)προπονημένους (17)προπονούμαστε (17)προπορευόμενα (19)προπορευόμενε (19)προπορευόμενη (19)προπορευόμενο (19)προπορευόμουν (20)προπορευόσουν (18)προπορεύονται (16)προπορεύονταν (16)προποτζίδικου (29)προποτζίδικων (30)προπτυχιακούς (23)προπωληθήκαμε (31)προπωληθήκατε (29)προπωλημένους (21)προπωλούμαστε (21)προσαγορευτεί (19)προσαγορεύαμε (20)προσαγορεύατε (18)προσαγορεύεις (17)προσαγορεύετε (18)προσαγορεύουν (19)προσαγορεύσει (18)προσαγορεύσου (19)προσαγορεύστε (18)προσαγόμασταν (19)προσαγόρευσαν (19)προσαγόρευσες (18)προσαγόρευσης (18)προσαγόρευσις (18)προσαγόσασταν (17)προσανάμματος (17)προσαναμμάτων (20)προσανατολίζω (27)προσανατολίσω (18)προσανατόλιζα (25)προσανατόλιζε (25)προσανατόλισα (16)προσανατόλισε (16)προσαπτόμαστε (17)προσαπτόσαστε (15)προσαράσσεσαι (15)προσαράσσεστε (15)προσαράσσεται (15)προσαράσσομαι (17)προσαρασσόταν (15)προσαρμοζόταν (26)προσαρμοσθούν (26)προσαρμοσμένα (19)προσαρμοσμένε (19)προσαρμοσμένη (19)προσαρμοσμένο (19)προσαρμοστείς (16)προσαρμοστικά (18)προσαρμοστικέ (18)προσαρμοστική (18)προσαρμοστικό (18)προσαρμοστούν (17)προσαρμόζεσαι (26)προσαρμόζεστε (26)προσαρμόζεται (26)προσαρμόζομαι (28)προσαρμόζουμε (29)προσαρμόσθηκε (27)προσαρμόσιμες (18)προσαρμόσιμης (18)προσαρμόσιμοι (19)προσαρμόσιμος (18)προσαρμόσιμου (20)προσαρμόσιμων (21)προσαρμόσουμε (20)προσαρμόστηκα (18)προσαρμόστηκε (18)προσαρτήθηκαν (25)προσαρτήθηκες (24)προσαρτήματος (16)προσαρτήσουμε (18)προσαρτηθείτε (24)προσαρτηθούμε (26)προσαρτημάτων (19)προσαρτημένες (16)προσαρτημένης (16)προσαρτημένοι (17)προσαρτημένος (16)προσαρτημένου (18)προσαρτημένων (19)προσαρτούσαμε (17)προσαρτούσατε (15)προσαρτόμαστε (17)προσαυξάνεσαι (24)προσαυξάνεστε (24)προσαυξάνεται (24)προσαυξάνομαι (26)προσαυξήθηκαν (34)προσαυξανόταν (24)προσαυξημένες (25)προσαυξημένης (25)προσαυξημένος (25)προσαυξημένου (27)προσαυξημένων (28)προσαυξητικές (24)προσαυξητικής (24)προσαυξητικοί (25)προσαυξητικού (25)προσαυξητικός (24)προσαυξητικών (25)προσβάλλονται (25)προσβάλλονταν (25)προσβάλλοντας (24)προσβαλλόμουν (28)προσβαλλόσουν (26)προσβεβλημένα (32)προσβεβλημένε (32)προσβεβλημένη (32)προσβεβλημένο (32)προσβλέποντας (23)προσβληθέντες (31)προσβληθέντος (31)προσβληθέντων (34)προσβληθείσας (31)προσβληθείσες (31)προσβληθείσης (31)προσβλητικούς (23)προσγειωθήκαν (29)προσγειωθείτε (28)προσγειωθούμε (30)προσγειωθούνε (28)προσγειωμένες (20)προσγειωμένης (20)προσγειωμένοι (21)προσγειωμένος (20)προσγειωμένου (22)προσγειωμένων (23)προσγειωνόταν (19)προσγειώθηκαν (27)προσγειώθηκες (26)προσγειώνεσαι (17)προσγειώνεστε (17)προσγειώνεται (17)προσγειώνομαι (19)προσγειώνουμε (20)προσγειώνουνε (18)προσγειώσουμε (20)προσγειώσουνε (18)προσγινόμαστε (19)προσγινόσαστε (17)προσγράφονται (25)προσγράφονταν (25)προσγραφόμουν (28)προσγραφόσουν (26)προσδεδεμένες (21)προσδεδεμένοι (22)προσδεδεμένων (24)προσδενόμαστε (19)προσδενόσαστε (17)προσδεχόμαστε (26)προσδεχόσαστε (24)προσδιδόμαστε (22)προσδιδόσαστε (20)προσδιορίζαμε (29)προσδιορίζατε (27)προσδιορίζεις (26)προσδιορίζετε (27)προσδιορίζουν (28)προσδιορίσαμε (20)προσδιορίσατε (18)προσδιορίσεις (17)προσδιορίσετε (18)προσδιορίσουν (19)προσδιορισθέν (27)προσδιορισθεί (27)προσδιορισμοί (20)προσδιορισμού (20)προσδιορισμός (19)προσδιορισμών (20)προσδιοριστεί (18)προσδοκούνται (18)προσδοκούσαμε (20)προσδοκούσανε (18)προσδοκούσατε (18)προσδοκωμένου (23)προσδοκόμαστε (20)προσδοκώμενες (19)προσδοκώμενης (19)προσδοκώμενοι (20)προσδοκώμενος (19)προσδοκώμενου (21)προσδοκώμενων (22)προσεβλήθησαν (32)προσεγγίζεσαι (29)προσεγγίζεστε (29)προσεγγίζεται (29)προσεγγίζομαι (31)προσεγγίζοντα (29)προσεγγίζουμε (32)προσεγγίσθηκε (30)προσεγγίσιμες (21)προσεγγίσιμοι (22)προσεγγίσιμος (21)προσεγγίσουμε (23)προσεγγίστηκα (21)προσεγγίστηκε (21)προσεγγιζόταν (29)προσεγγισθούν (29)προσεγγισμένα (22)προσεγγισμένε (22)προσεγγισμένη (22)προσεγγισμένο (22)προσεγγιστείς (19)προσεγγιστικά (21)προσεγγιστικέ (21)προσεγγιστική (21)προσεγγιστικό (21)προσεγγιστούν (20)προσεγχυμάτων (29)προσεγχύματος (25)προσεδαφίζαμε (35)προσεδαφίζατε (33)προσεδαφίζεις (32)προσεδαφίζετε (33)προσεδαφίζουν (34)προσεδαφίσαμε (26)προσεδαφίσατε (24)προσεδαφίσεις (23)προσεδαφίσετε (24)προσεδαφίσεων (26)προσεδαφίσεως (25)προσεδαφίσουν (25)προσεδαφισθεί (33)προσεδαφιστεί (24)προσεισμικούς (16)προσεκλήθησαν (26)προσελήφθησαν (32)προσελκυσθούν (27)προσελκυστούν (18)προσελκυόμουν (21)προσελκυόσουν (19)προσελκύονται (17)προσελκύονταν (17)προσελκύοντας (16)προσελκύσουμε (20)προσελκύστηκε (18)προσεπίκλησης (17)προσεπίκλησις (17)προσεπικάλεσε (18)προσεπικυρώνω (20)προσεπικύρωση (19)προσερχομένων (26)προσερχόμαστε (24)προσερχόμενοι (24)προσερχόμενος (23)προσερχόμενου (25)προσερχόμενων (26)προσερχόσαστε (22)προσεταιρισμέ (17)προσεταιρισμό (17)προσευχήθηκαν (32)προσευχηθείτε (31)προσευχηθούμε (33)προσευχητάρια (23)προσευχητάριο (23)προσευχόμαστε (24)προσευχόσαστε (22)προσεφέρθησαν (31)προσεχόμασταν (23)προσεχόσασταν (21)προσηγορικούς (18)προσηκωθήκαμε (29)προσηκωθήκατε (27)προσηκωμένους (19)προσηκωνόμουν (20)προσηκωνόσουν (18)προσηκώνονται (15)προσηκώνονταν (15)προσηλιάζεσαι (25)προσηλιάζεστε (25)προσηλιάζεται (25)προσηλιάζομαι (27)προσηλιαζόταν (25)προσηλυτίζαμε (28)προσηλυτίζατε (26)προσηλυτίζεις (25)προσηλυτίζετε (26)προσηλυτίζουν (27)προσηλυτίσαμε (19)προσηλυτίσατε (17)προσηλυτίσεις (16)προσηλυτίσετε (17)προσηλυτίσιμα (19)προσηλυτίσιμε (19)προσηλυτίσιμη (19)προσηλυτίσιμο (19)προσηλυτίσουν (18)προσηλυτισμοί (19)προσηλυτισμού (19)προσηλυτισμός (18)προσηλυτισμών (19)προσηλυτιστές (16)προσηλυτιστής (16)προσηλυτιστεί (17)προσηλυτιστών (17)προσηλωθήκαμε (30)προσηλωθήκατε (28)προσηλωμένους (20)προσηλωνόμουν (21)προσηλωνόσουν (19)προσηλώνονται (16)προσηλώνονταν (16)προσηλώνοντας (15)προσημειωθείς (26)προσημειωθούν (27)προσημειωμένα (20)προσημειωμένε (20)προσημειωμένη (20)προσημειωμένο (20)προσημειώθηκα (26)προσημειώθηκε (26)προσημειώναμε (18)προσημειώνατε (16)προσημειώνεις (15)προσημειώνετε (16)προσημειώνουν (17)προσημειώσαμε (18)προσημειώσατε (16)προσημειώσεις (15)προσημειώσετε (16)προσημειώσεων (18)προσημειώσεως (17)προσημειώσεώς (14)προσημειώσουν (17)προσθαλάσσωνα (27)προσθαλάσσωνε (27)προσθαλάσσωσα (27)προσθαλάσσωσε (27)προσθαλάσσωση (27)προσθαλασσωθώ (36)προσθαλασσώνω (27)προσθαλασσώσω (27)προσθαφαίρεσα (31)προσθαφαίρεσε (31)προσθαφαίρεση (31)προσθαφαιρέσω (33)προσθαφαιρείς (30)προσθαφαιρούν (31)προσθετόμαστε (25)προσθετόσαστε (23)προσθοπίσθιας (32)προσθοπίσθιες (32)προσθοπίσθιοι (33)προσθοπίσθιος (32)προσθοπίσθιου (34)προσθοπίσθιων (35)προσκαιρινούς (15)προσκαλέσματα (19)προσκαλέσουμε (20)προσκαλέσουνε (18)προσκαλέστηκα (18)προσκαλέστηκε (18)προσκαλεσμένα (19)προσκαλεσμένε (19)προσκαλεσμένη (19)προσκαλεσμένο (19)προσκαλεστείς (16)προσκαλεστούν (17)προσκαλούμενα (19)προσκαλούνται (17)προσκαλούνταν (17)προσκαλούντος (16)προσκαλούσαμε (19)προσκαλούσανε (17)προσκαλούσατε (17)προσκαλούσουν (18)προσκείμενους (17)προσκεκλημένα (20)προσκεκλημένε (20)προσκεκλημένη (20)προσκεκλημένο (20)προσκεφαλάδια (27)προσκληθήκαμε (29)προσκληθήκανε (27)προσκληθήκατε (27)προσκλητήριον (18)προσκλητηρίου (19)προσκλητηρίων (20)προσκολλάγαμε (24)προσκολλάγατε (22)προσκολλήθηκα (29)προσκολλήθηκε (29)προσκολλήσαμε (21)προσκολλήσατε (19)προσκολλήσεις (18)προσκολλήσετε (19)προσκολλήσεων (21)προσκολλήσεως (20)προσκολλήσουν (20)προσκολληθείς (27)προσκολληθούν (28)προσκολλημένα (21)προσκολλημένε (21)προσκολλημένη (21)προσκολλημένο (21)προσκολλιόταν (19)προσκολλούσαν (19)προσκολλούσες (18)προσκολλώνται (19)προσκολλώντας (18)προσκομίζεσαι (26)προσκομίζεστε (26)προσκομίζεται (26)προσκομίζομαι (28)προσκομίζουμε (29)προσκομίσθηκε (27)προσκομίσουμε (20)προσκομίστηκα (18)προσκομίστηκε (18)προσκομιζόταν (26)προσκομισθείς (25)προσκομισθούν (26)προσκομισμένα (19)προσκομισμένε (19)προσκομισμένη (19)προσκομισμένο (19)προσκομιστείς (16)προσκομιστούν (17)προσκοπισμούς (17)προσκρουστήρα (18)προσκρούοντας (15)προσκτηθήκαμε (27)προσκτηθήκατε (25)προσκτημένους (17)προσκυνήματος (17)προσκυνήσουμε (19)προσκυνήτριας (16)προσκυνήτριες (16)προσκυνημάτων (20)προσκυνημένος (17)προσκυνημένου (19)προσκυνητάρια (17)προσκυνητριών (17)προσκυνοχάρτι (24)προσκυνούσαμε (18)προσκυνούσανε (16)προσκυνούσατε (16)προσκυρωμένες (20)προσκυρωμένης (20)προσκυρωμένοι (21)προσκυρωμένος (20)προσκυρωμένου (22)προσκυρωμένων (23)προσκυρωνόταν (19)προσκυρώνεσαι (17)προσκυρώνεστε (17)προσκυρώνεται (17)προσκυρώνομαι (19)προσκυρώνουμε (20)προσκυρώσουμε (20)προσλαμβάναμε (27)προσλαμβάνανε (25)προσλαμβάνατε (25)προσλαμβάνεις (24)προσλαμβάνετε (25)προσλαμβάνομε (27)προσλαμβάνουν (26)προσληφθέντες (31)προσληφθέντος (31)προσληφθέντων (34)προσληφθείσας (31)προσληφθείσης (31)προσμαρτύρησα (18)προσμετράγαμε (22)προσμετράγατε (20)προσμετρήθηκα (27)προσμετρήθηκε (27)προσμετρήσαμε (19)προσμετρήσατε (17)προσμετρήσεις (16)προσμετρήσετε (17)προσμετρήσεων (19)προσμετρήσεως (18)προσμετρήσεώς (15)προσμετρήσουν (18)προσμετρείσαι (17)προσμετρείστε (17)προσμετρείται (17)προσμετρηθείς (25)προσμετρηθούν (26)προσμετρημένα (19)προσμετρημένε (19)προσμετρημένη (19)προσμετρημένο (19)προσμετρούμαι (19)προσμετρούσαν (17)προσμετρούσες (16)προσμετρούταν (17)προσμετρώνται (17)προσμετρώντας (16)προσμιγνυόταν (20)προσμιγνύεσαι (19)προσμιγνύεστε (19)προσμιγνύεται (19)προσμιγνύομαι (21)προσοδοφόρους (25)προσομοιάζαμε (27)προσομοιάζατε (25)προσομοιάζεις (24)προσομοιάζετε (25)προσομοιάζουν (26)προσομοιάσαμε (18)προσομοιάσατε (16)προσομοιάσεις (15)προσομοιάσετε (16)προσομοιάσουν (17)προσομοιαστεί (16)προσομοιωθούν (27)προσομοιωμένη (20)προσομοιώνουν (17)προσομοιώσαμε (18)προσομοιώσεις (15)προσομοιώσετε (16)προσομοιώσεων (18)προσομοιώσεως (17)προσομολόγηση (21)προσοντούχους (21)προσορμίζεσαι (26)προσορμίζεστε (26)προσορμίζεται (26)προσορμίζομαι (28)προσορμίζουμε (29)προσορμίσθηκε (27)προσορμίσουμε (20)προσορμίστηκα (18)προσορμίστηκε (18)προσορμιζόταν (26)προσορμισμένα (19)προσορμισμένε (19)προσορμισμένη (19)προσορμισμένο (19)προσορμιστείς (16)προσορμιστούν (17)προσοφθάλμιας (33)προσοφθάλμιες (33)προσοφθάλμιοι (34)προσοφθάλμιος (33)προσοφθάλμιου (35)προσοφθάλμιων (36)προσπίπτοντος (15)προσπίπτουσας (16)προσπίπτουσες (16)προσπαθήσουμε (27)προσπαθήσουνε (25)προσπαθούσαμε (26)προσπαθούσανε (24)προσπαθούσατε (24)προσπαρέχεσαι (23)προσπαρέχεστε (23)προσπαρέχεται (23)προσπαρέχομαι (25)προσπαρεχόταν (23)προσπελάζεσαι (26)προσπελάζεστε (26)προσπελάζεται (26)προσπελάζομαι (28)προσπελάσιμες (18)προσπελάσιμης (18)προσπελάσιμοι (19)προσπελάσιμος (18)προσπελάσιμου (20)προσπελάσιμων (21)προσπελάσουμε (20)προσπελαζόταν (26)προσπελαστούν (17)προσπεράσματα (18)προσπεράσουμε (19)προσπεράστηκα (17)προσπεράστηκε (17)προσπεραστείς (15)προσπεραστούν (16)προσπερνάγαμε (21)προσπερνάγατε (19)προσπερνιέμαι (18)προσπερνιέσαι (16)προσπερνιέστε (16)προσπερνιέται (16)προσπερνιόταν (16)προσπερνούσαν (16)προσπερνούσες (15)προσπερνώντας (15)προσποιήθηκαν (25)προσποιηθούμε (26)προσποιημένοι (17)προσποιητικές (15)προσποιητικής (15)προσποιητικοί (16)προσποιητικού (16)προσποιητικός (15)προσποιητικών (16)προσποιούμενα (17)προσποιούμενη (17)προσποιούμενο (17)προσποιούνται (15)προσποιούνταν (15)προσπορίζεσαι (25)προσπορίζεστε (25)προσπορίζεται (25)προσπορίζομαι (27)προσπορίζουμε (28)προσπορίσουμε (19)προσπορίστηκε (17)προσποριζόταν (25)προσπορισμένα (18)προσπορισμένε (18)προσπορισμένη (18)προσπορισμένο (18)προσπορισμούς (17)προσράπτονται (16)προσράπτονταν (16)προσραπτόμουν (19)προσραπτόσουν (17)προσροφούσαμε (24)προσροφούσατε (22)προσσελήνωναν (18)προσσελήνωνες (17)προσσελήνωσαν (18)προσσελήνωσες (17)προσσελήνωσης (17)προσσεληνωθεί (27)προσσεληνώνει (16)προσσεληνώσει (16)προσσεληνώσου (17)προσσεληνώστε (16)προστάσσονται (14)προστάσσονταν (14)προσταγμένους (19)προσταζόμαστε (25)προσταζόσαστε (23)προστακτικούς (15)προστασσόμουν (17)προστασσόσουν (15)προστατέψουμε (26)προστατίτιδας (16)προστατίτιδες (16)προστατευθούν (24)προστατευμένα (17)προστατευμένε (17)προστατευμένη (17)προστατευμένο (17)προστατευτείς (14)προστατευτικά (16)προστατευτικέ (16)προστατευτική (16)προστατευτικό (16)προστατευτούν (15)προστατευόταν (15)προστατεύεσαι (14)προστατεύεστε (14)προστατεύεται (14)προστατεύθηκε (24)προστατεύομαι (16)προστατεύουμε (17)προστατεύσαμε (16)προστατεύσατε (14)προστατεύσεις (13)προστατεύσετε (14)προστατεύσουν (15)προστατεύτηκα (15)προστατεύτηκε (15)προστατόρροια (16)προσταχτήκαμε (24)προσταχτήκατε (22)προσταχτικούς (21)προστεγάσματα (19)προστερνίδιον (18)προστιθέμενες (24)προστιθέμενης (24)προστιθέμενοι (25)προστιθέμενος (24)προστιθέμενου (26)προστιθέμενων (27)προστιθεμένης (24)προστιθεμένου (26)προστιθεμένων (27)προστιμάρισμα (19)προστρίβονται (22)προστρίβονταν (22)προστριβόμενα (24)προστριβόμενε (24)προστριβόμενη (24)προστριβόμενο (24)προστριβόμουν (25)προστριβόσουν (23)προστυχάντζας (30)προστυχάντζες (30)προστυχόπραμα (26)προσυλλογισμέ (24)προσυλλογισμό (24)προσυμφωνήσει (26)προσυμφωνηθεί (35)προσυνεδριακά (20)προσυνεδριακέ (20)προσυνεδριακή (20)προσυνεδριακό (20)προσυνεννόηση (15)προσυπέγραφαν (27)προσυπέγραψαν (29)προσυπογράφει (27)προσυπογράψει (29)προσυπογραφές (26)προσυπογραφής (26)προσυπογραφεί (27)προσυπογραφών (27)προσφερθέντες (30)προσφερθέντος (30)προσφερθέντων (33)προσφερθείσας (30)προσφερθείσες (30)προσφερθείσης (30)προσφερθεισών (31)προσφερομένου (25)προσφερομένων (26)προσφερόμαστε (24)προσφερόμενες (23)προσφερόμενης (23)προσφερόμενοι (24)προσφερόμενος (23)προσφερόμενου (25)προσφερόμενων (26)προσφερόσαστε (22)προσφευγούσης (24)προσφευγόντων (27)προσφεύγοντας (23)προσφεύγοντες (23)προσφεύγοντος (23)προσφεύγουσας (24)προσφεύγουσες (24)προσφιλέστερα (24)προσφιλέστερε (24)προσφιλέστερο (24)προσφορότερες (22)προσφορότερης (22)προσφορότεροι (23)προσφορότερος (22)προσφορότερων (25)προσφυγοπούλα (28)προσφυγόπουλα (29)προσφυγόπουλο (29)προσφυόμασταν (24)προσφυόσασταν (22)προσφωνήθηκαν (33)προσφωνήθηκες (32)προσφωνήσουμε (26)προσφωνηθείτε (32)προσφωνηθούμε (34)προσφωνούνται (23)προσφωνούνταν (23)προσφωνούσαμε (25)προσφωνούσατε (23)προσφωνούσουν (24)προσχεδιάζαμε (35)προσχεδιάζατε (33)προσχεδιάζεις (32)προσχεδιάζετε (33)προσχεδιάζουν (34)προσχεδιάσαμε (26)προσχεδιάσατε (24)προσχεδιάσεις (23)προσχεδιάσετε (24)προσχεδιάσουν (25)προσχεδιασμός (25)προσχεδιαστεί (24)προσχημάτιζαν (32)προσχημάτιζες (31)προσχημάτισαν (23)προσχημάτισες (22)προσχηματίζει (32)προσχηματίσει (23)προσχηματίσου (24)προσχηματίστε (23)προσχηματικές (23)προσχηματικής (23)προσχηματικοί (24)προσχηματικού (24)προσχηματικός (23)προσχηματικών (24)προσχηματισμέ (25)προσχηματισμό (25)προσχηματιστώ (23)προσχωματικές (25)προσχωματικής (25)προσχωματικοί (26)προσχωματικού (26)προσχωματικός (25)προσχωματικών (26)προσχωνόμαστε (25)προσχωνόσαστε (23)προσχωρήσουμε (27)προσχωρούσαμε (26)προσχωρούσατε (24)προσωκρατικές (18)προσωκρατικής (18)προσωκρατικοί (19)προσωκρατικού (19)προσωκρατικός (18)προσωκρατικών (19)προσωπιδοφόρα (28)προσωπιδοφόρε (28)προσωπιδοφόρο (28)προσωπικότητά (17)προσωπικότητα (18)προσωπογράφοι (28)προσωπογράφος (27)προσωπογράφου (29)προσωπογράφων (30)προσωπογραφία (28)προσωποκρατία (19)προσωποκρατεί (19)προσωπολάτρης (19)προσωπολήπτης (19)προσωπολατρία (20)προσωποληπτεί (20)προσωποληψίας (27)προσωποληψίες (27)προσωποληψιών (28)προσωπομετρία (20)προσωποπαγείς (20)προσωποπαγούς (20)προσωποποίησα (18)προσωποποίησε (18)προσωποποίηση (18)προσωποποιήσω (20)προσωποποιίας (17)προσωποποιίες (17)προσωποποιείς (17)προσωποποιηθώ (27)προσωποποιιών (18)προσωποποιούν (18)προσωρινότατα (17)προσωρινότατε (17)προσωρινότατη (17)προσωρινότατο (17)προσωρινότερα (18)προσωρινότερε (18)προσωρινότερη (18)προσωρινότερο (18)προσωρινότητα (17)προτασσόμαστε (16)προτασσόμενες (15)προτασσόμενης (15)προτασσόμενοι (16)προτασσόμενος (15)προτασσόμενου (17)προτασσόμενων (18)προτασσόσαστε (14)προτεινομένης (15)προτεινομένου (17)προτεινομένων (18)προτεινόμενες (15)προτεινόμενης (15)προτεινόμενοι (16)προτεινόμενος (15)προτεινόμενου (17)προτεινόμενων (18)προτειχίζεσαι (30)προτειχίζεστε (30)προτειχίζεται (30)προτειχίζομαι (32)προτειχίζουμε (33)προτειχίσματα (23)προτειχίσουμε (24)προτειχίστηκα (22)προτειχίστηκε (22)προτειχιζόταν (30)προτειχισμένα (23)προτειχισμένε (23)προτειχισμένη (23)προτειχισμένο (23)προτειχιστείς (20)προτειχιστούν (21)προτεκτοράτου (17)προτεκτοράτων (18)προτελευταίας (16)προτελευταίες (16)προτελευταίοι (17)προτελευταίος (16)προτελευταίου (18)προτελευταίων (19)προτεραιότητά (14)προτεραιότητα (15)προτεσταντικά (15)προτεσταντικέ (15)προτεσταντική (15)προτεσταντικό (15)προτεταμένους (16)προτιμηθήκαμε (28)προτιμηθήκανε (26)προτιμηθήκατε (26)προτιμημένους (18)προτιμησιακές (16)προτιμησιακού (17)προτιμησιακών (17)προτιμολογήσω (23)προτιμολογίου (22)προτιμολογίων (23)προτιμολογείς (20)προτιμολογηθώ (30)προτιμολογούν (21)προτιμολόγησα (21)προτιμολόγησε (21)προτιμολόγηση (21)προτιμότερους (17)προτιμώμενους (18)προτρεπτικούς (16)προτρεπόμαστε (18)προτρεπόσαστε (16)προτυποποίηση (17)προτυπωνόμουν (21)προτυπωνόσουν (19)προτυπώνονται (16)προτυπώνονταν (16)προφανέστερες (21)προφασίζονται (30)προφασίζονταν (30)προφασιζόμενο (32)προφασιζόμουν (33)προφασιζόσουν (31)προφερόμασταν (24)προφερόσασταν (22)προφητάνακτας (21)προφητάνακτες (21)προφητανάκτων (24)προφητευόμουν (25)προφητευόσουν (23)προφητεύονται (21)προφητεύονταν (21)προφητεύοντας (20)προφταίνοντας (20)προφυλάγματος (28)προφυλάγονται (27)προφυλάγονταν (27)προφυλάσσεσαι (24)προφυλάσσεστε (24)προφυλάσσεται (24)προφυλάσσομαι (26)προφυλάττεσαι (24)προφυλάττεστε (24)προφυλάττεται (24)προφυλάττομαι (26)προφυλαγμάτων (31)προφυλαγμένες (28)προφυλαγμένοι (29)προφυλαγμένον (29)προφυλαγμένος (28)προφυλαγόμουν (30)προφυλαγόσουν (28)προφυλακίζαμε (36)προφυλακίζατε (34)προφυλακίζεις (33)προφυλακίζετε (34)προφυλακίζουν (35)προφυλακίσαμε (27)προφυλακίσατε (25)προφυλακίσεις (24)προφυλακίσετε (25)προφυλακίσεων (27)προφυλακίσεως (26)προφυλακίσεώς (23)προφυλακίσουν (26)προφυλακισθεί (34)προφυλακιστέα (25)προφυλακιστέε (25)προφυλακιστέο (25)προφυλακιστεί (25)προφυλακτήρας (25)προφυλακτήρες (25)προφυλακτήρων (28)προφυλακτικές (25)προφυλακτικής (25)προφυλακτικοί (26)προφυλακτικού (26)προφυλακτικός (25)προφυλακτικών (26)προφυλασσόταν (24)προφυλαττόταν (24)προφυλαχθείτε (40)προφυλαχτήρας (31)προφυλαχτήρες (31)προφυλαχτήρων (34)προφυλαχτικός (31)προφυματικούς (24)προχειρίζεσαι (31)προχειρίζεστε (31)προχειρίζεται (31)προχειρίζομαι (33)προχειρίζουμε (34)προχειρίσουμε (25)προχειρίστηκα (23)προχειρίστηκε (23)προχειριζόταν (31)προχειριστείς (21)προχειριστούν (22)προχειρολογία (27)προχειρολογεί (27)προχειρολόγοι (27)προχειρολόγος (26)προχειρολόγου (28)προχειρολόγων (29)προχειροτήτων (24)προχειρότητας (21)προχειρότητες (21)προχρονολογεί (27)προχωρημένους (26)προχωρητικούς (24)προψυχόμασταν (33)προψυχόσασταν (31)προωθούμασταν (27)προωθούσασταν (25)προϊδεάζονται (25)προϊδεάζονταν (25)προϊδεάζοντας (24)προϊδεάστηκαν (17)προϊδεάστηκες (16)προϊδεαζόμουν (28)προϊδεαζόσουν (26)προϊδεασμένες (17)προϊδεασμένης (17)προϊδεασμένοι (18)προϊδεασμένος (17)προϊδεασμένου (19)προϊδεασμένων (20)προϊδεαστείτε (16)προϊδεαστούμε (18)προϊστάμενους (15)προϊσταμένους (15)προϊστορικούς (14)προϋπάρχοντες (21)προϋπάρχοντος (21)προϋπάρχουσας (22)προϋπάρχουσες (22)προϋπαντάγαμε (19)προϋπαντάγατε (17)προϋπαντήθηκα (24)προϋπαντήθηκε (24)προϋπαντήσαμε (16)προϋπαντήσατε (14)προϋπαντήσεις (13)προϋπαντήσετε (14)προϋπαντήσεων (16)προϋπαντήσεως (15)προϋπαντήσουν (15)προϋπαντηθείς (22)προϋπαντηθούν (23)προϋπαντιέμαι (16)προϋπαντιέσαι (14)προϋπαντιέστε (14)προϋπαντιέται (14)προϋπαντιόταν (14)προϋπαντούσαν (14)προϋπαντούσες (13)προϋπαντώντας (13)προϋπαρχούσης (21)προϋπαρχόντων (24)προϋπηρέτησαν (15)προϋπηρέτησες (14)προϋπηρετήσει (15)προϋπηρετήστε (15)προϋπηρετείτε (15)προϋπηρετούμε (17)προϋπηρετούσα (15)προϋπηρετούσε (15)προϋποθέτεσαι (23)προϋποθέτεστε (23)προϋποθέτεται (23)προϋποθέτομαι (25)προϋποθέτουμε (26)προϋποθετόταν (23)προϋπολογίζει (28)προϋπολογίσει (19)προϋπολογίσου (20)προϋπολογίστε (19)προϋπολογισμέ (21)προϋπολογισμό (21)προϋπολογιστώ (19)προϋπολόγιζαν (28)προϋπολόγιζες (27)προϋπολόγισαν (19)προϋπολόγισες (18)προϋποσχόμουν (24)προϋποσχόσουν (22)προϋποτίθεμαι (25)προϋποτίθεται (23)προϋπόσχονται (21)προϋπόσχονταν (21)προϋφίστανται (20)πρωθυπουργίας (31)πρωθυπουργίες (31)πρωθυπουργίνα (32)πρωθυπουργεύω (34)πρωθυπουργικά (33)πρωθυπουργικέ (33)πρωθυπουργική (33)πρωθυπουργικό (33)πρωθυπουργιών (32)πρωθυπουργούς (31)πρωτάκουστους (18)πρωταγωνιστές (20)πρωταγωνιστής (20)πρωταγωνιστεί (21)πρωταγωνιστού (21)πρωταγωνιστών (21)πρωταθλήματος (28)πρωταθλήτριας (27)πρωταθλήτριες (27)πρωταθλημάτων (31)πρωταθλητισμέ (29)πρωταθλητισμό (29)πρωταθλητριών (28)πρωτακουόμουν (21)πρωτακουόσουν (19)πρωτακούονται (17)πρωτακούονταν (17)πρωτανοίγεσαι (19)πρωτανοίγεστε (19)πρωτανοίγεται (19)πρωτανοίγομαι (21)πρωτανοιγόταν (19)πρωταπλωνόταν (21)πρωταπλώνεσαι (19)πρωταπλώνεστε (19)πρωταπλώνεται (19)πρωταπλώνομαι (21)πρωταρχίζουμε (36)πρωταρχίνιζαν (33)πρωταρχίνιζες (32)πρωταρχίνισαν (24)πρωταρχίνισες (23)πρωταρχίνισμα (26)πρωταρχίσματα (26)πρωταρχίσουμε (27)πρωταρχίστηκα (25)πρωταρχίστηκε (25)πρωταρχινίζει (33)πρωταρχινίσει (24)πρωταρχινίσου (25)πρωταρχινίστε (24)πρωταρχινιστώ (24)πρωταρχισμένα (26)πρωταρχισμένε (26)πρωταρχισμένη (26)πρωταρχισμένο (26)πρωταρχιστείς (23)πρωταρχιστούν (24)πρωτεξάδελφοι (37)πρωτεξάδελφος (36)πρωτεργάτισσα (20)πρωτευαγγέλιο (25)πρωτευουσιάνα (18)πρωτευουσιάνε (18)πρωτευουσιάνο (18)πρωτεϊνούχους (22)πρωτοέρχονται (24)πρωτοέρχονταν (24)πρωτοαττικούς (16)πρωτοβάζονται (32)πρωτοβάζονταν (32)πρωτοβάθμιους (34)πρωτοβαζόμουν (35)πρωτοβαζόσουν (33)πρωτοβγάζεσαι (35)πρωτοβγάζεστε (35)πρωτοβγάζεται (35)πρωτοβγάζομαι (37)πρωτοβγαζόταν (35)πρωτοβλέπεσαι (26)πρωτοβλέπεστε (26)πρωτοβλέπεται (26)πρωτοβλέπομαι (28)πρωτοβλεπόταν (26)πρωτογέννητες (18)πρωτογέννητης (18)πρωτογέννητοι (19)πρωτογέννητος (18)πρωτογέννητου (20)πρωτογέννητων (21)πρωτογίνονται (19)πρωτογίνονταν (19)πρωτογευόμουν (23)πρωτογευόσουν (21)πρωτογεύονται (19)πρωτογεύονταν (19)πρωτογινόμουν (22)πρωτογινόσουν (20)πρωτογνωρίζει (31)πρωτογνωρίσει (22)πρωτογνωρίσου (23)πρωτογνωρίστε (22)πρωτογνωριστώ (22)πρωτογνώριζαν (29)πρωτογνώριζες (28)πρωτογνώρισαν (20)πρωτογνώρισες (19)πρωτογνώριστα (20)πρωτογνώριστε (20)πρωτογνώριστη (20)πρωτογνώριστο (20)πρωτογονισμοί (21)πρωτογονισμού (21)πρωτογονισμός (20)πρωτογονισμών (21)πρωτογράμματα (24)πρωτοδέχονται (26)πρωτοδέχονταν (26)πρωτοδεχόμουν (29)πρωτοδεχόσουν (27)πρωτοδιόριστα (20)πρωτοδιόριστε (20)πρωτοδιόριστη (20)πρωτοδιόριστο (20)πρωτοδοκίμαζα (31)πρωτοδοκίμαζε (31)πρωτοδοκίμασα (22)πρωτοδοκίμασε (22)πρωτοδοκιμάζω (33)πρωτοδοκιμάσω (24)πρωτοεκδόθηκε (30)πρωτοελλαδικά (24)πρωτοελλαδικέ (24)πρωτοελλαδική (24)πρωτοελλαδικό (24)πρωτοερχόμουν (27)πρωτοερχόσουν (25)πρωτοθυμήθηκα (38)πρωτοθυμούμαι (30)πρωτοκάθεδρος (29)πρωτοκάθονται (26)πρωτοκάθονταν (26)πρωτοκάνονται (17)πρωτοκάνονταν (17)πρωτοκαθίζαμε (37)πρωτοκαθίζατε (35)πρωτοκαθίζεις (34)πρωτοκαθίζετε (35)πρωτοκαθίζουν (36)πρωτοκαθίσαμε (28)πρωτοκαθίσατε (26)πρωτοκαθίσεις (25)πρωτοκαθίσετε (26)πρωτοκαθίσουν (27)πρωτοκαθεδρία (30)πρωτοκαθόμουν (29)πρωτοκαθόσουν (27)πρωτοκανόμουν (20)πρωτοκανόσουν (18)πρωτοκλασάτες (18)πρωτοκλασάτης (18)πρωτοκλασάτοι (19)πρωτοκλασάτος (18)πρωτοκλασάτου (20)πρωτοκλασάτων (21)πρωτοκολλήσει (21)πρωτοκολλήσου (22)πρωτοκολλήστε (21)πρωτοκολλείτε (21)πρωτοκολληθεί (30)πρωτοκολλητές (20)πρωτοκολλητής (20)πρωτοκολλητών (21)πρωτοκολλούμε (23)πρωτοκολλούσα (21)πρωτοκολλούσε (21)πρωτοκόλλησαν (21)πρωτοκόλλησες (20)πρωτοκόλλησης (20)πρωτοκόλλησις (20)πρωτολέγονται (21)πρωτολέγονταν (21)πρωτολεγόμουν (24)πρωτολεγόσουν (22)πρωτομάθητους (27)πρωτομάρτυρας (20)πρωτομάρτυρες (20)πρωτομάστορας (18)πρωτομάστορες (18)πρωτομάστορης (18)πρωτομαρτύρων (22)πρωτομαστόρων (21)πρωτομιλάγαμε (25)πρωτομιλάγατε (23)πρωτομιλήσαμε (22)πρωτομιλήσατε (20)πρωτομιλήσεις (19)πρωτομιλήσετε (20)πρωτομιλήσουν (21)πρωτομιλούσαν (20)πρωτομιλούσες (19)πρωτομιλώντας (19)πρωτομινωικές (20)πρωτομινωικής (20)πρωτομινωικοί (21)πρωτομινωικού (21)πρωτομινωικός (20)πρωτομινωικών (21)πρωτονοτάριοι (17)πρωτονοτάριος (16)πρωτοπαίζεσαι (26)πρωτοπαίζεστε (26)πρωτοπαίζεται (26)πρωτοπαίζομαι (28)πρωτοπαίχτηκε (25)πρωτοπαιζόταν (26)πρωτοπαλίκαρα (21)πρωτοπαλίκαρο (21)πρωτοπαλίκαρό (20)πρωτοπιάνεσαι (17)πρωτοπιάνεστε (17)πρωτοπιάνεται (17)πρωτοπιάνομαι (19)πρωτοπιάσματα (19)πρωτοπιανόταν (17)πρωτοπλάσματα (21)πρωτοπορήσαμε (20)πρωτοπορήσατε (18)πρωτοπορήσεις (17)πρωτοπορήσετε (18)πρωτοπορήσουν (19)πρωτοποριακές (18)πρωτοποριακής (18)πρωτοποριακοί (19)πρωτοποριακού (19)πρωτοποριακός (18)πρωτοποριακών (19)πρωτοπορούσαν (18)πρωτοπορούσες (17)πρωτοπορώντας (17)πρωτοσέλιδους (21)πρωτοσμίγεσαι (21)πρωτοσμίγεστε (21)πρωτοσμίγεται (21)πρωτοσμίγομαι (23)πρωτοσμίζεσαι (27)πρωτοσμίζεστε (27)πρωτοσμίζεται (27)πρωτοσμίζομαι (29)πρωτοσμιγόταν (21)πρωτοσμιζόταν (27)πρωτοσπαθάριε (27)πρωτοσπαθάριο (27)πρωτοστάτησαν (16)πρωτοστάτησες (15)πρωτοστατήσει (16)πρωτοστατήστε (16)πρωτοστατείτε (16)πρωτοστατούμε (18)πρωτοστατούσα (16)πρωτοστατούσε (16)πρωτοσύγκελος (21)πρωτοσύγκελου (23)πρωτοσύστατες (15)πρωτοσύστατης (15)πρωτοσύστατοι (16)πρωτοσύστατος (15)πρωτοσύστατου (17)πρωτοσύστατων (18)πρωτοτάξιδους (28)πρωτοτρωγόταν (22)πρωτοτρώγεσαι (20)πρωτοτρώγεστε (20)πρωτοτρώγεται (20)πρωτοτρώγομαι (22)πρωτοτυπήσαμε (20)πρωτοτυπήσατε (18)πρωτοτυπήσεις (17)πρωτοτυπήσετε (18)πρωτοτυπήσουν (19)πρωτοτυπούσαν (18)πρωτοτυπούσες (17)πρωτοτυπώντας (17)πρωτοφαίνεσαι (23)πρωτοφαίνεστε (23)πρωτοφαίνεται (23)πρωτοφαίνομαι (25)πρωτοφαινόταν (23)πρωτοφανέρωτα (26)πρωτοφανέρωτε (26)πρωτοφανέρωτη (26)πρωτοφανέρωτο (26)πρωτοφανήσιμα (25)πρωτοφανήσιμε (25)πρωτοφανήσιμη (25)πρωτοφανήσιμο (25)πρωτοφοράγαμε (29)πρωτοφοράγατε (27)πρωτοφορέθηκα (34)πρωτοφορέθηκε (34)πρωτοφορέσαμε (26)πρωτοφορέσατε (24)πρωτοφορέσεις (23)πρωτοφορέσετε (24)πρωτοφορέσουν (25)πρωτοφορεθείς (32)πρωτοφορεθούν (33)πρωτοφορεμένα (26)πρωτοφορεμένε (26)πρωτοφορεμένη (26)πρωτοφορεμένο (26)πρωτοφοριέμαι (26)πρωτοφοριέσαι (24)πρωτοφοριέστε (24)πρωτοφοριέται (24)πρωτοφοριόταν (24)πρωτοφορούσαν (24)πρωτοφορούσες (23)πρωτοφορώντας (23)πρωτοφόρετους (24)πρωτοχαίρεσαι (24)πρωτοχαίρεστε (24)πρωτοχαίρεται (24)πρωτοχαίρομαι (26)πρωτοχαιρόταν (24)πρωτοχυνόμουν (27)πρωτοχυνόσουν (25)πρωτοχύνονται (23)πρωτοχύνονταν (23)πρωτυτερινούς (17)πρωτόβγαλτους (28)πρωτόπιαστους (17)πρωτόπλαστους (19)πταισματοδίκη (19)πταρνιζόμαστε (25)πταρνιζόσαστε (23)πτερνιζόμαστε (25)πτερνιζόσαστε (23)πτερυγίζοντας (26)πτερυγοειδείς (20)πτερυγοειδούς (20)πτηνοτροφείον (21)πτηνοτροφείου (22)πτηνοτροφείων (23)πτηνοτροφικές (21)πτηνοτροφικής (21)πτηνοτροφικοί (22)πτηνοτροφικού (22)πτηνοτροφικός (21)πτηνοτροφικών (22)πτυελοδοχείον (26)πτυελοδοχείου (27)πτυελοδοχείων (28)πτυσσόντουσαν (15)πτυχωνόμασταν (25)πτυχωνόσασταν (23)πτυχωσιγενείς (25)πτυχωσιγενούς (25)πυκνογραμμένα (23)πυκνογραμμένε (23)πυκνογραμμένη (23)πυκνογραμμένο (23)πυκνομετρικές (18)πυκνομετρικής (18)πυκνομετρικοί (19)πυκνομετρικού (19)πυκνομετρικός (18)πυκνομετρικών (19)πυκνοφυτεμένα (25)πυκνοφυτεμένε (25)πυκνοφυτεμένη (25)πυκνοφυτεμένο (25)πυκνωνόμασταν (19)πυκνωνόσασταν (17)πυκνόρρευστες (17)πυκνόρρευστης (17)πυκνόρρευστοι (18)πυκνόρρευστος (17)πυκνόρρευστου (19)πυκνόρρευστων (20)πυρακτωθήκαμε (30)πυρακτωθήκατε (28)πυρακτωμένους (20)πυρακτωνόμουν (21)πυρακτωνόσουν (19)πυρακτώνονται (16)πυρακτώνονταν (16)πυρακτώνοντας (15)πυραμιδοειδές (22)πυραμιδοειδής (22)πυραμιδοειδών (23)πυρανίχνευσης (22)πυραναφλέξεις (32)πυραναφλέξεων (35)πυραναφλέξεως (34)πυραυλοκίνητα (19)πυραυλοκίνητε (19)πυραυλοκίνητη (19)πυραυλοκίνητο (19)πυργοδέσποινα (22)πυργοδεσποτών (22)πυργοδεσπότες (21)πυργοδεσπότης (21)πυργωνόμασταν (22)πυργωνόσασταν (20)πυριτιδοποιία (19)πυριτιδοποιός (18)πυριτιδόκονις (18)πυροβολήθηκαν (34)πυροβολήθηκες (33)πυροβολήσουμε (27)πυροβολαρχίας (31)πυροβολαρχίες (31)πυροβολαρχιών (32)πυροβοληθείτε (33)πυροβοληθούμε (35)πυροβολημένες (25)πυροβολημένης (25)πυροβολημένοι (26)πυροβολημένος (25)πυροβολημένου (27)πυροβολημένων (28)πυροβολισμούς (25)πυροβολούνται (24)πυροβολούνταν (24)πυροβολούσαμε (26)πυροβολούσατε (24)πυροβολούσουν (25)πυρογραφικούς (26)πυροδιάσπασης (18)πυροδιάσπασις (18)πυροδοτήθηκαν (28)πυροδοτήθηκες (27)πυροδοτήσουμε (21)πυροδοτηθείτε (27)πυροδοτηθούμε (29)πυροδοτούνται (18)πυροδοτούνταν (18)πυροδοτούσαμε (20)πυροδοτούσατε (18)πυροδοτούσουν (19)πυροηλεκτρικά (20)πυροηλεκτρικέ (20)πυροηλεκτρική (20)πυροηλεκτρικό (20)πυρολάτρισσας (17)πυρολάτρισσες (17)πυρολατρικούς (18)πυρολατρισσών (18)πυρομάντισσας (16)πυρομάντισσες (16)πυρομαγνητικά (21)πυρομαγνητικέ (21)πυρομαγνητική (21)πυρομαγνητικό (21)πυρομαντισσών (17)πυρομετρικούς (18)πυροπροστασία (17)πυροσβεστήρας (22)πυροσβεστήρες (22)πυροσβεστήρων (25)πυροσβεστικές (22)πυροσβεστικής (22)πυροσβεστικοί (23)πυροσβεστικού (23)πυροσβεστικός (22)πυροσβεστικών (23)πυροτεχνήματα (24)πυροτεχνικούς (22)πυροτεχνουργέ (27)πυροτεχνουργό (27)πυρποληθέντες (26)πυρποληθήκαμε (30)πυρποληθήκατε (28)πυρπολημένους (20)πυρπολούμαστε (20)πυρωνόντουσαν (18)πωματιζόμαστε (28)πωματιζόσαστε (26)πωματισμένους (19)πωρωνόντουσαν (19)