Μετακινηθείτε προς τα κάτω

Π 17-γραμμάτων λέξεις από γράμμα Π (1416)

Κάνοντας κλικ στη λέξη, μπορείτε να δείτε ποιες άλλες λέξεις μπορούν να σχηματιστούν από τα γράμματά της

παγγερμανιστικούς (26)παγκοσμιοποιήσεως (25)παγκοσμιοποιημένα (26)παγκοσμιοποιημένη (26)παγκοσμιοποιημένο (26)παθολογοανατομίας (32)παθολογοανατομίες (32)παθολογοανατομιών (33)παθολογοανατόμους (33)παιδαγωγικότατους (29)παιδαγωγικότερους (30)παιδοχειρουργικής (33)παλαιοβιβλιοπωλών (40)παλαιοβιβλιοπώλες (37)παλαιοβιβλιοπώλης (37)παλαιοβιολογικούς (31)παλαιογεωγραφικές (35)παλαιογεωγραφικής (35)παλαιογεωγραφικοί (36)παλαιογεωγραφικού (36)παλαιογεωγραφικός (35)παλαιογεωγραφικών (36)παλαιοεθνολογικές (33)παλαιοεθνολογικής (33)παλαιοεθνολογικοί (34)παλαιοεθνολογικού (34)παλαιοεθνολογικός (33)παλαιοεθνολογικών (34)παλαιοζωολογικούς (35)παλαιοημερολογίτη (27)παλαιοκομματικούς (24)παλαιοκομματισμοί (26)παλαιοκομματισμού (26)παλαιοκομματισμός (25)παλαιοκομματισμών (26)παλαιοντολογικούς (24)παλαιοχριστιανικά (28)παλαιοχριστιανικέ (28)παλαιοχριστιανική (28)παλαιοχριστιανικό (28)παλαντζαρισμένους (31)παλαντζαριστήκαμε (32)παλαντζαριστήκατε (30)παλινορθωνόμασταν (33)παλινορθωνόσασταν (31)παναμερικανισμούς (22)πανεπιστημιούπολη (23)πανηγυριζόντουσαν (32)πανθομολογούμενες (34)πανθομολογούμενης (34)πανθομολογούμενοι (35)πανθομολογούμενος (34)πανθομολογούμενου (36)πανθομολογούμενων (37)πανικοβαλλόμασταν (31)πανικοβαλλόσασταν (29)πανοσιολογιοτάτου (23)πανοσιολογιοτάτων (24)πανοσιολογιότατοι (22)πανοσιολογιότατος (21)παντρολογιόμασταν (25)παντρολογιόσασταν (23)παπακυριακόπουλος (25)παπουτσωνόντουσαν (22)παραβλαπτόντουσαν (29)παραβρισκόντουσαν (28)παραβρομιζόμασταν (39)παραβρομιζόσασταν (37)παραγγελιοδοχικές (36)παραγγελιοδοχικής (36)παραγγελιοδοχικοί (37)παραγγελιοδοχικού (37)παραγγελιοδοχικός (36)παραγγελιοδοχικών (37)παραγγελλόντουσαν (29)παραγγελνόντουσαν (27)παραγεμιζόντουσαν (33)παραγιομιζόμασταν (34)παραγιομιζόσασταν (32)παραγκωνιζόμασταν (35)παραγκωνιζόσασταν (33)παραγνωριζόμασταν (35)παραγνωριζόσασταν (33)παραγραμματίζεσαι (35)παραγραμματίζεστε (35)παραγραμματίζεται (35)παραγραμματίζομαι (37)παραγραμματίζουμε (38)παραγραμματίσουμε (29)παραγραμματίστηκα (27)παραγραμματίστηκε (27)παραγραμματιζόταν (35)παραγραμματισμένα (28)παραγραμματισμένε (28)παραγραμματισμένη (28)παραγραμματισμένο (28)παραγραμματιστείς (25)παραγραμματιστούν (26)παραδειγματίζεσαι (35)παραδειγματίζεστε (35)παραδειγματίζεται (35)παραδειγματίζομαι (37)παραδειγματίζουμε (38)παραδειγματίσθηκε (36)παραδειγματίσουμε (29)παραδειγματίστηκα (27)παραδειγματίστηκε (27)παραδειγματιζόταν (35)παραδειγματισμένα (28)παραδειγματισμένε (28)παραδειγματισμένη (28)παραδειγματισμένο (28)παραδειγματισμούς (27)παραδειγματιστείς (25)παραδειγματιστούν (26)παραδιαβαζόμασταν (39)παραδιαβαζόσασταν (37)παραδοξολογήματος (36)παραδοξολογήσουμε (38)παραδοξολογημάτων (39)παραδοξολογούσαμε (37)παραδοξολογούσατε (35)παραδουλευόμασταν (27)παραδουλευόσασταν (25)παραδυσκολευόμουν (29)παραδυσκολευόσουν (27)παραδυσκολεύονται (25)παραδυσκολεύονταν (25)παραεκκλησιαστικά (23)παραεκκλησιαστικέ (23)παραεκκλησιαστική (23)παραεκκλησιαστικό (23)παραζαλιζόντουσαν (39)παραζεσταινόμαστε (29)παραζεσταινόσαστε (27)παραζοριζόντουσαν (38)παραθερμαινόμαστε (32)παραθερμαινόσαστε (30)παραθρασυνόμασταν (31)παραθρασυνόσασταν (29)παρακαμπτόντουσαν (23)παρακαπνιζόμασταν (31)παρακαπνιζόσασταν (29)παρακαταθετόμαστε (30)παρακαταθετόσαστε (28)παρακελευσματικές (24)παρακελευσματικής (24)παρακελευσματικοί (25)παρακελευσματικού (25)παρακελευσματικός (24)παρακελευσματικών (25)παρακινδυνευμένες (25)παρακινδυνευμένος (25)παρακινδυνευτικές (24)παρακινδυνευτικής (24)παρακινδυνευτικοί (25)παρακινδυνευτικού (25)παρακινδυνευτικός (24)παρακινδυνευτικών (25)παρακινδυνευόμουν (27)παρακινδυνευόσουν (25)παρακινδυνεύονται (23)παρακινδυνεύονταν (23)παρακινδυνεύσουμε (26)παρακλαδευόμασταν (27)παρακλαδευόσασταν (25)παρακλαιγόντουσαν (25)παρακοιταζόμασταν (30)παρακοιταζόσασταν (28)παρακοκορευόμαστε (24)παρακοκορευόσαστε (22)παρακολουθηθήκαμε (43)παρακολουθηθήκανε (41)παρακολουθηθήκατε (41)παρακολουθούμαστε (33)παρακολουθούμενος (32)παρακολουθούμενου (34)παρακορδωνόμασταν (27)παρακορδωνόσασταν (25)παρακουραζόμασταν (32)παρακουραζόσασταν (30)παρακουρευόμασταν (24)παρακουρευόσασταν (22)παραλαβαινόμασταν (29)παραλαβαινόσασταν (27)παραλαμβανόμασταν (31)παραλαμβανόσασταν (29)παραλλασσόντουσαν (23)παραλληλεπίπεδους (29)παραλληλιζόμασταν (35)παραλληλιζόσασταν (33)παραλληλόγραμμους (32)παραλογιαζόμασταν (34)παραλογιαζόσασταν (32)παραλογιζόντουσαν (33)παραλωλαινόμασταν (26)παραλωλαινόσασταν (24)παραμαζευόντουσαν (31)παραμακρυνόμασταν (25)παραμακρυνόσασταν (23)παραμεριζόντουσαν (31)παραμετροποιήσεων (24)παραμονευόντουσαν (22)παραμορφωνόμασταν (32)παραμορφωνόσασταν (30)παραμυθιαζόμασταν (41)παραμυθιαζόσασταν (39)παρανακατευόμαστε (22)παρανακατευόσαστε (20)παρανοιαζόντουσαν (28)παρανομιαζόμασταν (31)παρανομιαζόσασταν (29)παραξανοιγόμασταν (32)παραξανοιγόσασταν (30)παραξαπλωνόμασταν (34)παραξαπλωνόσασταν (32)παραξενευόντουσαν (29)παραξηλωνόντουσαν (32)παραξοδευόντουσαν (32)παραξοδιαζόμασταν (41)παραξοδιαζόσασταν (39)παραπαιρνόντουσαν (21)παραπικραινόμαστε (23)παραπικραινόσαστε (21)παραπληροφορήθηκα (40)παραπληροφορήθηκε (40)παραπληροφορήσαμε (32)παραπληροφορήσατε (30)παραπληροφορήσεις (29)παραπληροφορήσετε (30)παραπληροφορήσεων (32)παραπληροφορήσεως (31)παραπληροφορήσουν (31)παραπληροφορείσαι (30)παραπληροφορείστε (30)παραπληροφορείται (30)παραπληροφορηθείς (38)παραπληροφορηθούν (39)παραπληροφορημένα (32)παραπληροφορημένε (32)παραπληροφορημένη (32)παραπληροφορημένο (32)παραπληροφορούμαι (32)παραπληροφορούσαν (30)παραπληροφορούσες (29)παραπληροφορούταν (30)παραπληροφορώντας (29)παραπληρωματικούς (26)παραπονευόντουσαν (21)παραπροσεχόμασταν (29)παραπροσεχόσασταν (27)παραπτωματικότητά (23)παραπτωματικότητα (24)παρασαλευόντουσαν (22)παρασημοφορήθηκαν (38)παρασημοφορήθηκες (37)παρασημοφορήσουμε (31)παρασημοφορηθείτε (37)παρασημοφορηθούμε (39)παρασημοφορημένες (29)παρασημοφορημένης (29)παρασημοφορημένοι (30)παρασημοφορημένος (29)παρασημοφορημένου (31)παρασημοφορημένων (32)παρασημοφορούνται (28)παρασημοφορούνταν (28)παρασημοφορούσαμε (30)παρασημοφορούσατε (28)παρασημοφορούσουν (29)παρασκευαζόμασταν (31)παρασκευαζόσασταν (29)παρασκοτιζόμασταν (30)παρασκοτιζόσασταν (28)παραστατικότατους (19)παραστατικότερους (20)παραστρατιωτικούς (21)παραστριμωχνόμουν (33)παραστριμωχνόσουν (31)παραστριμώχνονται (28)παραστριμώχνονταν (28)παρασυμπαθητικούς (31)παρασυσχετίζονται (35)παρασυσχετίζονταν (35)παρασυσχετιζόμουν (38)παρασυσχετιζόσουν (36)παρασφιγγόντουσαν (32)παρατεντωνόμασταν (22)παρατεντωνόσασταν (20)παρατηρητικότητας (19)παρατονιζόντουσαν (28)παρατσιτωνόμασταν (22)παρατσιτωνόσασταν (20)παρατυπωνόντουσαν (23)παραφθειρόντουσαν (36)παραφλογιζόμασταν (41)παραφλογιζόσασταν (39)παραφορτιζόμασταν (37)παραφορτιζόσασταν (35)παραφορτωνόμασταν (30)παραφορτωνόσασταν (28)παραφουρκιζόμαστε (39)παραφουρκιζόσαστε (37)παραφουσκωνόμαστε (31)παραφουσκωνόσαστε (29)παραφυλαγόντουσαν (32)παραφυλασσόμασταν (30)παραφυλασσόσασταν (28)παραφυλαττόμασταν (30)παραφυλαττόσασταν (28)παραχαραζόντουσαν (36)παραχαρασσόμασταν (28)παραχαρασσόσασταν (26)παραχαϊδευόμασταν (30)παραχαϊδευόσασταν (28)παραχορευόντουσαν (28)παραχρειαζόμασταν (37)παραχρειαζόσασταν (35)παρεγκεφαλιδικούς (34)παρεκκλησιαστικής (22)παρεκκλησιαστικών (23)παρεκτρεπόντουσαν (22)παρελθοντολογήσει (34)παρελθοντολογήστε (34)παρελθοντολογείτε (34)παρελθοντολογικές (34)παρελθοντολογικής (34)παρελθοντολογικοί (35)παρελθοντολογικού (35)παρελθοντολογικός (34)παρελθοντολογικών (35)παρελθοντολογούμε (36)παρελθοντολογούσα (34)παρελθοντολογούσε (34)παρελθοντολόγησαν (34)παρελθοντολόγησες (33)παρεμβαλλόντουσαν (32)παρεμποδιζόμασταν (35)παρεμποδιζόσασταν (33)παρερμηνευόμασταν (24)παρερμηνευόσασταν (22)παρετυμολογήθηκαν (36)παρετυμολογήθηκες (35)παρετυμολογήσουμε (29)παρετυμολογηθείτε (35)παρετυμολογηθούμε (37)παρετυμολογημένες (27)παρετυμολογημένης (27)παρετυμολογημένοι (28)παρετυμολογημένος (27)παρετυμολογημένου (29)παρετυμολογημένων (30)παρετυμολογούνται (26)παρετυμολογούνταν (26)παρετυμολογούσαμε (28)παρετυμολογούσατε (26)παρετυμολογούσουν (27)παρευρισκόντουσαν (22)παρθενογενετικούς (30)παρομοιαζόντουσαν (30)παρομοιωνόντουσαν (23)παρονομαζόντουσαν (30)παρορμητικότατους (22)παρορμητικότερους (23)παρουσιαζόντουσαν (29)παροχετευόντουσαν (27)παρτσαδιαζόμασταν (32)παρτσαδιαζόσασταν (30)παρφουμαριζόμαστε (40)παρφουμαριζόσαστε (38)παρφουμαρισμένους (31)παστεριωνόντουσαν (21)πατσαβουριάζονται (35)πατσαβουριάζονταν (35)πατσαβουριαζόμουν (38)πατσαβουριαζόσουν (36)πεδουκλωνόντουσαν (27)πειθαναγκαζόμαστε (41)πειθαναγκαζόσαστε (39)πειθαναγκασμένους (32)πειθαναγκαστήκαμε (33)πειθαναγκαστήκατε (31)πειραματιζόμασταν (31)πειραματιζόσασταν (29)πεισματωνόντουσαν (22)πενταπλασιάζονται (29)πενταπλασιάζονταν (29)πενταπλασιάζοντας (28)πενταπλασιάστηκαν (21)πενταπλασιάστηκες (20)πενταπλασιαζόμουν (32)πενταπλασιαζόσουν (30)πενταπλασιασμένες (21)πενταπλασιασμένης (21)πενταπλασιασμένοι (22)πενταπλασιασμένος (21)πενταπλασιασμένου (23)πενταπλασιασμένων (24)πενταπλασιαστείτε (20)πενταπλασιαστούμε (22)πεντηκονταετηρίδα (22)περδικλωνόντουσαν (27)περδουκλωνόμασταν (29)περδουκλωνόσασταν (27)περηφανευόντουσαν (27)περιαδραχνόμασταν (31)περιαδραχνόσασταν (29)περιαλειφόντουσαν (28)περιαρπαζόντουσαν (30)περιαυγαζόντουσαν (32)περιαυτολογήσουμε (27)περιαυτολογούσαμε (26)περιαυτολογούσατε (24)περιβαλλοντολογία (34)περιβαλλοντολόγοι (34)περιβαλλοντολόγος (33)περιβαλλοντολόγου (35)περιβαλλοντολόγων (36)περιδρομιαζόμαστε (35)περιδρομιαζόσαστε (33)περιελισσόντουσαν (21)περιεργαζόντουσαν (32)περιθωριοποιήθηκα (41)περιθωριοποιήθηκε (41)περιθωριοποιήσαμε (33)περιθωριοποιήσατε (31)περιθωριοποιήσεις (30)περιθωριοποιήσετε (31)περιθωριοποιήσεων (33)περιθωριοποιήσεως (32)περιθωριοποιήσουν (32)περιθωριοποιείσαι (31)περιθωριοποιείστε (31)περιθωριοποιείται (31)περιθωριοποιηθείς (39)περιθωριοποιηθούν (40)περιθωριοποιημένα (33)περιθωριοποιημένε (33)περιθωριοποιημένη (33)περιθωριοποιημένο (33)περιθωριοποιούμαι (33)περιθωριοποιούσαν (31)περιθωριοποιούσες (30)περιθωριοποιούταν (31)περιθωριοποιώντας (30)περικαλυπτόμασταν (25)περικαλυπτόσασταν (23)περικλεινόντουσαν (22)περικυκλωνόμασταν (27)περικυκλωνόσασταν (25)περιλαμβανόμασταν (31)περιλαμβανόμενους (31)περιλαμβανόσασταν (29)περιμαζευόντουσαν (31)περιμαζωνόντουσαν (32)περιμανδρωνόμαστε (28)περιμανδρωνόσαστε (26)περιμαντρωνόμαστε (25)περιμαντρωνόσαστε (23)περιοριστικότερος (20)περιορυσσόντουσαν (21)περιπαιχτικότατες (26)περιπαιχτικότατης (26)περιπαιχτικότατοι (27)περιπαιχτικότατος (26)περιπαιχτικότατου (28)περιπαιχτικότατων (29)περιπαιχτικότερες (27)περιπαιχτικότερης (27)περιπαιχτικότεροι (28)περιπαιχτικότερος (27)περιπαιχτικότερου (29)περιπαιχτικότερων (30)περιπτυσσόντουσαν (21)περιρραντιζόμαστε (31)περιρραντιζόσαστε (29)περιρραπτόντουσαν (22)περισκαπτόντουσαν (21)περιστασιακότατες (18)περιστασιακότατης (18)περιστασιακότατοι (19)περιστασιακότατος (18)περιστασιακότατου (20)περιστασιακότατων (21)περιστασιακότερες (19)περιστασιακότερης (19)περιστασιακότεροι (20)περιστασιακότερος (19)περιστασιακότερου (21)περιστασιακότερων (22)περιστελλόντουσαν (23)περιστεροτροφείον (27)περιστεροτροφείου (28)περιστεροτροφείων (29)περιστοιχιζόμαστε (36)περιστοιχιζόσαστε (34)περιστοιχισμένους (27)περιστοιχιστήκαμε (28)περιστοιχιστήκατε (26)περιστρεφόντουσαν (27)περισυλλεγόμασταν (28)περισυλλεγόσασταν (26)περισυναγόντουσαν (23)περισφιγγόντουσαν (32)περισχοινισμένους (27)περιτειχιζόμασταν (36)περιτειχιζόσασταν (34)περιτοιχιζόμασταν (36)περιτοιχιζόσασταν (34)περιτριγυρίζονται (33)περιτριγυρίζονταν (33)περιτριγυρίζοντας (32)περιτριγυρίσματος (25)περιτριγυρίστηκαν (25)περιτριγυρίστηκες (24)περιτριγυριζόμουν (36)περιτριγυριζόσουν (34)περιτριγυρισμάτων (28)περιτριγυρισμένες (25)περιτριγυρισμένης (25)περιτριγυρισμένοι (26)περιτριγυρισμένος (25)περιτριγυρισμένου (27)περιτριγυρισμένων (28)περιτριγυριστείτε (24)περιτριγυριστούμε (26)περιτυλιγόντουσαν (25)περιτυλισσόμασταν (23)περιτυλισσόσασταν (21)περιυβριζόντουσαν (37)περιφρασσόντουσαν (27)περιφρουρούμασταν (30)περιφρουρούσασταν (28)περιχαρακωνόμαστε (31)περιχαρακωνόσαστε (29)περιχαρασσόμασταν (28)περιχαρασσόσασταν (26)περιχρυσωνόμασταν (31)περιχρυσωνόσασταν (29)περιχωματιζόμαστε (40)περιχωματιζόσαστε (38)περουνιαζόντουσαν (29)πετρελαιοκίνητους (21)πετρελαιοκινήσεις (20)πετρελαιοκινήσεων (23)πετρελαιοκινήσεως (22)πετρελαιοκινητήρα (22)πηγαινοερχόμασταν (30)πηγαινοερχόσασταν (28)πηγαινορχόντουσαν (29)πηδαλιουχούμενους (32)πιεζοηλεκτρισμούς (31)πιθανολογούμασταν (33)πιθανολογούμενους (33)πιθανολογούσασταν (31)πικροκαρδιζόμαστε (35)πικροκαρδιζόσαστε (33)πικροκαρδισμένους (26)πικροκαρδιστήκαμε (27)πικροκαρδιστήκατε (25)πικροσυλλογίζεσαι (36)πικροσυλλογίζεστε (36)πικροσυλλογίζεται (36)πικροσυλλογίζομαι (38)πικροσυλλογιζόταν (36)πιρουνιαζόντουσαν (29)πισσαλειφόντουσαν (27)πισταγκωνιζόμαστε (34)πισταγκωνιζόσαστε (32)πιστοχρεωνόμασταν (29)πιστοχρεωνόσασταν (27)πλαγιοδιποδισμούς (30)πλακοστρωνόμασταν (25)πλακοστρωνόσασταν (23)πλανιαριζόντουσαν (30)πλαστικοποιήθηκαν (31)πλαστικοποιήθηκες (30)πλαστικοποιήσουμε (24)πλαστικοποιηθείτε (30)πλαστικοποιηθούμε (32)πλαστικοποιημένες (22)πλαστικοποιημένης (22)πλαστικοποιημένοι (23)πλαστικοποιημένος (22)πλαστικοποιημένου (24)πλαστικοποιημένων (25)πλαστικοποιητικές (21)πλαστικοποιητικής (21)πλαστικοποιητικοί (22)πλαστικοποιητικού (22)πλαστικοποιητικός (21)πλαστικοποιητικών (22)πλαστικοποιούνται (21)πλαστικοποιούνταν (21)πλαστικοποιούσαμε (23)πλαστικοποιούσατε (21)πλαστικοποιούσουν (22)πλαστογραφηθήκαμε (42)πλαστογραφηθήκατε (40)πλαστογραφημένους (32)πλαστογραφούμαστε (32)πλατσουκωνόμασταν (25)πλατσουκωνόσασταν (23)πλειστηριαζόμαστε (31)πλειστηριαζόσαστε (29)πλεκτοβιομηχανίας (35)πλεκτοβιομηχανίες (35)πλεκτοβιομηχανιών (36)πλεξουδιαζόμασταν (43)πλεξουδιαζόσασταν (41)πλευριτωνόντουσαν (24)πλευροκοπούμασταν (25)πλευροκοπούσασταν (23)πληθυσμογραφήματα (44)πληκτρολογηθήκαμε (38)πληκτρολογηθήκατε (36)πληκτρολογημένους (28)πληκτρολογούμαστε (28)πλημμελειοδικείον (29)πλημμελειοδικείου (30)πλημμελειοδικείων (31)πληροφοριοδοτριών (32)πληροφοριοδότριας (31)πληροφοριοδότριες (31)πλιατσικολογάγαμε (30)πλιατσικολογάγατε (28)πλιατσικολογήματα (27)πλιατσικολογήσαμε (27)πλιατσικολογήσατε (25)πλιατσικολογήσεις (24)πλιατσικολογήσετε (25)πλιατσικολογήσουν (26)πλιατσικολογούσαν (25)πλιατσικολογούσες (24)πλιατσικολογώντας (24)πλουτοπαραγωγικές (30)πλουτοπαραγωγικής (30)πλουτοπαραγωγικοί (31)πλουτοπαραγωγικού (31)πλουτοπαραγωγικός (30)πλουτοπαραγωγικών (31)πνευμονογραφήματα (33)πνευμονογραφήσεις (30)πνευμονογραφήσεων (33)πνευμονογραφήσεως (32)πνευμονογραφικούς (31)πνευμονοκονιάσεις (20)πνευμονοκονιάσεων (23)πνευμονοκονιάσεως (22)πολιοεγκεφαλίτιδα (35)πολιτειοκρατικούς (21)πολιτικοκοινωνικά (24)πολιτικοκοινωνικέ (24)πολιτικοκοινωνική (24)πολιτικοκοινωνικό (24)πολιτικολογήσουμε (28)πολιτικολογούσαμε (27)πολιτικολογούσατε (25)πολιτικοποιήθηκαν (31)πολιτικοποιήθηκες (30)πολιτικοποιήσουμε (24)πολιτικοποιηθείτε (30)πολιτικοποιηθούμε (32)πολιτικοποιημένες (22)πολιτικοποιημένης (22)πολιτικοποιημένοι (23)πολιτικοποιημένος (22)πολιτικοποιημένου (24)πολιτικοποιημένων (25)πολιτικοποιούνται (21)πολιτικοποιούνταν (21)πολιτικοποιούσαμε (23)πολιτικοποιούσατε (21)πολιτικοποιούσουν (22)πολλαπλασιάζοντάς (31)πολλαπλασιάζονται (33)πολλαπλασιάζονταν (33)πολλαπλασιάζοντας (32)πολλαπλασιάσθηκαν (34)πολλαπλασιάστηκαν (25)πολλαπλασιάστηκες (24)πολλαπλασιαζόμενα (35)πολλαπλασιαζόμενη (35)πολλαπλασιαζόμενο (35)πολλαπλασιαζόμουν (36)πολλαπλασιαζόσουν (34)πολλαπλασιασμένες (25)πολλαπλασιασμένης (25)πολλαπλασιασμένοι (26)πολλαπλασιασμένος (25)πολλαπλασιασμένου (27)πολλαπλασιασμένων (28)πολλαπλασιαστέους (24)πολλαπλασιαστείτε (24)πολλαπλασιαστικές (24)πολλαπλασιαστικής (24)πολλαπλασιαστικοί (25)πολλαπλασιαστικού (25)πολλαπλασιαστικός (24)πολλαπλασιαστικών (25)πολλαπλασιαστούμε (26)πολυακουγόντουσαν (26)πολυανακατευόμουν (25)πολυανακατευόσουν (23)πολυανακατεύονται (21)πολυανακατεύονταν (21)πολυβασανισμένους (29)πολυβρισκόντουσαν (30)πολυγνοιαζόμασταν (34)πολυγνοιαζόσασταν (32)πολυγυαλιζόμασταν (37)πολυγυαλιζόσασταν (35)πολυγυμναζόμασταν (37)πολυγυμναζόσασταν (35)πολυγυριζόντουσαν (35)πολυδιαβαζόμασταν (41)πολυδιαβαζόσασταν (39)πολυδιαφημίζονται (41)πολυδιαφημίζονταν (41)πολυδιαφημιζόμουν (44)πολυδιαφημιζόσουν (42)πολυδιαφημισμένες (33)πολυδιαφημισμένης (33)πολυδιαφημισμένοι (34)πολυδιαφημισμένος (33)πολυδιαφημισμένου (35)πολυδιαφημισμένων (36)πολυδοκιμαζόμαστε (37)πολυδοκιμαζόσαστε (35)πολυδοξαζόντουσαν (42)πολυδουλευόμασταν (29)πολυδουλευόσασταν (27)πολυενδιαφέρονται (31)πολυενδιαφέρονταν (31)πολυενδιαφερόμουν (34)πολυενδιαφερόσουν (32)πολυκαπνιζόμασταν (33)πολυκαπνιζόσασταν (31)πολυκαταλαβαίνουν (31)πολυκαταφέρνονται (29)πολυκαταφέρνονταν (29)πολυκαταφερνόμουν (32)πολυκαταφερνόσουν (30)πολυκλαδευόμασταν (29)πολυκλαδευόσασταν (27)πολυκλαιγόντουσαν (27)πολυκοιταζόμασταν (32)πολυκοιταζόσασταν (30)πολυκουραζόμασταν (34)πολυκουραζόσασταν (32)πολυκουρδιζόμαστε (37)πολυκουρδιζόσαστε (35)πολυκουρντίζονται (32)πολυκουρντίζονταν (32)πολυκουρντιζόμουν (35)πολυκουρντιζόσουν (33)πολυλογαριάζονται (35)πολυλογαριάζονταν (35)πολυλογαριαζόμουν (38)πολυλογαριαζόσουν (36)πολυμεριζόντουσαν (33)πολυμπερδευόμαστε (30)πολυμπερδευόσαστε (28)πολυνοιαζόντουσαν (30)πολυνοστιμευόμουν (26)πολυνοστιμευόσουν (24)πολυνοστιμεύονται (22)πολυνοστιμεύονταν (22)πολυντρεπόντουσαν (23)πολυξανοιγόμασταν (34)πολυξανοιγόσασταν (32)πολυξοδευόντουσαν (34)πολυξοδιαζόμασταν (43)πολυξοδιαζόσασταν (41)πολυπαιδευόμασταν (27)πολυπαιδευόσασταν (25)πολυπαινευόμασταν (24)πολυπαινευόσασταν (22)πολυπικραινόμαστε (25)πολυπικραινόσαστε (23)πολυπολιτισμικούς (25)πολυπραγμονήσουμε (30)πολυπραγμονούσαμε (29)πολυπραγμονούσατε (27)πολυσεκλετίζονται (32)πολυσεκλετίζονταν (32)πολυσεκλετιζόμουν (35)πολυσεκλετιζόσουν (33)πολυσηκωνόντουσαν (24)πολυσκεπτόντουσαν (23)πολυσκεφτόντουσαν (29)πολυσκοτιζόμασταν (32)πολυσκοτιζόσασταν (30)πολυστοιβαζόμαστε (38)πολυστοιβαζόσαστε (36)πολυστολιζόμασταν (33)πολυστολιζόσασταν (31)πολυσυγχυζόμασταν (43)πολυσυγχυζόσασταν (41)πολυσυνηθιζόμαστε (41)πολυσυνηθιζόσαστε (39)πολυσχολιαζόμαστε (40)πολυσχολιαζόσαστε (38)πολυτεντωνόμασταν (24)πολυτεντωνόσασταν (22)πολυτσιτωνόμασταν (24)πολυτσιτωνόσασταν (22)πολυχαϊδευόμασταν (32)πολυχαϊδευόσασταν (30)πολυχορευόντουσαν (30)πολυχρονιζόμασταν (39)πολυχρονιζόσασταν (37)πολυχωνευόντουσαν (31)πονοκεφαλιάσματος (28)πονοκεφαλιασμάτων (31)ποντικοφαγωμένους (32)πουδραριζόντουσαν (33)πουντελιαρόμασταν (23)πουντελιαρόσασταν (21)πραγματευόντουσαν (25)πραγματογνωμοσύνη (30)πραγματογνωστικές (28)πραγματογνωστικής (28)πραγματογνωστικοί (29)πραγματογνωστικού (29)πραγματογνωστικός (28)πραγματογνωστικών (29)πραγματοκρατικούς (25)πραγματοποιήθηκαν (34)πραγματοποιήθηκες (33)πραγματοποιήσιμες (25)πραγματοποιήσιμης (25)πραγματοποιήσιμοι (26)πραγματοποιήσιμος (25)πραγματοποιήσιμου (27)πραγματοποιήσιμων (28)πραγματοποιήσουμε (27)πραγματοποιηθέντα (33)πραγματοποιηθείσα (33)πραγματοποιηθείτε (33)πραγματοποιηθούμε (35)πραγματοποιημένες (25)πραγματοποιημένης (25)πραγματοποιημένοι (26)πραγματοποιημένος (25)πραγματοποιημένου (27)πραγματοποιημένων (28)πραγματοποιούμενα (26)πραγματοποιούμενε (26)πραγματοποιούμενη (26)πραγματοποιούμενο (26)πραγματοποιούνται (24)πραγματοποιούνταν (24)πραγματοποιούσαμε (26)πραγματοποιούσατε (24)πραγματοποιούσουν (25)πραγματωνόντουσαν (26)πρακτορευόντουσαν (22)πραξικοπηματικούς (31)πραχτορευόντουσαν (28)πρεμνοβλαστήματος (30)πρεμνοβλαστημάτων (33)προαγγελλόντουσαν (29)προαγοραζόντουσαν (32)προαγωνιζόντουσαν (33)προαισθανόντουσαν (28)προαναγγελλόμαστε (30)προαναγγελλόσαστε (28)προανακρινόμασταν (22)προανακρινόσασταν (20)προανακρουόμασταν (23)προανακρουόσασταν (21)προαναφερόντουσαν (27)προαναφλεγόμασταν (32)προαναφλεγόσασταν (30)προαπορριπτόμαστε (24)προαπορριπτόσαστε (22)προαποστελλόμαστε (25)προαποστελλόσαστε (23)προαποφαινόμασταν (28)προαποφαινόσασταν (26)προαποφασιζόμαστε (37)προαποφασιζόσαστε (35)προαποφασισμένους (28)προαποφασιστήκαμε (29)προαποφασιστήκατε (27)προασφαλιζόμασταν (38)προασφαλιζόσασταν (36)προαφανιζόντουσαν (35)προβεβαιωνόμασταν (36)προβεβαιωνόσασταν (34)προβληματιζόμαστε (40)προβληματιζόμενου (41)προβληματιζόσαστε (38)προβληματικοτήτων (32)προβληματικότητας (29)προβληματικότητες (29)προβληματισμένους (31)προβληματιστήκαμε (32)προβληματιστήκατε (30)προγιγνωσκόμασταν (29)προγιγνωσκόσασταν (27)προγραμματίζονται (35)προγραμματίζονταν (35)προγραμματίζοντας (34)προγραμματίσθηκαν (36)προγραμματίστηκαν (27)προγραμματίστηκες (26)προγραμματίστριας (26)προγραμματίστριες (26)προγραμματιζόμενα (37)προγραμματιζόμενε (37)προγραμματιζόμενη (37)προγραμματιζόμενο (37)προγραμματιζόμουν (38)προγραμματιζόσουν (36)προγραμματισθείσα (35)προγραμματισμένες (27)προγραμματισμένης (27)προγραμματισμένοι (28)προγραμματισμένος (27)προγραμματισμένου (29)προγραμματισμένων (30)προγραμματιστείτε (26)προγραμματιστικές (26)προγραμματιστικής (26)προγραμματιστικοί (27)προγραμματιστικού (27)προγραμματιστικός (26)προγραμματιστικών (27)προγραμματιστούμε (28)προγραμματιστριών (27)προγυμναζόντουσαν (34)προδημοσιευόμαστε (26)προδημοσιευόσαστε (24)προδιαγεγραμμένες (31)προδιαγεγραμμένης (31)προδιαγεγραμμένοι (32)προδιαγεγραμμένος (31)προδιαγεγραμμένου (33)προδιαγεγραμμένων (34)προδιαγραφόμασταν (34)προδιαγραφόσασταν (32)προδιαθετόντουσαν (31)προδιαλαμβάνονται (32)προδιαλαμβάνονταν (32)προδιαλαμβανόμουν (35)προδιαλαμβανόσουν (33)προδιατεθειμένους (32)προεγγραφόντουσαν (33)προεγκρινόντουσαν (24)προειδοποιηθήκαμε (34)προειδοποιηθήκανε (32)προειδοποιηθήκατε (32)προειδοποιημένους (24)προειδοποιητικούς (22)προειδοποιούμαστε (24)προεικονιζόμασταν (30)προεικονιζόσασταν (28)προεισπραττόμαστε (22)προεισπραττόσαστε (20)προεισφερόντουσαν (27)προεκβαλλόντουσαν (31)προεκπαιδευόμαστε (26)προεκπαιδευόσαστε (24)προεκτεινόντουσαν (20)προεμμηνορροϊκούς (23)προεντεινόντουσαν (19)προεξαγγελλόμαστε (39)προεξαγγελλόσαστε (37)προεξεταζόντουσαν (37)προεορταζόντουσαν (29)προεπαναστατικούς (19)προεπιβαλλόμασταν (32)προεπιβαλλόσασταν (30)προεπιλεγόντουσαν (25)προετοιμαζόμασταν (31)προετοιμαζόσασταν (29)προθερμαινόμασταν (32)προθερμαινόσασταν (30)προθεσπιζόντουσαν (38)προικοδοτούμασταν (24)προικοδοτούσασταν (22)προκαθοριζόμασταν (40)προκαθοριζόσασταν (38)προκαλυπτόντουσαν (24)προκαταβαλλόμαστε (32)προκαταβαλλόσαστε (30)προκαταθετόμασταν (30)προκαταθετόσασταν (28)προκατακλυσμιαίας (24)προκατακλυσμιαίες (24)προκατακλυσμιαίοι (25)προκατακλυσμιαίος (24)προκατακλυσμιαίου (26)προκατακλυσμιαίων (27)προκαταλαμβάνεσαι (30)προκαταλαμβάνεστε (30)προκαταλαμβάνεται (30)προκαταλαμβάνομαι (32)προκαταλαμβανόταν (30)προκαταρτιζόμαστε (31)προκαταρτιζόσαστε (29)προκαταρτισμένους (22)προκαταρτιστήκαμε (23)προκαταρτιστήκατε (21)προκατασκευάζεσαι (30)προκατασκευάζεστε (30)προκατασκευάζεται (30)προκατασκευάζομαι (32)προκατασκευάζουμε (33)προκατασκευάσουμε (24)προκατασκευάστηκα (22)προκατασκευάστηκε (22)προκατασκευαζόταν (30)προκατασκευασμένα (23)προκατασκευασμένε (23)προκατασκευασμένη (23)προκατασκευασμένο (23)προκατασκευαστείς (20)προκατασκευαστικά (22)προκατασκευαστικέ (22)προκατασκευαστική (22)προκατασκευαστικό (22)προκατασκευαστούν (21)προκατειλημμένους (25)προκηρυσσόντουσαν (22)προλαμβανόντουσαν (30)προλεταριοποίησης (21)προλιπαινόντουσαν (22)προμαντευόντουσαν (22)προμισθωνόντουσαν (32)προμνημονευόμαστε (25)προμνημονευόσαστε (23)προοδευτικότατους (23)προοδευτικότερους (24)προοιμιαζόντουσαν (30)προοιωνιζόντουσαν (30)προπαγανδιζόμαστε (36)προπαγανδιζόσαστε (34)προπαγανδισμένους (27)προπαγανδιστήκαμε (28)προπαγανδιστήκατε (26)προπαγανδιστικούς (25)προπαιδευόντουσαν (24)προπαραγγέλλονται (30)προπαραγγέλλονταν (30)προπαραγγελλόμουν (33)προπαραγγελλόσουν (31)προπαρασκευάζεσαι (31)προπαρασκευάζεστε (31)προπαρασκευάζεται (31)προπαρασκευάζομαι (33)προπαρασκευάζουμε (34)προπαρασκευάσουμε (25)προπαρασκευάστηκα (23)προπαρασκευάστηκε (23)προπαρασκευαζόταν (31)προπαρασκευασθείς (30)προπαρασκευασμένα (24)προπαρασκευασμένε (24)προπαρασκευασμένη (24)προπαρασκευασμένο (24)προπαρασκευαστείς (21)προπαρασκευαστικά (23)προπαρασκευαστικέ (23)προπαρασκευαστική (23)προπαρασκευαστικό (23)προπαρασκευαστούν (22)προπαροξυνόμασταν (32)προπαροξυνόσασταν (30)προπηλακιζόμασταν (33)προπηλακιζόσασταν (31)προπληρωνόντουσαν (25)προσαγορευόμασταν (25)προσαγορευόσασταν (23)προσανατολίζονται (29)προσανατολίζονταν (29)προσανατολίζοντας (28)προσανατολίστηκαν (21)προσανατολίστηκες (20)προσανατολιζόμουν (32)προσανατολιζόσουν (30)προσανατολισμένες (21)προσανατολισμένης (21)προσανατολισμένοι (22)προσανατολισμένος (21)προσανατολισμένου (23)προσανατολισμένων (24)προσανατολιστείτε (20)προσανατολιστούμε (22)προσαποδεχόμασταν (31)προσαποδεχόσασταν (29)προσαπονεμόμασταν (23)προσαπονεμόσασταν (21)προσαρασσόντουσαν (20)προσαρμοζόντουσαν (31)προσαρμοστικότητά (21)προσαρμοστικότητα (22)προσαστερωνόμαστε (23)προσαστερωνόσαστε (21)προσαυξανόντουσαν (29)προσβεβαιωνόμαστε (36)προσβεβαιωνόσαστε (34)προσβλητικότατους (28)προσβλητικότερους (29)προσγειωνόντουσαν (24)προσδιοριζόμασταν (33)προσδιοριζόμενους (33)προσδιοριζόσασταν (31)προσεγγιζόντουσαν (34)προσεδαφιζόμασταν (39)προσεδαφιζόσασταν (37)προσεπαυξανόμαστε (31)προσεπαυξανόσαστε (29)προσεπιδεικνυόταν (24)προσεπιδεικνύεσαι (23)προσεπιδεικνύεστε (23)προσεπιδεικνύεται (23)προσεπιδεικνύομαι (25)προσεπιδεχόμασταν (31)προσεπιδεχόσασταν (29)προσεπιδικάζονται (32)προσεπιδικάζονταν (32)προσεπιδικαζόμουν (35)προσεπιδικαζόσουν (33)προσεπικαλέστηκαν (23)προσεπικυρωνόμουν (27)προσεπικυρωνόσουν (25)προσεπικυρώνονται (22)προσεπικυρώνονταν (22)προσεπιλεγόμασταν (26)προσεπιλεγόσασταν (24)προσεπισυνάπτεσαι (21)προσεπισυνάπτεστε (21)προσεπισυνάπτεται (21)προσεπισυνάπτομαι (23)προσεπισυναπτόταν (21)προσεταιριζόμαστε (30)προσεταιριζόσαστε (28)προσηλιαζόντουσαν (30)προσηλυτιζόμασταν (32)προσηλυτιζόσασταν (30)προσημειωνόμασταν (24)προσημειωνόσασταν (22)προσθαλασσωθήκαμε (43)προσθαλασσωθήκατε (41)προσθαλασσωμένους (33)προσθαλασσωνόμουν (34)προσθαλασσωνόσουν (32)προσθαλασσώνονται (29)προσθαλασσώνονταν (29)προσθαλασσώνοντας (28)προσθαφαιρούμαστε (37)προσκομιζόντουσαν (31)προσκυρωνόντουσαν (24)προσλαμβανόμασταν (31)προσλαμβανόσασταν (29)προσλιμενιζόμαστε (33)προσλιμενιζόσαστε (31)προσμιγνυόντουσαν (25)προσοικειωνόμαστε (23)προσοικειωνόσαστε (21)προσομοιαζόμασταν (31)προσομοιαζόσασταν (29)προσομοιωνόμασταν (24)προσομοιωνόσασταν (22)προσονομαζόμασταν (31)προσονομαζόσασταν (29)προσορμιζόντουσαν (31)προσπαρεχόντουσαν (28)προσπελαζόντουσαν (31)προσποριζόντουσαν (30)προσσεληνωνόμαστε (24)προσσεληνωνόσαστε (22)προστατευτικότατη (20)προστατευόντουσαν (20)προστυχοντυνόμουν (30)προστυχοντυνόσουν (28)προστυχοντύνονται (26)προστυχοντύνονταν (26)προσυδατωνόμασταν (26)προσυδατωνόσασταν (24)προσυλλαμβάνονται (32)προσυλλαμβάνονταν (32)προσυλλαμβανόμουν (35)προσυλλαμβανόσουν (33)προσυλλογιζόμαστε (37)προσυλλογιζόσαστε (35)προσυλλογιστικούς (26)προσυποβαλλόμαστε (33)προσυποβαλλόσαστε (31)προσυπογραφόμαστε (33)προσυπογραφόσαστε (31)προσυπολογίζονται (34)προσυπολογίζονταν (34)προσυπολογιζόμουν (37)προσυπολογιζόσουν (35)προσχεδιαζόμασταν (39)προσχεδιαζόσασταν (37)προσχηματιζόμαστε (38)προσχηματιζόσαστε (36)προσχηματισμένους (29)προσχηματιστήκαμε (30)προσχηματιστήκατε (28)προσωποκρατήθηκαν (33)προσωποκρατήθηκες (32)προσωποκρατήσουμε (26)προσωποκρατηθείτε (32)προσωποκρατηθούμε (34)προσωποκρατημένες (24)προσωποκρατημένης (24)προσωποκρατημένοι (25)προσωποκρατημένος (24)προσωποκρατημένου (26)προσωποκρατημένων (27)προσωποκρατούνται (23)προσωποκρατούνταν (23)προσωποκρατούσαμε (25)προσωποκρατούσατε (23)προσωποκρατούσουν (24)προσωποληπτήσουμε (27)προσωποληπτούσαμε (26)προσωποληπτούσατε (24)προσωποποιηθήκαμε (34)προσωποποιηθήκατε (32)προσωποποιημένους (24)προσωποποιούμαστε (24)προτειχιζόντουσαν (35)προτιμολογηθήκαμε (37)προτιμολογηθήκατε (35)προτιμολογημένους (27)προτιμολογούμαστε (27)προφυλακιζόμασταν (40)προφυλακιζόσασταν (38)προφυλασσόντουσαν (29)προφυλαττόντουσαν (29)προχειριζόντουσαν (36)προχειρογραμμένες (33)προχειρογραμμένης (33)προχειρογραμμένοι (34)προχειρογραμμένος (33)προχειρογραμμένου (35)προχειρογραμμένων (36)προχειρολογήματος (32)προχειρολογήσουμε (34)προχειρολογημάτων (35)προχειρολογούσαμε (33)προχειρολογούσατε (31)προχρονολογήθηκαν (41)προχρονολογήθηκες (40)προχρονολογήσουμε (34)προχρονολογηθείτε (40)προχρονολογηθούμε (42)προχρονολογημένες (32)προχρονολογημένης (32)προχρονολογημένοι (33)προχρονολογημένος (32)προχρονολογημένου (34)προχρονολογημένων (35)προχρονολογούνται (31)προχρονολογούνταν (31)προχρονολογούσαμε (33)προχρονολογούσατε (31)προχρονολογούσουν (32)προϋποβαλλόμασταν (31)προϋποβαλλόσασταν (29)προϋποθετόντουσαν (28)προϋπολογιζόμαστε (34)προϋπολογιζόμενης (33)προϋπολογιζόμενου (35)προϋπολογιζόσαστε (32)προϋπολογισθέντος (31)προϋπολογισθέντων (34)προϋπολογισθείσας (31)προϋπολογισθείσης (31)προϋπολογισθεισών (32)προϋπολογισμένους (25)προϋπολογιστήκαμε (26)προϋπολογιστήκατε (24)προϋπολογιστικούς (23)πρωιμοθεριζόμαστε (43)πρωιμοθεριζόσαστε (41)πρωταγωνιστήσουμε (28)πρωταγωνιστούσαμε (27)πρωταγωνιστούσατε (25)πρωτανοιγόντουσαν (24)πρωταντικρίζονται (31)πρωταντικρίζονταν (31)πρωταντικριζόμουν (34)πρωταντικριζόσουν (32)πρωταπλωνόντουσαν (26)πρωταπριλιάτικους (25)πρωταρχινιζόμαστε (39)πρωταρχινιζόσαστε (37)πρωταρχινισμένους (30)πρωταρχινιστήκαμε (31)πρωταρχινιστήκατε (29)πρωτευουσιάνικους (23)πρωτοαισθανόμαστε (31)πρωτοαισθανόσαστε (29)πρωτοανοιγόμασταν (25)πρωτοανοιγόσασταν (23)πρωτοαπλωνόμασταν (27)πρωτοαπλωνόσασταν (25)πρωτοαρχινίζονται (37)πρωτοαρχινίζονταν (37)πρωτοαρχινιζόμουν (40)πρωτοαρχινιζόσουν (38)πρωτοβγαζόντουσαν (40)πρωτοβλεπόντουσαν (31)πρωτοβρισκόμασταν (31)πρωτοβρισκόσασταν (29)πρωτογεωμετρικούς (28)πρωτογνωριζόμαστε (37)πρωτογνωριζόσαστε (35)πρωτογνωρισμένους (28)πρωτογνωριστήκαμε (29)πρωτογνωριστήκατε (27)πρωτοδημοσιευόταν (26)πρωτοδημοσιεύεσαι (25)πρωτοδημοσιεύεστε (25)πρωτοδημοσιεύεται (25)πρωτοδημοσιεύομαι (27)πρωτοδιαλεγόμαστε (30)πρωτοδιαλεγόσαστε (28)πρωτοδοκιμάζονται (35)πρωτοδοκιμάζονταν (35)πρωτοδοκιμάζοντας (34)πρωτοδοκιμάστηκαν (27)πρωτοδοκιμάστηκες (26)πρωτοδοκιμαζόμουν (38)πρωτοδοκιμαζόσουν (36)πρωτοδοκιμασμένες (27)πρωτοδοκιμασμένης (27)πρωτοδοκιμασμένοι (28)πρωτοδοκιμασμένος (27)πρωτοδοκιμασμένου (29)πρωτοδοκιμασμένων (30)πρωτοδοκιμαστείτε (26)πρωτοδοκιμαστούμε (28)πρωτοδουλευόμαστε (29)πρωτοδουλευόσαστε (27)πρωτοεμφανίζονται (38)πρωτοεμφανίζονταν (38)πρωτοεμφανίσθηκαν (39)πρωτοεμφανίστηκαν (30)πρωτοεμφανιζόμενα (40)πρωτοεμφανιζόμενη (40)πρωτοεμφανιζόμενο (40)πρωτοεμφανιζόμουν (41)πρωτοεμφανιζόσουν (39)πρωτοκατασκευάζει (32)πρωτοκατασκευάσει (23)πρωτοκατασκευάσου (24)πρωτοκατασκευάστε (23)πρωτοκατασκευαστώ (23)πρωτοκατασκεύαζαν (31)πρωτοκατασκεύαζες (30)πρωτοκατασκεύασαν (22)πρωτοκατασκεύασες (21)πρωτοκολλούμασταν (27)πρωτοκολλούσασταν (25)πρωτοκορινθιακούς (31)πρωτοκυκλοφόρησαν (33)πρωτομαγειρευόταν (27)πρωτομαγειρεύεσαι (26)πρωτομαγειρεύεστε (26)πρωτομαγειρεύεται (26)πρωτομαγειρεύομαι (28)πρωτομαγερευόμουν (30)πρωτομαγερευόσουν (28)πρωτομαγερεύονται (26)πρωτομαγερεύονταν (26)πρωτομαθευόμασταν (34)πρωτομαθευόσασταν (32)πρωτοπαιζόντουσαν (31)πρωτοπαιρνόμασταν (24)πρωτοπαιρνόσασταν (22)πρωτοπαρουσιάσαμε (25)πρωτοπαρουσιαστεί (23)πρωτοπιανόντουσαν (22)πρωτοπλασματικούς (25)πρωτοπρεσβυτέρους (31)πρωτοπροβάλλονται (33)πρωτοπροβάλλονταν (33)πρωτοπροβαλλόμουν (36)πρωτοπροβαλλόσουν (34)πρωτοπροτείνονται (22)πρωτοπροτείνονταν (22)πρωτοπροτεινόμουν (25)πρωτοπροτεινόσουν (23)πρωτοσμιγόντουσαν (26)πρωτοσμιζόντουσαν (32)πρωτοσυναντήθηκαν (31)πρωτοτρωγόντουσαν (27)πρωτοφαινόντουσαν (28)πρωτοχαιρετίζεσαι (37)πρωτοχαιρετίζεστε (37)πρωτοχαιρετίζεται (37)πρωτοχαιρετίζομαι (39)πρωτοχαιρετιζόταν (37)πρωτοχαιρόντουσαν (29)πρωτοχρονιάτικους (29)πτωχοπροδρομισμοί (36)πτωχοπροδρομισμού (36)πτωχοπροδρομισμός (35)πτωχοπροδρομισμών (36)πυκνοκατοικημένες (22)πυκνοκατοικημένης (22)πυκνοκατοικημένοι (23)πυκνοκατοικημένος (22)πυκνοκατοικημένου (24)πυκνοκατοικημένων (25)πυκνοφυτευόμασταν (30)πυκνοφυτευόσασταν (28)